2 svar
65 visningar
Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 10 sep 13:10 Redigerad: 10 sep 13:22

Sannolikhetsteori i klinisk forskning, läkare och deras *******

Hej, 

Jag förstår inte en figur i en artikel som handlar om mammografi och screening:

Rant

På riktigt, vad är det här för low resolution, noob konstig meningslös excel/paint-graf? Figur 1a kan uttryckas med en mening, det behövs ingen bild, och utifrån vad jag kan utläsa är den bara schematisk dvs visualiserar ingen data. Vad är det för x-axel i figur B? Andel döda per cancerfall plottat mot procent av screened respektive not screened? VAD ÄR DET FÖR MINI-SUB-GRAF MITT I OCH VAD FÖR Y AXEL HAR DEN? INGEN???? Om alla kliniska forskare lärde sig bara lite lite statistik och/eller sannolikhetslära kunde alla deras forskningsartiklar bli häflten så långa, som det står nu är de dåliga på det och vet att alla andra i deras fält är dåliga på det så det blir dåliga artiklar som tar hänsyn till att läsare också är dåliga quadruple effect. Är räta linjens ekvation/bråk djup insikt för de eller vad asså jag klarar inte av denna enorma kulturkrock, min hjärna kortsluts. "Importance of the denominator" är den dummaste helt seriösa frasen jag sett, de menar alltså importance of the choice of reference population when calculating conditional probability.

Kan någon förklara figur 1B för mig, jag vore oändligt tacksam, jag förstår verkligen inte vad de försöker förmedla.

Jag kan inte ens ta en konret "datapunkt" och tolka den högt för mig själv. Ta tex längst till höger på vänstra subgrafen, gula grafen: 

"50% av den non-screenade populationen hade 5 dödsfall per cancer?"

Vad betyder det?

mag1 8353
Postad: 10 sep 13:49

1B illustrerar att utfallet av screeningen, motsvarande nytta eller inte, blir olika beroende på vilken parameter som mäts.

Mäts "överlevnaden" utifrån döda per (troligtvis diagnosticerad) cancer (vänster) ser utfallet av screeningen ut att vara påtaglig, jämfört med den icke-screenade populationen.

Mäts överlevnaden istället utifrån dödsfall i cancer för hela populationen (höger), ser effekten av screeningen låg ut, speciellt för mindre volymer, det krävs m.a.o. större populationer för att över huvud taget se en effekt.

Trenderna är dock (över?) accentuerade, där det vid mätpunkten 5 i vänstra grafen syns en klar skillnad, är denna marginell i den högra. Dock kan den låga skillnaden mellan populationerna i högra grafen tolkas som reell och samhällsnyttig. Staplarna visar nog sambandet vid mätpunkten 5.

 

Rant_(sammanfattar_bra_vad_det_var:))

Det är väl lite av "en bild är bra för det lättar upp texten, och en del läsare minns bättre grafiska illustrationer tillsammans med text". Och visst är båda diagrammen illustrativa, och anpassade för att "föra fram textens budskap", snarare än att presentera mätvärden. Texten kanske kommer ifrån en review eller sammanfattande artikel, så rådatat finns någon annanstans.

Axlarna är inte direkt hjälpsamma, det håller jag helt med om. För även om grafen "endast skall illustrera texten", d.v.s. innehåller inget data i sig, så blir det enklare för uttolkaren med tydliga axlar.

Titeln är väl inte så illa, då poängen är att visa hur utfallet skiljer sig utifrån vad som mäts, trenden är beroende av jämförelsen. Just denominator används inte här med dess matematiska betydelse, utan istället som "delad trend", motsvarande "common denominator". Texten är inte skriven av/för matematiker, så språket är på gott och ont anpassat av författarna/för mottagarna. Kunskaper i statistik skadar aldrig, även bra som skydd mot kvasi-statistik.

Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 11 sep 21:42 Redigerad: 11 sep 21:43

Okej, jag ska smälta det du skrev lite och läsa artikeln några gånger till, det var väldigt krångligt allt det här. Jag har inte bifogat nån text men de pratar i det här sammanhanget om lead time bias och en till sorts bias som jag inte fattar.

en bild är bra för det lättar upp texten, och en del läsare minns bättre grafiska illustrationer tillsammans med text

[...]

Texten kanske kommer ifrån en review

Bilder för att lätta upp stämningen och underlätta förståelse hade jag varit väldigt tacksam för i andra ämnen/scenarion för att jag ofta tycker att artiklar är svåra att läsa, men ja... just i detta fall försöker den väl underlätta för en aspekt (matte) jag inte har nåt behov av att få underlättad och gör det på ett för mig så dåligt sätt att jag blir irriterad istället.

Svara Avbryt
Close