9 svar
17 visningar
Annonyma tjejen är nöjd med hjälpen
Annonyma tjejen 214
Postad: 23 sep 17:56

Pliktetik

Var hippokrates en pliktetiker? 

Jonto 7505 – Moderator
Postad: 23 sep 18:14

Jag skulle inte säga att Hippokrates ägnade sig åt moralfilosofi specifikt.  

Han är känd för sin utveckling av läkarkonsten och den medicinska vetenskapen.

En viktig sak som han införde som väl kan ha med etik och moral att göra är "läkareden".  I denna ed lovar läkaren att hålla sitt yrke rent och att aldrig ge en patient gift eller fosterfördrivande medel. Det kan man ju säga är en plikt/regel inom läkaryrket.

Annonyma tjejen 214
Postad: 23 sep 18:46

Okej tack!

Annonyma tjejen 214
Postad: 23 sep 18:47

Men han är emot dödshjälp då?

Annonyma tjejen 214
Postad: 23 sep 18:48

Och följer läkare den eden idag?

Jonto 7505 – Moderator
Postad: 23 sep 18:56

Dödshjälp var ingen fråga på Hippokrates tid, så vad han hade tyckt om dödshjälp går nog inte att veta. Grunden i hans läkared var ju dock att värna livet så man kan väl säga att det går emot varandra.

Läkareden har ju förändrats sen Hippokrates tid. Aktiv dödshjälp är på många ställen inte tillåtet men det finns klinker i Schweiz som utför det, vilket kan sägas då inte följa "att inte ge en patient gift". Fosterfördrivning som Hippokrates nämner i läkareden är ju synonymt med abort. Abort är lagligt och utförs av läkare och barnmorskor i de flesta länder i västvärlden.

Annonyma tjejen 214
Postad: 23 sep 19:01

men detta hittade jag på en sida på nätet:Hos de gamla grekerna värderades hälsan högre än själva livet (Landgren, 1998).
Det kunde anses vara rättfärdigt att döda en lidande eller svårt sjuk människa vare
sig denna person hade givit sitt samtycke eller ej. Självmord ansågs däremot vara
en synd (a a).

betyder det att man diskuterade frågan om dödshjälp på anikten? 

Jonto 7505 – Moderator
Postad: 23 sep 19:07

Det är ju ett resonemang kring livet och döden samt en filosofisk hållning som har med dödshjälp att göra. Jag tycker dock att man ska säga att frågan om dödshjälp är annorlunda idag då det medicinska området har utvecklats. Man talade nog om dödshjälp men det är inte säkert att det innebar samma sak som idag. 

Läs sida 7-9 i denna avhandling, tror jag ger en bra bild

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320498/FULLTEXT02

Annonyma tjejen 214
Postad: 23 sep 19:13

Tack!

Jonto 7505 – Moderator
Postad: 23 sep 19:38

Ingen orsak

Svara Avbryt
Close