18 svar
132 visningar
ashe_ är nöjd med hjälpen
ashe_ Online 614
Postad: 27 sep 13:39

regeringsalternativ, mandat

Jag förstår inte riktigt hur jag ska svara på denna fråga? Hjälp uppskattas enormt. 

Det har varit riksdagsval och det här är resultatet. Din uppgift är att sätta samman ett trovärdigt regeringsalternativ utifrån följande mandatfördelning (se nedan). Analysera vilken politik denna regering skulle vilja genomdriva. Siffrorna efter varje parti representerar mandat i riksdagen. Använd denna mandatfördelning när du resonerar.
Vänsterpartiet – 37
Socialdemokraterna – 91
Miljöpartiet – 16
Liberalerna – 16
Centerpartiet – 28
Moderaterna – 77
Kristdemokraterna – 16
Sverigedemokraterna – 68 

Bedinsis 2375
Postad: 27 sep 16:10

Du kan ju börja med att se om de partier som brukar samarbeta tillsammans har 175 mandat. Detta sker med ren addition, där det finns två block i verkligheten att jämföra med.

Sedan varierar det en smula hur villiga de partier som brukar samarbeta är att samarbeta; om de tyckte exakt lika skulle det inte finnas någon mening i att ha olika partier. Det kan därför vara värt att kolla på vilka deras skiljelinjer är och därmed var de lär bli tvungna att kompromissa. De relativa storlekarna på de olika partierna inom blocken är här väldigt relevanta.

ashe_ Online 614
Postad: 27 sep 18:34

ärligt talat så är jag ganska förvirrad 

Bedinsis har ju rätt att det första steget blir att hitta ett antal partier som tillsammans uppnår minst 175 mandat som kan samarbeta. Det behöver vara partier som inte står jättelångt ifrån varandra och som skulle kunna komma överens. 

Man kan undersöka några olika alternativ som har förekommit i Sverige:

Allianspartierna(M-KD-C-L) får här 77+16+28+16=137 . För lite

De rödgröna partierna(S-MP-V) får här 91+37+16=144 För lite

Januariavtalspartierna som samarbetade 2018-2022(S-MP-C-L med visst stöd av V)= 91+16+16+28+37=188 Majoritet

Tidöpartierna som regerar i Sverige nu med SD utanför regeirngen(M+KD+L+SD) 77+16+68+16=177 Majoritet

 

Utifrån detta så är alltså två alternativ som kan vara rimliga att föreslå, då de har majoritet och har rimliga förutsättningar att kunna samarbeta.

M+KD+L+SD

eller S+MP+C+L (+V)

 

När du har valt konstellation så ska du beskriva vilken politik som regeringen kommer att bedriva. Där kan man dels titta på vilka frågor som de olika partierna har gemensamt som de tycker är viktiga. Du kan också titta på vilken politik som dessa partier bedrev när de regerade.

M+KD+L+SD regerar ju nu. Så om du väljer det, då kan man läsa deras avtal Tidöavtalet och se vilken politik som de vill genomföra just nu.

Om du väljer S+C+L+MP (+V) så kan du titta på januariavtalet som dessa partier slöt tillsammans och regerade med hjälp av under perioden 2018-2022.

ashe_ Online 614
Postad: 27 sep 21:31

Jonto, jag vet inte hur jag ska kunna tacka dig. Jag förstår mycket bättre nu. Du levererar alltid! Så grym du är! TUSEN TACK. 

Ingen orsak! Lycka till! Fortsätt i tråden om/när det uppstår fler frågor.

ashe_ Online 614
Postad: 27 sep 21:37
Jonto skrev:

Ingen orsak! Lycka till! Fortsätt i tråden om/när det uppstår fler frågor.

det ska jag göra! 

ashe_ Online 614
Postad: 28 sep 16:14 Redigerad: 28 sep 16:19

vad för likheter/liknande mål har dessa partier? vilken politik skulle de genomdriva?

jag har skrivit litet grann men skulle verkligen uppskatta om jag får hjälp med denna

Bedinsis 2375
Postad: 28 sep 16:34

Det beror på vilket regeringsalternativ som du satt som trovärdigt.

ashe_ Online 614
Postad: 28 sep 17:04 Redigerad: 28 sep 17:04

jag valde regeringsalternativ (M-KD-L-SD)

Utgå från olika politikområden:

ex. Ekonomi, Sjukvård, Migration, El och energi, Lag och Ordning, Miljö m.m.

Just Lag & Ordning, Migration och El och energi är ju tre viktiga områden just för dessa partier och som de vill driva mycket, så de bör definitivt ingå.

SVT har en bra kortfattade punktlista med sammanställning av det viktigaste i tidöavtalet som är bra att utgå ifrån: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/allt-du-behover-veta-om-tidoavtalet

Vill man verkligen då djupt så finns hela tidöavtalet här men mer svårläst och över 60 sidor(men man kan evntuellt kolla i innehållsförteckningen och läsa vissa delar :https://via.tt.se/data/attachments/00551/04f31218-dccc-4e58-a129-09952cae07e7.pdf

Jag tror också det kan vara bra att nämna vilka områden som blir svåra för partierna, där de fyra partierna inte är helt överens. 

ashe_ Online 614
Postad: 28 sep 22:56

vilka områden kommer att bli svåra för dem? finns det någon hemsida där jag kan läsa mer om det?

plus, vilka ämnen skulle du säga att denna regering (M-KD-L-SD) skulle fokusera mest på? kortfattat bara. 

tack

De partier i konstallationen som har svårast att komma överens är Liberalerna och Sverigedemokraterna. Detta då Liberalerna är ett (social)liberalt parti vilket ofta går i klinch med Sverigedemokraternas konservativa och nationalistiska ideologi. I de frågor där det kommer märkas tydligast är migration & integration där många liberaler vill ha en generösa och humana migrationslagstifningar medan Sverigedemokraterna vill ha en migration som är nära noll. Miljöpolitik är ett viktigt område för Liberalerna  där de gärna vill lägga pengar på klimatomställning medan Sverigedemokraterna inte vill satsa pengar på klimatomställning i samma grad.

