3 svar
26 visningar
Marx är nöjd med hjälpen
Marx 357
Postad: 3 sep 11:13 Redigerad: 3 sep 11:22

SCBs partisympatiundersökning i maj 2022 om Natomedlemskap

I SCBs partisympatiundersökning i maj 2022 ställdes även frågan om ens inställning till NATO. Nedanstående tabell redovisas i rapporten om undersökningspersonernas inställning om NATO-frågan. 

a) Vad betyder siffrorna i raden Totalt?

b) Bestäm sannolikheten att väljaren är Mycket positiv givet att hen är kvinna.

c) Bestäm sannolikheten att väljaren är kvinna givet att svaret är Mycket positiv.

d) Använd Bayes sats för att bestämma sannolikheten att väljaren är kvinna givet att svaret är positiv.


Mina svar:

a) De visar hur många procent av den undersökta  befolkningen (män och kvinnor) anger ett visst svar på frågan om Natomedlemskap. Ex. 22,6% av alla tillfrågade är mycket positiva till ett svenskt Natomedlemskap.

b) Om A={Mycket positiv} och K={kvinnor} så behöver vi beräkna P(A|K). Utifrån värdena i tabellen är  P(A|K)= 16,3%

c) P(K|A)= ?   

 P(K|A) = P(AK)P(A)=P(A|K) P(K)P(A)

Med antagandet att antalet deltagna kvinnor är lika många som antalet deltagna män så blir P(K)=P(M)=0,5.

P(K|A)=0,163×0,50,22636,1%

d) Om händelse B = {Ganska positiv} och C = {A , B} då är P(K|C)=?

P(K|C)=P(KC)P(C)=P(C|K) P(K)P(C)

P(C)=P(AUB)=P(A)+P(B)=0,226+0,399=0,625  , A och B är disjunkta

P(C|K)= P((AUB)|K)=P(A|K)+P(B|K)= 0,163 + 0,404 = 0,567

P(K|C)=0,567×0,50,625=0,4536 45,4%


Har jag tänkt rätt på alla frågor?

Bubo Online 6486
Postad: 3 sep 11:42

Jag tycker att det ser rätt ut.

Man behöver inte förutsätta att antalet kvinnor är lika med antalet män. Ser du hur du kan räkna ut fördelningen?

Marx 357
Postad: 3 sep 12:18
Bubo skrev:

Jag tycker att det ser rätt ut.

Man behöver inte förutsätta att antalet kvinnor är lika med antalet män. Ser du hur du kan räkna ut fördelningen?

Hur ska man räkna ut den?

Bubo Online 6486
Postad: 3 sep 14:19

Tänk på hur man räknar fram raden "Totalt", tänkte jag skriva innan jag insåg att beräkningen inte är helt självklart. Jag får ta tillbaka min kommentar. Du gjorde ett bra antagande,  och redovisade det också.  Bra.

Svara Avbryt
Close