hejabullen 4
Postad: 30 mar 12:46

skillnad mellan religion och kultur

Hej. Jag behöver hjälp med frågan "skillnader mellan religion och kultur" och gärna tre exempel att diskutera. Jag har skrivit att religion är en trosuppfattning där man har ett tänk hur man ska vara och bete sig. Man har ritualer som att be, gå till en helig byggnad osv. Kulturer däremot kan vara många och olika. Man tillhör olika kulturer, det kan vara matkultur, musik eller samhällskultur. Där man delar intressen. Tar gärna emot fler exemplen och förslag. 

Jag tänker så här att det nog vill åt sambandet mellan religion och kultur, men också dess skillnader.

Religion handlar om tro och att utöva tro ex. religiösa riter, bön, tro och dess regler.

Religion handlar om de som är religiösa och troende. Däremot påverkar religionen samhället runt omkring och även de som inte är troende eller sekulära.

Exempelvis i Sverige så är högtider såsom bröllop, dop och konfirmation ursprungligen religiösa riter som har med religion att göra. Vårt samhälle har sen blivit influerade av detta och det är vanligt att även icke-troende döper sina barn, gifter sig och låter sina barn konfirmeras. Det har blivit en naturlig del av vårt samhälle och kultur, i hur man lever. Likadant många av de värderingar som vårt samhälle bygger på med medmänsklighet och värnandet av den svage o.s.v. är kristna värderingar från början som kommer från religionen. Det upplevs dock idag vara en del av vår kultur, snarare än att ses som en religion.

Likadant kan man se i muslimska länder som exempel. Matregler, slöja och andra religiösa ritualer kommer från Koranen och religionen. I många länder så blir dock detta något som blir en del av samhället som alla förväntas följa även de som inte är troende. I många länder är detta också en del av lagstiftningen. Då kan man snarare prata om att det är en kultur som råder i landet.

Ett väldigt hett och omtalat debattämne är ju hedersförtryck. Vissa menar att det är religiöst motiverat och hänger ihop med islam som religion. Medan andra menar att detta är en kulturell företeelse i dessa som inte har med religion att göra.

Svara Avbryt
Close