1 svar
88 visningar
Dani163 är nöjd med hjälpen
Dani163 305
Postad: 18 apr 2018 16:03

Polynomuttryck

Kostnaden k(x) i kronor för att framställa ett reklamblad kan beskrivas med k(x) = 1100 + 0,1x + 0,005x^2, där x är antalet blad som trycks.

 

a) Beräkna K(1000)

1100+100+5000 = 6200

b) Beskriv med ord vad K(1000) betyder

Kostnaden när 1000 reklamblad framställs.

c) Hur många reklamblad kan man trycka för 10 000kr?

1. 0,005x2+0,1x + 1100 = 100002. 0,005x2+0,1x - 8900 = 03. -120±140+356000404. x1=94,28 x2=-94,38

 

Som ni ser kan detta inte vara rätt, eftersom kostnaden för att framställa 1000 reklamblad var 6200kr. Men för att finna x-värdet ville jag köra pq-formeln då jag såg att det var lämpligt att tillämpa den formeln för att hitta hur många reklamblad som kan framställas. Facit visar 1320st. 

jonis10 1854
Postad: 18 apr 2018 16:12

Hej

c) Börja med att dividera alla termer med 0,005 och därefter gör du pq.

Svara Avbryt
Close