6 svar
67 visningar
Dualitetsförhållandet 1287
Postad: 27 aug 2020 09:13 Redigerad: 27 aug 2020 09:13

Parabel utan symmetri?

Uppgiften är att beskriva kurvan geometriskt.

Mitt svar: Kurvan börjar i (0, 1) och ökar sedan med roten ur x.

Facit: En parabel med vertex i (0, 1), x > 0 och y = 1 som symmetrilinje.

Min fråga: Hur kan det finnas en parabel och en symmetrilinje till något där ena halvan av den speglade kurvan är odefinierad? 

Ingen del av kurvan är odefinierad, den ser ut som en andragradsfunktion som vält åt höger. Vilken del menar du skulle vara odefinierad? :)

xXtian 35
Postad: 27 aug 2020 09:53

Kurvan kommer att bli y = 1 ±x vilket är en parabel kring x-axeln då för varje värde av x kommer vi få två värden av y, dvs två punkter på kurvan.

Om jag förstår det rätt menar du att ena halvan är odefinierad eftersom om man läser av kurvan för ett värde på x så får man två värden av y. Detta är inte tillåtet ifall vi pratar om funktioner, då ett värde på x endast få ge ett värde av f(x) (=y), men eftersom det frågas om en kurva är även den undre halvan definierad. 

Dualitetsförhållandet 1287
Postad: 27 aug 2020 10:46

y=±x+1

Fick jag. Hur fick ni fram y=1±x?

Svaren är desamma. :) 1+a=a+11+a=a+1. :)

Dualitetsförhållandet 1287
Postad: 27 aug 2020 12:31

Va? Det är roten ur x i min lösning och inte det i eran

xXtian 35
Postad: 27 aug 2020 12:55

Ska vara x, missade roten ur tecknet i mitt inlägg

Svara Avbryt
Close