Teamrob 219
Postad: 14 apr 2019

Riktning

The reading at the top of the Gyro compass is the direction the aircraft is flying. A Gyro compass will always turn with the orientation of the aircraft. Where an RBI is concerned it does not turn with the aircraft orientation and thus North will always refer to the nose of the aircraft - slightly confusing I realise which is why most aircraft these day combine the best of both, but I digress. The head of the yellow arrow points directly the beacon and reports the angular difference from the nose of the aircraft to the beacon.

Planet flyger mot norr enligt GYRO och RBI visar på att beacon är bakom planet? Vilket ger planet som har nosen mot norr i ruta 1. Men de säger att det är planet med nosen mot syd i ruta är som är korrekt. Varför?

Tomte123 119
Postad: 14 apr 2019

Gyro pekar alltid norrut. RBI anger vilken vinkel planet avviker med från norr, och eftersom att den visar 180 grader så avviker planet från norr med 180 grader - alltså flyger det söderut

Teamrob 219
Postad: 14 apr 2019

Hmm, GRRO pekar inte alltid norrut den beskriver planets riktning. "A Gyro compass will always turn with the orientation of the aircraft."

ConnyN 851
Postad: 14 apr 2019
Teamrob skrev:

Hmm, GRRO pekar inte alltid norrut den beskriver planets riktning. "A Gyro compass will always turn with the orientation of the aircraft."

Nej jag håller med dig. Det är uppenbart att vi flyger mot norr. Så det blir planet med nos upp som vi väljer.

Vi har flygfyren bakom oss så valet är ruta 1.

Trevligt med en flygfråga. Hur kom det sig?

Svara Avbryt
Close