3 svar
19 visningar
kalle_12 40
Postad: 29 okt 2020 18:44

Redoxbalanseing- halvcellsmetod

Jag har en fråga angående min balansering? Jag vet inte hur jag ska tänka när jag ska balansera laddningarna med e⁻ ? En annan fråga som har är om NO2⁻ som blir till NO3⁻ , blir det en reduktion? jag tänker att laddningen är densamma så vet ej om den reduceras eller inte.

Smaragdalena 57231 – Lärare
Postad: 29 okt 2020 23:01

Jag tycker det är enklare att tänka på oxidationstal. Vilket oxidationstal har kväveatomen i nitritjonen? Vilket oxidationstal har kväveatomen i nitratjonen? Ett stegs oxidationstalsändring motsvarar en elektron.

kalle_12 40
Postad: 30 okt 2020 12:01

Kväve i nitritjonen har OT: + III

Kväve i nitratjonen har OT: +VI

 

alltså har OT ökat och det blir en oxidation?

Och Permangantjonen har reducerat?

Smaragdalena 57231 – Lärare
Postad: 30 okt 2020 12:57

Mangan i permanganat har reducerats till mangan(II)jon. Permanganatjonen är ett oxidatinsmedel, d v s det får något annat att oxideras.

Svara Avbryt
Close