1 svar
29 visningar
marya_07 2
Postad: 21 jul 10:51

Rätten och samhället

Fråga 2. Resonera kring hur åklagare resonerar under en förundersökning kring om åtal ska väckas eller inte. Vad innebär dessa begrepp och hur kan de förekomma i vårt samhälle. Ge ett exempel och tolka detta exempel med korrekta juridiska begrepp.

 

Jag svarade så här 

Om ett inbrott skett, då får polisen anmälan av antingen vittne eller målsäganden. Förundersökning  inleds  då med att polisen ska undersöka om ett brott  överhuvudtagen har begåtts sedan leder åklagaren förundersökningen med polisen som ska söka bevis på brottsplatsen exempelvis fingeravtryck eller DNA-spår osv. Därpå börjar polisen ha förhör med den som är målsägande och  misstänkta, samt vittnen. På grundval av dessa uppgifter beslutar åklagaren om att väcka åtal eller inte. Det är en subjektiv bedömning men den ska bygga på objektiva grunder. Åklagaren ska granska om bevisningen  är tillräckligt bra för att väcka åtal. Alltså om bevisningen som finns räcker för en fällande dom.  

 

Läraren kommenterar att jag behöver utveckla mitt svår, men vet inte vad fattas ?

Jonto 7236 – Moderator
Postad: 21 jul 15:12

Om du valt inbrott som exempel. Beskriv exempelvis under vilka omständigheter som man skulle kunna väcka åtal i ett sådant mål och under vilka förutsättningar som man kanske hade lagt ner åtalet. 

För att en åklagare ska väcka åtal krävs ju också en brottsrubricering att åtala för. Det bör du kanske nämna och också då vilken brottsrubricering som är aktuellt i exemplet med inbrottet. Du kan också då exempelvis citera lagtexten och vad som behöver vara uppfyllt för det brottet. Det är ju också en sak som en åklagare måste ta ställning till.

Svara Avbryt
Close