5 svar
114 visningar
Xectic 132
Postad: 3 nov 2018

Second opinion

Hej till er alla här på Pluggakuten!

Nyligen lämnade jag in ett skriftligt arbete i ämnet engelska och fick stora delar av arbetet betygsatt till A. Men på grund av att jag använt fel ordföljd och form i en mening, sänktes betyget till C då jag inte visade tillräckligt god "precision" för A-nivå. Efter att ha diskuterat ärendet med respektive lärare fick jag responsen att den felaktiga ordföljden "har en sådan påtaglig effekt" att betygsättningen landar på ett "varierat" och inte preciserat sätt. 

Jag kan till viss del förstå att en felaktig ordföljd har en påtaglig effekt av precisionen i texten. Men läraren lyfter fram ett exempel ur ett arbete som är flera sidor långt. I andra meningar som liknar det exemplet som presenterades tidigare, visar jag god precision och har inga grammatiska stavfel. Av den anledningen tycker jag att betygsättningen är onekligen hård om ett exempel kan sänka delar av betygskriterierna från ett A till ett C. 

Efter att ha diskuterat arbetets innehåll och tillvägagångssätt med min mentor, beslöt jag att begära en second opinion, eller en så kallad "andrahandsbedömning". Jag motiverade till min lärare att jag ville testa om den "påtagliga effekten av den felaktiga ordföljden är så pass allvarlig att betygsättningen kan gå från ett A till ett C". Efter att ha blivit beviljad en second opinion har jag nu fått beskedet att arbetet landar på ett C, trots att det funnits invändningar från andra lärare. Min lärare motiverar den tidigare betygsättningen med att hon leder kursen och att det är hon som fastställer det slutgiltiga betyget. 

Vad är ens meningen att begära en second opinion om läraren kan vidhålla den gamla betygsättningen trots invändningar från andra lärare som tagit del av arbetet? Vad kan rektorn på skolan göra åt saken då en andrahandsbedömning redan skett av en annan lärare? Tror ni det är möjligt att ge arbetet till en tredje lärare som får säga sitt?

Givetvis förstår jag att det kan vara svårt för många av er att besvara min fråga. Men jag gissar nog att många av er har egna erfarenheter av andrahandsbedömningar och kan yttra er i frågan. 

Personligen tycker jag det verkar befängt att ta hänsyn till en enskild mening i ett förtidigt arbete. Läraren har såklart rätt att felaktig ordföljd kan försämra en texts kvalitet, förståelse och precision, men då brukar det gälla återkommande eller upprepade fel av detta. Jag arbetar också som språklärare och tycker det verkar märkligt att göra en sådan bedömning men jag vill inte uttala mig mot läraren till 100 % utan att ha sett meningen och texten i helhet.

Eftersom kriterierna är så vagt skrivna och måste tolkas så kan det ofta vara svårt att överklaga en bedömning och tolkningsföreträde ligger oftast hos läraren. Jag har inte erfarenhet av några fall där så skett men det är en jobbig process troligtvis som kanske inte hjälper om du inte får rätt.

Finns det ingen möjlighet för dig att komplettera upp det genom att skriva om texten och förbättra den? eller skriva en ny kortare text där du påvisar kriteriet som inte var uppfyllt?

Mitt råd är att försöka få läraren att förstå och i alla fall ompröva sin bedömning självmant. Be läraren eller fica själv så att några lärarkollegor i samma ämne på andra skolor kan titta på texten . Om de kommer fram till en annan slutsats så är läraren kanske beredd att 

Xectic 132
Postad: 3 nov 2018 Redigerad: 3 nov 2018
Jonto skrev:

Personligen tycker jag det verkar befängt att ta hänsyn till en enskild mening i ett förtidigt arbete. Läraren har såklart rätt att felaktig ordföljd kan försämra en texts kvalitet, förståelse och precision, men då brukar det gälla återkommande eller upprepade fel av detta. Jag arbetar också som språklärare och tycker det verkar märkligt att göra en sådan bedömning men jag vill inte uttala mig mot läraren till 100 % utan att ha sett meningen och texten i helhet.

Eftersom kriterierna är så vagt skrivna och måste tolkas så kan det ofta vara svårt att överklaga en bedömning och tolkningsföreträde ligger oftast hos läraren. Jag har inte erfarenhet av några fall där så skett men det är en jobbig process troligtvis som kanske inte hjälper om du inte får rätt.

Finns det ingen möjlighet för dig att komplettera upp det genom att skriva om texten och förbättra den? eller skriva en ny kortare text där du påvisar kriteriet som inte var uppfyllt?

