1 svar
114 visningar
Reem 2
Postad: 17 maj 2020

rätta

                                       Yrkesroll Elevassistent 

INLEDNING


Före i tiden led jag när jag var en elev och även många andra elever av olika störningar och behov och tyvärr fick vi inte rätt stöd utan att kämpa hårt helt själva så att klara skolan. Idag lever vi i ett samhälle som har fokus på att placera individens utvecklande och behov i centrum. I min arbetet siktar jag på att ha överblick på special elev i en skola. Skolan är en viktig del i samhället som spelar stor roll på att bygga rätt individ enligt Grundläggande värden i Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet. skolan är en viktigt och en kreativ verksamhet förstås i samhället som spelar en viktig roll i elevernas inkludering och bygga ens personlighet. 

Elever är olika och deras utvecklande behov är olika. Elevassistentens roll i skolan är olika omsorgsuppgifter och även undervisningsuppgifter, men också ett bindels mellan läraren och eleverna att fungera på ett så smidigt sätt som möjligt

Att vara assistent utför flera viktiga uppgifter för både eleven och läraren som hjälper till att öka effektiviteten i utbildningsprocessen, elevassistents huvudsakliga uppgift är att följa eller hantera en elev eller ett antal elever i små grupper, som de behöver mycket stöd eller stöd av något slag.

Faktum är en elevassistent har varierande arbetsuppgifter och det ingår med vilken elev eller elever man jobbar med och vilka årskurser man befinner sig i allting kan avgör och påverkar elevassistentroll I boken Att arbeta som elevassistent av Heléne Wallerstedt

” Det finns inga färdiga mallar eller rutiner att följa, utan du måste själv bidra till att skapa din roll och din vardag.” I fasen av grundutbildning är elevassistents uppgift att hjälpa eleverna att uttala och skriv analfabeterna korrekt och se till att behärska räkningsnumren och utföra den enkla matematiska processer med ett special stöd. I de högre klasserna är elevassistenten kvalificerad i vissa ämnen för att ge stöd med olika ämnen som matematik och naturvetenskap, och assistenten ger också hjälp till klassläraren genom att notera prestanda för en elev som har vissa problem med tal och förståelse, och uppmärksammade elevassistent bör har möjlighet att märker något ovanligt hos den eleven innan han begär av hjälp.

Uppgifterna som tilldelats elevassistent skiljer sig från ett land till ett annat och från en skola till en annan. I synnerhet eller bevilja honom fler uppgifter som att följa upp uppdrag eller övervaka eleverna på ett specifikt sätt och följa upp deras prestationer.

Det är inte svårt att behandla en elev som har nån slags av diagnos på samma sätt som vi gör med andra elever men med stöd så att denna elev känna sig trygg och inte annorlunda än de andra. Alla elever har samma rättigheter och det är därför måste alla får en likvärdig undervisningen

 

För att lyckas i yrkesrollen som elevassistent måste ha speciella egenskaper så att lyckas i sin yrkesroll att vara flexibel, empatisk, lugn och tydlig i första hand och även att ha förmågan att skapa goda relationer till elever och deras föräldrar och att samarbeta med andra elevassistenter och lärare. Man behöver också kunna hantera utåtagerande elever på ett låga effektivt sätt.

Enligt Skolverket (2019) ” uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”. Hämtad från referens nummer 1

 

Resultat

 

 Slutsats som elevassistent bör man försöka alltid att bygga en bra relation med eleven så att den eleven kunna lita på dig som assistent till hen och berättar om alla saker som irriterar hen under skoldagen.

Att reflektera över

·       Att arbeta som elevassistent är enligt min åsikt är ett arbete med stort mänskligt värde och kräver mycket ansträngning, därför är det min skyldighet att kunna utföra min roll fullt ut.

·       Att ha tillräcklig kunskap om alla diagnoser hos elever med särskilda behov, och kunna hitta bra sätt att handskas med dem.

·       Att ha goda kännedom kunskap om ämnena i olika årskurs i skolan.

·       Ett bra samarbete med klassläraren är hemligheten till min karriärs framgång som elevassistent.

·       Att vara en assistent för eleven att alltid försöka höja elevens självkänsla och påminna honom eller henne om sina uppgifter.

·       Minska ansträngningen för dig som elevassistent och be om hjälp om du känner dig lite pressad och behöver koppla av men även minska bördan för din student för att hen inte bli uttråkad.

·       Försök hitta lösningar på problem efter att de har inträffat, och eleven bör varnas för konsekvenserna bakom dessa problem och samtidigt är ditt jobb att hjälpa eleven att agera korrekt genom att berömma sitt goda beteende.

woozah 1465
Postad: 17 maj 2020

Var försiktig med att lägga ut hela inlämningar.

Svara Avbryt
Close