2 svar
25 visningar
Xxtv är nöjd med hjälpen
Xxtv 19
Postad: 13 jan 2021

Problemlösningar ekvationer

”Lisa samlar på enkronor och femkronor. Hon har tre gånger så många enkronor som femkronor. Sammanlagt har Lisa 536 kronor. Hur många mynt har hon av varje sort?”

Jag har kommit fram till 67 femkronor och 210 enkronor. Men bara testat mig fram! Vill jättegärna få svar på hur man kan lösa det.

tindra03 258
Postad: 13 jan 2021

Lisa har x stycken femkronor. Varje femkrona är värd 5 kronor. Vi betecknar det som 5x

Lisa har ett antal enkronor och vrje enkrona är värd en krona. Vi betecknar enkronor som x. MEN, vi vet också att x var antalet femkronor. Antalet enkronor var 3 gånger så måna som antalet femkronor. Antalet enkronor blir 3x (trean står för att det är tre gånger så många som antalet femkronor)

 

Vi får en ekvation som ser ut såhär:

3x+5x=536

.............

x är ett antal, inte ett värde ;)

foppa 279
Postad: 13 jan 2021

Man skriver upp de samband man fått givet och lirkar sedan ut svaren.

Om vi kallar antalet enkronor för E och antalet femkronor för F:

(1) Vi har tre gånger så många enkronor som femkronor: E=3·F

(2) Antalet enkronor och femkronor ger 536 kr: E·1+F·5=E+5F=536

Vi kan använda (1) i (2) genom att byta ut E mot 3F:

3F+5F=5368F=536F=67

Eftersom E=3F fortfarande gäller så har vi sedan

E=3·67=201

Så, 67 femkronor och 201 enkronor

Svara Avbryt
Close