theswagmaster 20
Postad: 28 dec 2021 18:51

privatiseringar

Finns det demokratiska problem som kan förekomma med privatiseringar av kommunala och statliga  verksamheter?

Jonto Online 6279 – Moderator
Postad: 28 dec 2021 19:48

Att svara på om det finns demokratiska "problem" blir ju en politisk fråga, då problem indikerar negativa konsekvenser. Det beror också på vad man definierar som demokrati. 

En privatisering är såklart vad gäller grundläggande demokrati, inget konstigt eller odemokratiskt.

Om man dock exempelvis menar att öppenhet och transparens är demokratiskt viktigt, så kan man resonera om att för privata företag finns inte samma krav på öppenhet och transparens som för kommunala och statliga verksamheter. Det har exempelvis diskuterats vad gäller privatiseringar av skolan, där det varit svårt att kontrollera privata friskolor. Se exempelvis gällande Engelska skolan: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/86ewz2/myndigheten-har-letat-efter-engelska-skolans-agare--i-atta-manader

Annat som kan diskuteras är:

* Privata bolag har oftast vinstintressen. Vad händer med verksamheten om/när den inte är lönsam längre? Vad finns för garantier? Har detta med demokrati att göra?

* Kommunala och statliga verksamheter brukar omfattas av krav på att de ska vara till för alla och vara inkluderande. Kan man försäkra sig om det när privata aktörer styr? Vad innebär det i förhållande till demokrati?

Svara Avbryt
Close