johanna95 36
Postad: 5 okt 15:28 Redigerad: 5 okt 15:55

publicistiska regler

Leta reda på två tidningsartiklar på nätet. Du kan välja kvälls- eller morgontidningar (exempelvis Aftonbladet eller Dagens Nyheter). Analysera en artikel du inte tycker bryter mot publicistiska regler och en som du tycker gör det. Varför bryter ibland pressen mot sina egna grundläggande regler kring etik och moral.

jag valde en artikel om Mark Lorentzon som den artikel som bryter mot dessa regler.  

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7dmg9K/mark-lorentzon-55-haktas--misstanks-for-sprangningen-i-goteborg

detta är det som jag skrivit än så länge men skulle vilja ha mer exempel på varför reglerna brutits men kan inte komma på något mer, sitter fast i mitt tänkande. 

såhär skrev jag:

"jag valde en artikel om den misstänkte bombaren i Göteborg, Mark Lorentzon, som den artikel som bryter mot publicistiska regler. Här är det klart och tydligt att journalisten har brutit mot många av dem. Dem har för det första dömt en ohörd, ingen har hört Lorentzon egna ord men ändå så fastställer journalisten att det är han som är skyldig i sin artikel. Journalisten är dessutom inte varsam med bilder eller namn på mannen.

Ibland krävs det dock att journalister bryter mot dessa regler, i detta fallet för att det ligger i den allmänna säkerheten att gå ut med namn och bilder, då denna människan med störts sannolikhet är farlig. Att man gått ut med bilder och namn i detta fallet handlar dock inte bara om att man ska veta hur mannen ser ut för sin egna säkerhet, utan också för att man ska veta för att kunna ge tips till polisen om man sett denna mannen.

En annan anledning till varför journalisten valt att göra på detta viset kan också vara vinstintresset. Har du en bild med i artikeln genererar det fler klick i media. Det drar mer personer till att läsa just den artikeln, speciellt eftersom att detta attentat är aktuellt och intressant i mångas ögon." 

Jonto 5980 – Moderator
Postad: 5 okt 23:11

I korthet så kan jag hitta dessa publicistiska regler

Att ge korrekta nyheter
Att bemöta kritik mot etiken och sakuppgifter
Respektera den personliga integriteten
Vara varsam med bilder så att de inte vilseleder
Vara objektiv och lyfta fram flera åsikter
Vara försiktig med att publicera namn

Du skulle kunna vara lite tydligare med vilken eller vilka av dem som du anser att artikeln bryter mot. Du skriver att journalisten framställer honom som skyldig trots att han inte är hörd eller dömd. Det skulle kunna falla in under "vara objektiv och lyfta fram flera åsikter". Personen själv har inte kunnat komma till tals.

Man kan också kommentera "Vara försiktig med att publicera namn". Här har tidningen publicerat både namn och bild. Var detta nödvändigt? Var det en väl avvägd publicering? Jag tycker det är bra att du nyanserar och berättar varför det ibland kan vara okej att bryta mot reglerna eller att man kan tolka de på olika sätt. Spelar det exempelvis någon roll att polisen redan gått ut med bilder på mannen? Spelar det någon roll om andra tidningar redan publicerat namn och läsarna ändå känner till detta? 

I artikeln så skriver de också en del om mannens situation, att hyresvärden vill avhysa honom och att han är en haverist. Genom namn och bild kan man även hitta mer information om honom. Då kan man komma in på regeln om att värna den personliga integriteten för honom och hans närstående som man också kan diskutera.

Svara Avbryt
Close