30 svar
165 visningar
Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 15:40

potential i krets, det blev lite fel tror jag!

Hej hej, jag har försökt med denna uppgift: 

min uträkning; 

ersättningresistans= 8+4= 12 

U= 6 V

I= ?

I= U/ Rtot

I= 6 V/ 12 = 0.5 A

I= 0.5A

Punkt A= 0.5A x 4= 2 V

VA= 2V

Punkt B= 6V/12=0.5 A

0.5A x 8= 4

varför blir det positivt? det är ju minspolen??

Punkt c: blir 0 för att den är kopplad till jorden, stämmer det? 

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 15:48

Punkt C är rätt, jordad. Kan bara vara 0V. 
Punkt B är rätt men sätt ut enheten efter 4.

Motivera punkt A, 2V


Taylor 680
Postad: 26 jan 2022 15:48

Potential är alltid relativ till någon punkt. Vilken punkt har du valt som NOLL ?

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 15:57
Peter_ skrev:

Punkt C är rätt, jordad. Kan bara vara 0V. 
Punkt B är rätt men sätt ut enheten efter 4.

Motivera punkt A, 2V

batteriet är 6v och ersättningsresistansen är 12 ( 4Ω+ 8Ω=12)

Ström, I= U/Rtot

alltså I= 6v/12 Ω= 0.5 A

U= IxR = 0.5 x 4

VA= 2V

gällande punkt B, ska det inte vara -4 för att det är på minuspolen eller ska det vara 4V bara? 

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 15:58
Taylor skrev:

Potential är alltid relativ till någon punkt. Vilken punkt har du valt som NOLL ?

Punkt C

Taylor 680
Postad: 26 jan 2022 15:59

4 ohm gånger 0.5 A ger 2 V ... med vad är det nu ? Vilken spänning har vi mellan A och C ?

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:01

6v väl

Taylor 680
Postad: 26 jan 2022 16:11 Redigerad: 26 jan 2022 16:20

Visst. Då måste (åtminstone ett av resultaten) VA = 2V och VC = 0V vara fel.

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 16:11 Redigerad: 26 jan 2022 16:12

Du krånglar till det. Vad är punkt A kopplad till?

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:14

nu hänger jag inte med för att taylor säger att VC= 0V är fel varför? den är kopplad till jordning?

A är kopplad till resistor 4Ωoch till pluspolen där det är 6V 

blir det kanske 6v/ 4= 1.5 A

VA= 1.5x 4= 6

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 16:17 Redigerad: 26 jan 2022 16:18
laya alshabi skrev:

nu hänger jag inte med för att taylor säger att VC= 0V är fel varför? den är kopplad till jordning?

A är kopplad till resistor 4Ωoch till pluspolen där det är 6V 

blir det kanske 6v/ 4= 1.5 A

VA= 1.5x 4= 6

För punkt A & C behöver du inte räkna någonting. Du har valt C som noll, då kan ju C omöjligt vara något annat än noll. Ena sidan på punkt A är kopplad till ... vad?

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:21

A är ju kopplad till resistor eller?

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 16:24
laya alshabi skrev:

A är ju kopplad till resistor eller?

Ja, men vad är den andra sidan ansluten till? 

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:24

6 volt? spännskällan

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 16:25
laya alshabi skrev:

6 volt? spännskällan

Precis. Vad är potentialen på den sidan spänningskällan?

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:27

det är det jag krånglar på, blir det 6v/4= 1.5           1.5A x 4 ohm= 6V? 

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 16:32 Redigerad: 26 jan 2022 16:33
laya alshabi skrev:

det är det jag krånglar på, blir det 6v/4= 1.5           1.5A x 4 ohm= 6V? 

Nja, 6V är rätt men varför? Jämför med C som också är ansluten till ett motstånd (vilket inte spelar någon roll).
Om du följer linjen från punkt A mot batteriet, vilken potential har du på den sidan batteriet?

Du behöver inte räkna ut potentialen i punkt A, enbart läsa kopplingsschemat!

 

ItzErre 1574
Postad: 26 jan 2022 16:35
Taylor skrev:

Potential är alltid relativ till någon punkt. Vilken punkt har du valt som NOLL ?

vi har ett jordat system. Där är potentialen 0

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:36
Peter_ skrev:
laya alshabi skrev:

det är det jag krånglar på, blir det 6v/4= 1.5           1.5A x 4 ohm= 6V? 

Nja, 6V är rätt men varför? Jämför med C som också är ansluten till ett motstånd (vilket inte spelar någon roll).
Om du följer linjen från punkt A mot batteriet, vilken potential har du på den sidan batteriet?

Du behöver inte räkna ut potentialen i punkt A, enbart läsa kopplingsschemat!

 blir det bara 0 då

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 16:36
laya alshabi skrev:

det är det jag krånglar på, blir det 6v/4= 1.5           1.5A x 4 ohm= 6V? 

Gör så här: Vad blir potentialen i A om du kopplar bort motståndet?

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:37

då blir det 0 va? 

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 16:38
laya alshabi skrev:

då blir det 0 va? 

Nej! Läs kopplingsschemat. I C är det 0V, vad är det på andra sidan batteriet (dvs vid A)?

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 16:39

Motstånden spelar enbart roll för punkt B. För punkterna A & C har de ingen betydelse.

