3 svar
127 visningar
Qetsiyah 5395 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 15 jul 2020 20:43 Redigerad: 15 jul 2020 20:44

Regeln om eget försök

Hej,

regeln om eget försök vid postning av tråd är inte helt klar, inte minst eftersom vi har olika uppfattning om vad ett "försök" består i. Det är inte heller klart vilka typer av frågor och nivåer som det gäller för. Accepterar vi en fråga utan försök om eleven endast frågar efter en ledtråd för att börja uppgiften? Kan ett eget försök vara att förklara att man försökt googla men inte hittat något? Hur mycket ansträngning vill vi se från eleven? Varför vill vi se att eleven har ansträngt sig? 


Dessa frågor hänger också ihop hur vi ser på och är villiga att ge hjälp här på pluggakuten, som också bör diskuteras. Vad och hur mycket är vi beredda att hjälpa till med? Ska en elev enbart få tips och ledning eller kan man om det begärs erbjuda hela lösningar eller längre resonemang, såvida eleven inte använder det för att fuska? Hur ser vi på den enskildas pluggsituation och nivå? Kan vi ålägga eleven själv ansvaret för sina studier och lärande, istället för att alltid benhårt kräva ett eget försök? I vilken utsträckning ser vi det som vårt ansvar att upplysa om och undvika att göra björntjänster?

Smaragdalena 57274 – Lärare
Postad: 15 jul 2020 21:07

Det är helt OK att skriva att man inte vet hur man skall börja. Det är inte OK med tjat typ "Du kan väl skriva ut hela lösningen åt mig...". 

Om man har googlat bör man berätta vad man har googlat på för sökord, så att inte den som hjälper till skall göra om samma sökning. 

Meningen med Pluggakuten är att du skall få den hjälp du behöver för att kunna läsa dina uppgifter själv, inte att någon annan skall servera dig en färdig lösning på silverfat. Pluggakuten skall inte vara en plats där någon annan gör ditt arbete. 

Jonto Online 5457 – Moderator
Postad: 15 jul 2020 22:36 Redigerad: 15 jul 2020 22:40

Det kan ofta vara en god pedagogik och ett bra pedagogiskt grepp att använda att inte ge en lösning direkt, utan lotsa eleven fram med tips och råd. Det brukar ofta också bli en självförtroendeboost för eleven om denne får känna att den så långt som möjligt själv kommer fram till svaret med lite stöd. Som lärare händer det dock ibland att jag också går igenom uppgifter och lösningar för elever på tavlan; vissa lär sig också mycket bra genom att se, lyssna och lära av andras lösningar. Jag skulle därför  inte heller tycka det var fel eller konstigt att redovisa en färdig lösning, i de situationer där det passar på PA. Vi tycker om att hjälpa till på olika sätt och hur man hjälper till beror nog på uppgift och mottagare. 

Att visa ett eget försök är bra för både hjälpare och svarare tror jag. Det gör det enklare att ha någon utgångspunkt att utgå från när man börjar. Det är också roligare att hjälpa till när man ser att någon funderat själv. Så jag är positiv till att elever visar ett eget försök. Sen är det kanske inte alltid tillämpbart i alla situationer. Jag tycker det mer är upp till eleven och den som svarar än att det behöver vara en regel som alltid måste följas. 

Jag liberalt lagd i denna fråga. 


Gällande frågeuppgifter man som elev frivilligt gör för att lära sig anser jag att en klar lösning "på silverfat" inte vara ett principiellt fel lika mycket som ett pedagogiskt sådant. Om elevens studiestil eller behov är ett (potentiellt uttömmande) utförligare svar så är jag villig att ge det. Jag anser att man lär sig bättre om man får ledning fram till svaret, men samtidigt litar jag på och anser inte det vara min sak som hjälpare att bestämma elevens behov. De flesta frågor kommer från högstadiet och gymnasiet, i den åldern anser jag att eleven kan ges det förtroendet; jag vill inte utgå från att varje frågeställare är lat och söker sig till pluggakuten för att fuska. 

Om frågan citeras/läggs in som bild utan något mer är även jag benägen att fråga vad (hur) eleven vill ha hjälp med och om denne redan kommit igång själv; det blir svårt att hjälpa annars.

Gällande uppgifter som lämnas in, främst svenska engelska, SO eller labbrapporter anser jag att större försiktighet borde vidtas, men det är inte dessa som dominerar PA.

Svara Avbryt
Close