1 svar
27 visningar
Hannasiri är nöjd med hjälpen
Hannasiri 36
Postad: 17 sep 12:39

Påverkar längden på kolvätekedjan hos amfipatiska ämnen hur mycket de skadar cellmembranet?

Hej! :)

Vi läser just nu om transport över cellmembran, cellmembranets permeablitet samt hur olika ämnen påverkar detta. När det kommer till fullständigt polära eller opolära ämnen och hur de interagerar med membranet är jag på banan, dock är jag lite osäker när det kommer till hur mycket olika amfipatiska ämnen skadar membranet- eller ja, egentligen då hur de påverkar membranets permeabilitet. Jag förstår att amfipatiska ämnen "bäddar in sig" mellan fosfilipiderna och binder till dem (eftersom de kan binda till fosfilipidens båda delar) vilket i sin tur gör att membranet får "luckor" i sig som påverkar permeabilieten. MEN!! Hur påverkar längden på kolvätekedjan hos det amfipatiska ämnet hur skadligt det kommer vara för membranet? Kommer en längre kolvätekedja, som hos ex. 1-hexanol, att vara mer störande än exempelvis den kortare kolkedjan hos etanol? Vad beror isåfall detta på?


Tack på förhand :)

mag1 6308
Postad: 20 sep 21:02

Ja det finns en generell trend att med ökande längd på kolkedjan ökar "skadan" på membranet, men denna ökning planar av för längre kolkedjor (vid ungefär halva fettsyrasvansens längd planar effekten ut, så för betydligt längre kedjor än i hexanol). Membranets permeabilitet ökar när alkohol tillsätts i allt högre koncentration, men orsaken till detta kan förklaras på som en summa av flera effekter. Precis hur alkohol ökar permeabiliteten diskuteras fortfarande, men faktorer som påverkar membranet, och därmed dess permeabilitet är t.ex. att alkoholen: böjer membranet, får membranets tjocklek att minska d.v.s. tunnas ut, ökar oordningen, påverkar spänningen mellan vattenfasen och lipidlagret, men det finns ytterligare faktorer.

Så en koncentration av metanol/etanol påverkar inte ett membrans permeabilitet lika mycket, som samma koncentration av t.ex. hexanol.

Svara Avbryt
Close