1 svar
56 visningar
Marfar är nöjd med hjälpen!
Marfar 11
Postad: 4 nov 2018

problemlösning

En bostadsrättsförening funderar på att köpa fiberkabel för internet, TV mm.

Ordföranden gick runt till alla och ringde på för att höra om de var intresserade. Av 80 hushåll var 30 inte hemma och han fick alltså inte veta vad de tyckte. Av de 50 som svarade var 35 intresserade av fiberkabel medan 15 tackade nej. Hur många av de som ordförande inte fick tag på kan förväntas tacka nej förutsatt att bortfallet har samma fördelning som för de tillfrågade?

 Kan någon förklara för mig snälla?

Jag försökte lösa den med jag förstår inte vad de frågar efter.

Jonto 1812 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 4 nov 2018 Redigerad: 4 nov 2018

 Av de som svarade det vill säga 50 så tackade 15 nej: 1550=0,3=30 % av de tillfrågade tackade nej

De 30 som var inte hemma vet ordföranden egentligen ingenting om men han förväntar sig  att de kommer agera precis som de som han frågade, det vill säga att lika stor procentandel av dem han inte fick tag på kommer tacka nej. Hur många av de 30 han inte pratade med kan då förväntas tacka nej?

Svara Avbryt
Close