Wille2006 är nöjd med hjälpen
Wille2006 Online 72
Postad: 24 nov 23:34

Påverkar beslut under hela beslutsprocessen

Vem har möjlighet att påverka innehållet i ett beslut under hela beslutsprocessen (dvs från när regeringen har ett förslag till en lagförändring till att riksdagen ser till att lagen godkänns)?

Jonto 6099 – Moderator
Postad: 24 nov 23:38

Förslagen bereds och diskuteras, ändras och debatteras i utskotten. Där kan partiernas ledamöter i utskottet påverka beslutet. 

I debatten i kammaren kan samtliga ledamöter välja att gå upp i talarstolen och tala gällande förslaget samt sedan använda sina mandat i voteringen om förslaget.

Det är dessa som mer direkt kan påverka beslutet.

Även medborgare, lobbyorganisationer och egentligen vem som helst kan ju dock indirekt påverka besluten genom att komma med åsikter via medier eller skrivelser till politiker.

Wille2006 Online 72
Postad: 24 nov 23:43

Du fick mig att komma på andra, som remiss (samhällets synpunkter invägs, fås intrycket att de flesta ej gillar förslaget läggs troligen hela förslaget ned om ej lagen skrivs om)

Sen kommer jag ej på fler 

Svara Avbryt
Close