1 svar
54 visningar
Saradd 11
Postad: 25 sep 2018 Redigerad: 25 sep 2018

skillnad på konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen

Vad är det för skillnad på konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen?

Jonto 1560 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 25 sep 2018 Redigerad: 25 sep 2018

Vad tror du?

Vad tror du ordet "distans" i "distansavtalslagen" betyder? Jo att avtalet upprättats på distans, alltså inte ett fysiskt köp på plats. Vilka slags köp kan exempelvis detta tror du?

Vad tror du ordet "tjänst" i konsumenttjänstlagen kan betyda? Jo att avtalet avser tjänster man köper av ett företag eller privatperson. Vilka slags tjänster skulle detta kunna vara?

 

De reglerar alltså olika form av konsumentavtal, den ena distansavtal och den andre avtal om tjänster som köps

 

Vad skillnaden är blir också synligt i lagarnas första paragraf

Konsumentstjänstlagen

1 § Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser
1. arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur,
2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker,
3. förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levande djur.

Distansavtalsslagen:

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lag (2014:14).

Svara Avbryt
Close