2 svar
64 visningar
Martin191919 är nöjd med hjälpen!
Martin191919 69
Postad: 25 dec 2018 Redigerad: 25 dec 2018

Nationalism

Finns det något land idag som har likheter med nationalismen under 1800-talet? Jag tänker mig att man kan säga att Trumps fosterlandskärlek (och att han vill bygga en mur mot Mexiko) kan tolkas som att han vill skapa en nationalstat och det kan man ju se som en likhet med idéen med nationalstater under 1800-talet.

Smutstvätt 9374 – Moderator
Postad: 25 dec 2018 Redigerad: 25 dec 2018

Praktiskt taget alla dagens länder bygger på en viss nationalism. I vissa länder har nationalismen gjort större "landvinningar" än i andra, men i allmänhet är nationalismen på frammarsch. Det finns inget som egentligen säger att nationalism måste ackompanjeras med en auktoritär ledare och stat, men om man tittar på personer som Trump (USA), Duterte (Filippinerna), Jinping (Kina), Putin (Ryssland), m.fl. används ofta nationalistiska frågor som slagträ. Det är därför effektivt att leta bland länder där ledarna visar upp auktoritetstendenser. Auktoritära ledare har nästan alltid en "fiende"; Trump har Mexiko och även 'fake news', och Duterte har ett pågående krig mot droger. Genom denna fiende kan de motivera sina handlingar, och förena befolkningen. Det engelska ordspråket An enemy of you enemy is your friend passar ganska bra här, få saker kan förena helt olika personer som ett gemensamt hat mot något eller någon. Desto mer du kan bygga en gemenskap mellan "vi" som är här, desto starkare bygger du samtidigt "dom" som är där borta. Undersök vilka ledare som försöker bygga en tydlig "vi och dom"-känsla, som även bygger på att "dom där" är strikt sämre och emot "vi":et. Vilka länder hittar du?

Jonto 1657 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 25 dec 2018 Redigerad: 25 dec 2018

Det beror också på om man tänker sig politisk nationalism (vilket kanske är det som främst är intressant då du lagt den i samhällsforumet). Då är som Smutstvätt nämner kanske USA, Ryssland, Kuba etc. bra länder att titta på, men även ex. Ungern har en högerregering som bygger mycket på nationalism.

Sen finns en stor form av kulturell nationalism också som mer inbegriper nationalromantik, om en stark gemensam kulturtradition och samlandet bakom gemensamma föreställningar samt en stolthet över landets historia och kultur. Det finns i de flesta länder i olika strömningar mer eller mindre men kanske extra tydligt i länder som är uppbyggda som nationalstater i grunden såsom Frankrike, Storbritannien. 

Sen ska man nog vara medveten om att det handlar om likheter och inte överdriva i att se likheter. Nationalismen i många länder som tagits upp är ganska skild ifrån den nationalism som uppstod och fanns under 1800-talet. Främst i att syftet då var att bygga upp en nationalstat och ena ett ganska splittrat och decentraliserat land och skapa en gemenskap kring en stat/nation medan den idag används delvis i andra syften. Jag skulle till exempel kanske inte säga som du att Trump försöker skapa en nationalstat. USA är redan en nationalstat , då tror jag kanske man tolkat begreppet nationalstat felaktigt. Utan man kanske mer får säga att han använder nationalismen för att begränsa vilka som får vara en del i nationen och vill skapa en bild av att vissa inte kan bli en del av den amerikanska nationen. Viss nationalism kan ju också vara öppen att integrera sig in i, vilket länge varit fallet med den amerikanska nationalismen, att den är öppen för de som kommer och vill söka lyckan och bli en del av det amerikanska samhället, men det förväntas att man ska integrera sig i i en ny identitet.

Svara Avbryt
Close