Mitt råd är att försöka få läraren att förstå och i alla fall ompröva sin bedömning självmant. Be läraren eller fica själv så att några lärarkollegor i samma ämne på andra skolor kan titta på texten . Om de kommer fram till en annan slutsats så är läraren kanske beredd att 

Jag instämmer helt i det du säger. Givetvis skulle precisionen i texten vara värre om jag återupprepade gånger hade fel ordföljd. Men just nu är det ett exempel som sedan präglat delar av betygsättningen. Den här läraren har ju dessvärre ett rykte av sig att vara obegripligt hård i sin betygsättning. Av principiella skäl kan jag inte låta detta gå utan vill försöka driva det vidare. För mig är ingen komplettering aktuell, läraren hänvisar endast till framtida uppgifter där jag kan uppfylla betygskriteriet för A-nivå. 

Enligt min mentor måste detta ske med full transparent. Om jag skulle ta mitt arbete för en vidare bedömning på en annan skola skulle det nog uppfattas som väldigt negativt. Samtidigt verkar jag har nått en återvändsgräns där valmöjligheterna blivit allt färre. Vad tror du om idén att ta detta till rektorn? Tror du att rektorn skulle ge detta till en tredje lärare? Om detta isåfall händer och en ytterligare lärare bedömer i min fördel, måste inte då betygsättningen ändras?  

Edit: en annan lärare har redan ifrågasatt betygsättningen utan något vidare resultat. Att få en tredje bedömning anser jag som osannolikt då denna lärare verkar ha bestämt sig för sin tidigare betygsättning. 

Ingemar 314
Postad: 3 nov 2018
Xectic skrev:

 

Efter att ha diskuterat arbetets innehåll och tillvägagångssätt med min mentor, beslöt jag att begära en second opinion, eller en så kallad "andrahandsbedömning". Jag motiverade till min lärare att jag ville testa om den "påtagliga effekten av den felaktiga ordföljden är så pass allvarlig att betygsättningen kan gå från ett A till ett C". Efter att ha blivit beviljad en second opinion har jag nu fått beskedet att arbetet landar på ett C, trots att det funnits invändningar från andra lärare. Min lärare motiverar den tidigare betygsättningen med att hon leder kursen och att det är hon som fastställer det slutgiltiga betyget. 

 

  •  Det är upp till varje yrkesman/kvinna att lyssna på någon annan, men personen i fråga är inte tvungen att ändra åsikt för det. 
  • Läraren "är suverän i sin betygsättning", dvs. läraren sätter betyg på sin egen undervisning. Sedan kan man ha åsikter kring betygsättningen men ingen kan ändra de betyg en lärare satt.
  • Det finns ingenstans att överklaga ett betyg.

Så, du kan skaffa hur många second opinions som helst, det är ändå det betyg läraren anser du är värd som du kommer att få, och det finns ingenting du kan göra åt det.

Jonto 1560 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 3 nov 2018 Redigerad: 3 nov 2018

Eftersom det här gäller en enskild uppgift så tror jag inte det går att få det prövat. Läraren behöver egentligen inte ens sätta betyg på enskilda uppgifter och det är oftast så att det är svårt att bedöma en enskild uppgift med ett betyg då en uppgift inte testar alla kriterier. Sen vet jag att det i regel sker så att läraren ändå sätter betyg på uppgifter för att visa eleven hur den ligger till. Det enda som egentligen är intressant är slutbetyget. Om du upplever att du har fått ett oriktigt slutbetyg eller att läraren inte gjort en korrekt bedömning och sammanvägning av det du visat upp så kan det vara en idé att ta tag i det, men jag tycker du bör vänta tills du faktiskt har ett slutbetyg att ta ställning till

Dina rättigheter rent juridiskt är dock små. Enligt skollagen så går inte beslut om betyg att överklaga. Endast den som satt betyget eller en rektor kan ändra betyget om de har satt betyg på felaktiga grunder, notera att det då ska vara så att de rapporterat in fel eller att de missat att exempelvis bedöma ett prov eller dylikt.

Systemet fungerar så eftersom det är ganska svårt att göra en helt rättssäker bedömning eftersom kriterierna delvis är öppna för tolkning och läraren har ett gediget material av inlämningar men även det som skett under lektionerna att bedöma.