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:46

jag har kollat noggrant nu, A= 6v för att batteriet alltså spänningskällan och A är kopplade och detta före moståndet därför blir det 6v hade en till punkt placerats (se min ritning) vi säger D så hade D också varit 6v för att den är också ansluten med strömmkällan 6v

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 16:47

Exakt! Bra jobbat!
Om du provar att plocka bort motstånden i ditt schema så ser du att svaren blir samma för A & C.

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:51

yes jag förstår nu tack så mycket, är det bra förklarat så?

Vc= 0 på grund av den är kopplad till en jordning

Vb= 0.5Ax 8= 4 (varför blir det inte negativt?)

VA= 6v på grund av den är kopplad till spänningskällan före motståndet. 

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:52

och så enheter såklart V på alla

Peter_ 470 – Avstängd
Postad: 26 jan 2022 16:54
laya alshabi skrev:

yes jag förstår nu tack så mycket, är det bra förklarat så?

Vc= 0 på grund av den är kopplad till en jordning

Vb= 0.5Ax 8= 4 (varför blir det inte negativt?)

VA= 6v på grund av den är kopplad till spänningskällan före motståndet. 

 

Rätt. B kan inte bli negativ eftersom batteriets minuspol är kopplad till jord, noll. Allting är då relativt till 0V och batteriet håller 6V. Möjlig potential är därför 0 till +6V.

Programmeraren 3385
Postad: 26 jan 2022 16:54

Försök till sammanfattning:

Potentialvandring generellt
Antingen vet man en punkts potential eller så väljer man en punkt och definierar den till 0V. Är det inte uppenbart vilken punkt som har lägst potential är det ofta praktiskt att välja minussidan på en spänningskälla. Det spelar dock ingen egentlig roll.
Om du går längs en ledare är potentialen oförändrad så länge du inte kommer till en komponent.
Passerar du en spänningskälla från minus till plus ökar potentialen med källans spänning (från till plus till minus så minskar potentialen med spänningen).
Passerar du ett motstånd i strömriktningenminskar potentialen med I*R, om du går mot strömriktningen ökar potentialen med I*R.
Att "potentialvandra" genom kretsen är i princip samma sak som Kirchhoffs spänningslag, vandrar man igenom en slinga tillbaka till startpositionen måste potentialen bli det värde man började på.
OBS: Potential är inte samma sak som spänning. Spänning är skillnad i potential.

I denna uppgift:
VC=0V eftersom jordad så vi behöver inte hitta på någon annan punkt.
Går vi till vänster stöter vi på batteriet. Vi går från minus till plus, potentialen ökar. Alltså är potentialen +6 till vänster om batteriet.
Sen följer vi ledaren till A. Ingen komponent emellan, alltså är VA=6V.
Vi går vidare mot B: Du har räknat ut strömmen till 0,5A. Över vänstra motståndet ligger det U=IR=0,5*4=2V. Eftersom vi vandrar med strömmen minskar potentialen. Den var 6 innan, alltså är VB=VA-2=6-2=4V.

Om du gått åt andra hållet från C, rakt ner hade det också fungerat:
Nu går vi mot strömriktningen. Över högra motståndet är det 0,5*8=4V. VB=VC+4=0+4=4V. Sen går vi mot strömmen genom vänstra motståndet som det ligger spänningen 0,5*4=2V över. VA=VB+2=4+2=6V.

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:55

aha nu förstår jag varför, tack för din tålamod peter så mycket till hjälp

Laial.04 75
Postad: 26 jan 2022 16:57
Programmeraren skrev:

Försök till sammanfattning:

Potentialvandring generellt
Antingen vet man en punkts potential eller så väljer man en punkt och definierar den till 0V. Är det inte uppenbart vilken punkt som har lägst potential är det ofta praktiskt att välja minussidan på en spänningskälla. Det spelar dock ingen egentlig roll.
Om du går längs en ledare är potentialen oförändrad så länge du inte kommer till en komponent.
Passerar du en spänningskälla från minus till plus ökar potentialen med källans spänning (från till plus till minus så minskar potentialen med spänningen).
Passerar du ett motstånd i strömriktningenminskar potentialen med I*R, om du går mot strömriktningen ökar potentialen med I*R.
Att "potentialvandra" genom kretsen är i princip samma sak som Kirchhoffs spänningslag, vandrar man igenom en slinga tillbaka till startpositionen måste potentialen bli det värde man började på.
OBS: Potential är inte samma sak som spänning. Spänning är skillnad i potential.

I denna uppgift:
VC=0V eftersom jordad så vi behöver inte hitta på någon annan punkt.
Går vi till vänster stöter vi på batteriet. Vi går från minus till plus, potentialen ökar. Alltså är potentialen +6 till vänster om batteriet.
Sen följer vi ledaren till A. Ingen komponent emellan, alltså är VA=6V.
Vi går vidare mot B: Du har räknat ut strömmen till 0,5A. Över vänstra motståndet ligger det U=IR=0,5*4=2V. Eftersom vi vandrar med strömmen minskar potentialen. Den var 6 innan, alltså är VB=VA-2=6-2=4V.

Om du gått åt andra hållet från C, rakt ner hade det också fungerat:
Nu går vi mot strömriktningen. Över högra motståndet är det 0,5*8=4V. VB=VC+4=0+4=4V. Sen går vi mot strömmen genom vänstra motståndet som det ligger spänningen 0,5*4=2V över. VA=VB+2=4+2=6V.

tack för sammanfattningen, jätte bra så kan jag använda det till mitt arbete

Svara Avbryt
Close