4 svar
135 visningar
niva11 är nöjd med hjälpen!
niva11 86
Postad: 16 mar 2019

Platsernas skillnad vad gäller sårbarhet och dess hantering

Platsernas skillnad vad gäller sårbarhet och dess hantering: 

Alltså hur mycket har städerna Calcutta och Teheran råd för att undvika naturkatastrofer och vilka naturkatastrofer drabbas de av?? 

 

Hur kan jag komma vidare?

Mitt svar: 

           Indien är Asiens tredje största ledande land vad gäller ekonomi.

            Men på grund av att moderniseringen i landet är relativt ojämn är det lite

            oklart hur man på ett smidigt och rättvist sätt ska kunna hantera

            de naturkatastroferna landet möter. Kastsystemet finns än idag kvar i

            Indien men det är bara på vissa ställen den gills och används av folk.

            Systemet åtskiljer de med olika kast och de som drabbas mest är de

            med minst bra kast, vilket i sin tur leder till att många inte räknas

            med i som en i mängden och får de förutsättningar som de andra

            med så kallad högre status får.


          Båda Iran och Indien har inte ett bra system vad gäller hantering av sårbarhet

          för de fattiga. Deras resurser går mest till de rika och Indiens kastsystem

          påverkar de fattiga jättemycket.

Jonto 4076 – Moderator
Postad: 17 mar 2019

Frågan är otydlig och jag förstår den inte riktigt men ska det inte handla mer om vilka naturkatastofer som ur ett naturgeografiskt perspektiv löper störst risk att drabba städerna beroende på vad de ligger?

Då måste du försöka se på olika kartor eller dylikt vilka naturkatastrofer som är mest förekommand evar i värdlen ex. jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar etc.

Sen förstår jag inte "hur mycket har städerna råd för att undvika naturkatastrofer?". Den meningen är helt oläsbar och oförståelig. Handlar det om vilka resurser eller förebyggande arbete som finns mot naturkatastrofer eller om hur motståndskraftig städerna är mot naturkatastrofer?

niva11 86
Postad: 17 mar 2019

Ja exakt, det handlar om vilka resurser och förebyggande arbete det finns mot naturkatastrofer. Jag formulerade mig fel. Men jag vet att Teheran mest drabbas av jordskalv och Calcutta drabbas av översvämningar för den staden är en hamnstad.

niva11 86
Postad: 18 mar 2019

Hur kan jag bearbeta mitt svar?? 

Ingemar 562
Postad: 19 mar 2019
niva11 skrev:

Hur kan jag bearbeta mitt svar?? 

Du kan förklara:
* Vilka naturkatastrofer som uppstår just på den platsen
* Varför uppstår de just där? Det är t.ex. inte alla hamnstäder i världen som drabbas av naturkatastrofer.
* Vilka människogrupper är det som drabbas hårdast av katastroferna och vilka klarar sig bättre? Varför?
* Vad kan man göra för att mildra katastrofernas effekter?
* Vad av detta gör länderna i praktiken?

Svara Avbryt
Close