Eugenia 131
Postad: 16 jul 19:09

Sätta samman ett efter svenska förhållanden trovärdigt regeringsalternativ

   

Hej! 

Jag är helt förvirrad om vad jag ska göra i den frågan.. Jag ska vara tacksam för någon ledning, tipsar. Tack i förhand! 

Här är min fråga: 

Året är 2022. Din uppgift är att sätta samman ett efter svenska förhållanden trovärdigt regeringsalternativ utifrån följande mandatfördelning (se nedan). Motivera varför du anser att ditt förslag är rimligt och vilken typ av politik denna regering skulle driva. Siffrorna efter respektive parti representerar hur många mandat i riksdagen de fick i det fiktiva valet 2022. 

Vänsterpartiet – 17, Socialdemokraterna – 130, Miljöpartietp – 47, Liberalerna – 23, Centerpartiet – 18, Moderaterna – 79, Kristdemokraterna – 17, Sverigedemokraterna – 18

 

Ledord: Ett diskuterande och reflekterande svar med en analys som förklarar hur detta påverkar samhället omkring oss med hjälp av egna slutsatser som är förankrade i externa källor som fördjupar diskussionen. Glöm inte att motivera ditt val av källor med ett källkritiskt resonemang i slutet av ditt svar.

Teraeagle 15570 – Moderator
Postad: 16 jul 21:00

En regering behöver stöd av minst 175 av 349 mandat i riksdagen för att kunna tillträda och genomföra all sin politik. Det innebär inte att partier motsvarande 175 mandat måste sitta i regeringen, utan vissa partier kan vara s.k. stödpartier som stöder dess tillträde och politiska förslag i utbyte mot att få igenom egna politiska förslag. Så är det i dagsläget där Socialdemokraterna sitter i regeringen medan Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet agerar stödpartier. Problemet med att sitta i regering är att man måste vara överens i varenda politisk fråga - allt från trafikregler till militärallianser med utländska stater. Om man är ett stödparti kan man stödja regeringen i frågor där man tycker lika men kritisera den och rösta emot i frågor där man tycker olika.

Jonto 7236 – Moderator
Postad: 17 jul 14:49

Du ska sätta ihop ett förslag på regering. Titta på vilka partier som brukar samarbeta med varandra och hur många mandat som de tillsammans har med detta underlag. För att en regering ska ha majoritet, krävs 175 mandat. Det är eftersträvansvärt att ha en majoritetsregering eller åtminstone ett samarbete av partier som har majoritet även om alla inte sitter i riksdagen. 

Ex. De gamla allianspartierna har i detta exempel 17+79+23+18=137. Ingen majoritet även om de gärna vill regera tillsammans så kommer de ha en majoritet emot sig som inte skulle stödja dem. Inte ens med SD:s mandat så räcker det. Inte ett rimligt alternativ.

Ex. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har suttit i regering ihop tillsammans tidigare. De får i detta exempel 130+47=177 mandat. Egen majoritet. Detta är således ett rimligt alternativ.

Nästa steg i uppgiften är att du ska beskriva vilken politik regeringen kommer att driva. Då får du titta på regeringspartiernas viktigaste frågor och förslag samt deras visioner/vad de vill med samhället. Titta framföra llt på de frågor där partierna tycker lika men också vilka frågor där de har olika åsikter och kanske måste kompromissa.

Tredje steget är att beskriva hur denna politik förändrar samhället. Vad kommer politiken som de för, att innebära för olika grupper i samhället och för befolkningen?

Svara Avbryt
Close