Jag skulle säga att prata med rektorn är det bäst du kan göra. Som jag förstår dig verkar problemet snarare vara att du har en lärare som du anser generellt bedömer för hård och inte agerar rättvist. Rektorn är ansvarig för sina anställda och att de agerar som de ska göra, så denne kan förhoppningsvis tala med läraren eller kanske med er båda samtidigt och reda ut det hela och medla mellan er. Såvida rektorn inte är engelsklärare så tror jag inte och ska inte rektorn lägga sig i den enskilda uppgiften eller det enskilda betyget, men kan ta upp problemet med att du eller andra elever tycker läraren bedömer för hårt/ej rättvist.

Jag kan förstå att man gärna vill vara principfast och få rätt för att det känns illa när man känner sig felbehandlad. I det här fallet tror jag dock du måste vara lite pragmatisk, eftersom det tyvärr är ganska svårt för dig att få rätt. Hade man kunnat överklaga betyg, så hade troligtvis många elever gjort det och det hade blivit en börda både för Skolverket att behandla allt, svårt för dem att avgöra vad som är rätt och fel bedömning samt att lärarens professionalitet alltid hade blivit ifrågasatt.

Prata med rektorn om du överlag har synpunkter på läraren och hur denne sköter sitt arbete. "Betyget"/Bedömningen av denne enskilde uppgift får du dock tugga i dig och lägga bakom dig om du gjort vad du kan med att diskutera med läraren och bett en annan lärare titta på det. 

Xectic 132
Postad: 3 nov 2018
Jonto skrev:

Eftersom det här gäller en enskild uppgift så tror jag inte det går att få det prövat. Läraren behöver egentligen inte ens sätta betyg på enskilda uppgifter och det är oftast så att det är svårt att bedöma en enskild uppgift med ett betyg då en uppgift inte testar alla kriterier. Sen vet jag att det i regel sker så att läraren ändå sätter betyg på uppgifter för att visa eleven hur den ligger till. Det enda som egentligen är intressant är slutbetyget. Om du upplever att du har fått ett oriktigt slutbetyg eller att läraren inte gjort en korrekt bedömning och sammanvägning av det du visat upp så kan det vara en idé att ta tag i det, men jag tycker du bör vänta tills du faktiskt har ett slutbetyg att ta ställning till

Dina rättigheter rent juridiskt är dock små. Enligt skollagen så går inte beslut om betyg att överklaga. Endast den som satt betyget eller en rektor kan ändra betyget om de har satt betyg på felaktiga grunder, notera att det då ska vara så att de rapporterat in fel eller att de missat att exempelvis bedöma ett prov eller dylikt.

Systemet fungerar så eftersom det är ganska svårt att göra en helt rättssäker bedömning eftersom kriterierna delvis är öppna för tolkning och läraren har ett gediget material av inlämningar men även det som skett under lektionerna att bedöma.

Jag skulle säga att prata med rektorn är det bäst du kan göra. Som jag förstår dig verkar problemet snarare vara att du har en lärare som du anser generellt bedömer för hård och inte agerar rättvist. Rektorn är ansvarig för sina anställda och att de agerar som de ska göra, så denne kan förhoppningsvis tala med läraren eller kanske med er båda samtidigt och reda ut det hela och medla mellan er. Såvida rektorn inte är engelsklärare så tror jag inte och ska inte rektorn lägga sig i den enskilda uppgiften eller det enskilda betyget, men kan ta upp problemet med att du eller andra elever tycker läraren bedömer för hårt/ej rättvist.

Jag kan förstå att man gärna vill vara principfast och få rätt för att det känns illa när man känner sig felbehandlad. I det här fallet tror jag dock du måste vara lite pragmatisk, eftersom det tyvärr är ganska svårt för dig att få rätt. Hade man kunnat överklaga betyg, så hade troligtvis många elever gjort det och det hade blivit en börda både för Skolverket att behandla allt, svårt för dem att avgöra vad som är rätt och fel bedömning samt att lärarens professionalitet alltid hade blivit ifrågasatt.

Prata med rektorn om du överlag har synpunkter på läraren och hur denne sköter sitt arbete. "Betyget"/Bedömningen av denne enskilde uppgift får du dock tugga i dig och lägga bakom dig om du gjort vad du kan med att diskutera med läraren och bett en annan lärare titta på det. 

Tack för ett tydligt svar Jonto! Jag hör med rektorn och ser vad som händer. Jag hade inte drivit detta vidare om det fanns andra lärare som instämde i bedömningen. Men om det finns lärare som vill ändra den tidigare betygsättningen men inte kan på grund av att de inte är huvudläraren över kursen, så tycker jag det är värt att få en tredje lärare att säga sitt.

 

Tack igen Jonto! Trevlig kväll!  =)

Svara Avbryt
Close