1 svar
38 visningar
mattegeni1 3057
Postad: 2 jun 16:27

plastisk krympning vad är det?

Någon som kan förklara plastisk krympning har googlat det men det är så komplicerat förklarat jag vill ha förklarat med enkla ord

Jan Ragnar 713
Postad: 22 jun 11:12

Kapitel 4 i följande examensarbete beskriver plastisk krympning.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1031216/FULLTEXT02

Svara Avbryt
Close