5 svar
2462 visningar
APSES98 är nöjd med hjälpen
APSES98 4 – Fd. Medlem
Postad: 15 jan 2018 17:47

samband mellan struktur och kokpunkt

Vad är sambandet mellan antalet kolatomer i ett ämne och dess kokpunkt? 

Smaragdalena 76205 – Lärare
Postad: 15 jan 2018 18:00

Här är en länk till den svenska Wikipedia-sidan om alkaner. Där står kokpunkterna för de 12 första alkanerna. Vad visar de för samband?

APSES98 4 – Fd. Medlem
Postad: 16 jan 2018 20:19

jag har kollat på länken och såg att kokpunkten stiger när antalet kolatomer ökar i molekylen. Jag antar att det är bindningarna mellan atomerna som avgör kokpunkten, mer kolatomer betyder fler bindningar.  

Bindningarna mellan molekylerna avgör också. om molekylerna bundna med vätebindningar eller dipol bindning blir kokpunkten högre.

Stämmer mitt svar? 

Smaragdalena 76205 – Lärare
Postad: 16 jan 2018 22:57

Ja, eftersom kolväten med fler kolatomer i har högre kokpunkt, så innebär det att krafterna mellan molekylerna är större i de större molekylerna. Men mellan två kolvätemolekyler finns det varken vätebindningar eller dipol-dipolbindningar. Vilken sorts bindningar kan det vara mellan kolvätemolekylerna?

APSES98 4 – Fd. Medlem
Postad: 17 jan 2018 07:08

Mättade kolväten har enkelbindning medan den omättade kolväten har dubbelbindning eller trippelbindning.

Alla Alkaner har enkelbindning altså de är mättade kolväte. 

Smaragdalena 76205 – Lärare
Postad: 17 jan 2018 08:27

Enkelbindningar, dubbelbindningar och trippelbindningar är kovalenta bindningar som håller ihop olika atomer till molekyler. Det som påverkar kokpunkten är inte i första hand bindningarna INOM molekylen, utan de bindningar som finns MELLAN olika molekyler. Ditt svar har alltså ingenting med min fråga att göra. Svaret på min fråga är van der Waals-krafter, och de är starkare ju större yta en molekyl har. Därför bidrar fler kolatomer till större molekyler, och ogrenade molekyler ger högre kokpunkt än mer bollformade grenade kolväten om de har samma antal kolatomer.

Svara Avbryt
Close