Denna artikel sammanfattar bra: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/statsvetaren-har-star-sverigedemokraterna-och-liberalerna-langt-ifran-varandra

Ekonomi och Försvar är i dessa tider något som hade blivit huvuduppgift för alla regeringar. Annars frågor som dessa partier  drev väldigt mycket inför valet är de som jag nämnde tidigare Lag & Ordning, Migration och El och energi.

ashe_ Online 614
Postad: 29 sep 18:16

vilka partier anser du kommer bra överens? 

Notera att jag menade inte att du valt fel partier. Partier kommer att behöva kompromissa även med partier där det är svårare. Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna har samarbetat i form av alliansen redan under åren 2006-2019, så de partierna har lättare att komma överens i konstellationen.

ashe_ Online 614
Postad: 29 sep 18:38

ok!

ashe_ Online 614
Postad: 29 sep 21:23

inom vilka frågor har SD gemensamma ståndpunkter som M och KD? och om möjligt, L?

Lag och ordning samt delvis Energipolitiken har varit frågor där de redan inför valrörelsen hade en gemensam linje.

ashe_ Online 614
Postad: 30 sep 13:22

Konstellationen jag har valt är M-KD-L-SD. Liberalerna (som hette Folkpartiet för några år sedan) är, som namnet säger, liberala. De tycker att det är viktigt med jämlikhet, låga skatter, människans frihet, värna om minoriteters rättigheter samt personligt ansvar. Moderaterna är ett stort liberalt, konservativt parti, och det finns många olika inriktningar. Kristdemokraterna grundades år 1964 och sedan dess har partiet varit representerat i riksdagen. KD har en konservativ och kristen värdegrund, bl.a. driver de frågor som vård och omsorg, skola & utbildning och vård & omsorg, och dessutom har de en tydlig miljöprofil. De har förespråkat en del miljö- och klimatpolitiska åtgärder. Sist är Sverigedemokraterna. SD är ett nationalistiskt socialkonservativt parti. SD är ej ett borgerligt parti och de tycker inte att Sverige ska ta emot invandrare, är skeptiska till internationellt samarbete och är emot EU är några av deras ideologier. De har inom somliga frågor gemensamma ståndpunkter som M, KD och L.
Politisk analys:


Tidöavtalet är över 60 sidor långt, innehåller knappast 200 reformförslag och, enligt M, KD, L & SD, skall ”lösa de stora samhällsproblemen i Sverige”. Denna regering fokuserar på, m.m., följande politiska områden: hushålls- och tillväxtekonomi, sjukvård & kriminalvård, migration & integration, miljö, el & energi samt lag & ordning. Just migration & integration, el & energi samt lag & ordning är tre vitala områden för dessa partier. Detta är huvuddragen i tidöavtalet.
  Hushålls- och tillväxtekonomi
- lägre bränslepriser
- Bromma flygplats ska bevaras ...
  Kriminalitet
- möjligheten att hyra in sig på anstaltsplatser utomlands ska utredas
- hårdare tag mot kriminella där både anonyma vittnen och visitationszoner införs
  Sjukvård & hälsa
- instifta en nationell vårdförmedling
- långsiktig plan för beroendevården i landet ska tas fram
  Miljö, el & energi
- ett högkostnadsskydd på el till drabbade hushåll och företag införs
- mer kärnkraft genom snabbspår och regelförändrings; vindkraft anses fortfarande viktigt, men det ska inte längre vara basen
    Migration & integration
- förslag om att ta bort systemet med permanenta uppehållstillstånd ska läggas fram senast år 2024
- skärpta krav för svenskt medborgarskap
- flera förslag för att ’öka kunskapen om möjligheten till återvandring’. Främst ska det gälla personer som ej integrerats...


    De partier inom konstellationen som har svårt att komma överens är L och SD. Det beror på att det sociala och liberala L oftast går i klinch med SD:s konservativa och nationalistiska ideologier. Migration och integration är någonting som dessa partiers oenighet tydligt märks. Liberaler vill ha generösa och humana migrationslagstiftningar. SD å andra sidan vill ha en migration som är nära noll. Ett viktigt område för L är miljöpolitik och där vill de gärna lägga pengar om klimatomställning, däremot SD vill ej satsa pengar på klimatomställning. Dessa två parti har också en olika syn på balansen mellan möjligheten att övervaka och bekämpa brott samt den personliga integriteten, där L ligger en större tyngdvikt vid det än vad SD gör. Det har lett till att man har varierande ståndpunkter i aktuella frågor i samband med Tidöavtalet (anonyma vittnen, visitationszoner, etc.) L har främst påverkats av en del intern kritik av att man godkänt detta som är mer i linje med hur SD ser på saken.
  Sammanfattningsvis fokuserar denna regering på de politiska områdena el & energi, ekonomi, sjukvård, migration & integration, kriminalitet/kriminalvård. Regeringen består av M-KD-L-SD. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har lättare att komma överens i konstellationen då de har samarbetat inom alliansen under åren 2006 - 2019. De partier som har svårast att komma överens är Liberalerna och Sverigedemokraterna. De har olika ståndpunkter inom frågor som rör brottslighet, migration och klimatet. Partier kräver att kompromissa, även med partier där det är svårare. 

Svara Avbryt
Close