2 svar
2488 visningar
TheraS är nöjd med hjälpen!
TheraS 44
Postad: 27 jan 2020

Språkförändring i språkhistorian - argumenterande

Hej! Har en uppgift i svenska 3 som lyder: 

Uppgift 3: Argumentation

Du läser på nätet att Institutet för språk-och folkminnen har en tävling. De vill ha in argumenterade texter om språkförändringar i språkhistorien. Den som vinner tävlingen får sin argumenterande text publicerad på deras hemsida och 10 000 kronor. Du bestämmer dig för att skicka in ett bidrag!

  • Välj en epok i språkhistorien.
  • Ge en kort bakgrund av epoken och den samtida språkförändringen.
  • Bestäm dig för en tes om språkförändringen i epoken du har valt och argumentera utifrån den. Ha gärna med något motargument!
  • I din text måste du hänvisa till minst en källa.

 

Har inga svårigheter i att struktuera upp en argumentativ text, däremot tycks jag inte komma fram till någon tes, eller ett ämne av en epok. Funderar på att välja yngre nysvenska, av den anledningen att jag föredrar den tiden inom språkhistorian och litteraturen. Däremot står det som sagt helt blankt i vad jag skulle kunna skriva om. Är det någon som har tips att komma med? 

Jonto 3602 – Moderator
Postad: 27 jan 2020

Det skedde en hel del stavningsförändringar, se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Yngre_nysvenska 

Man började stava orden mer på samma sätt som man uttalar dem. Där kan man ha en tes om att antingen:

Det är bra att stava ord mer som de låter därför att....

När man tar bort gammaldags stavningar av ord så förloras någonting därför att...

 

Man strukturerade också upp språket i den yngre nysvenskan och det skriva språket blev inte lika dialektalt präglat. Där kan man också ha en tes.

Dialekter och dialektala uttryck hör inte hemma i det skriva språket. / Dialekter tillför någonting till språket och borde istället uppmuntras

 

Om man istället vill välja nusvenskan så är saker man kan argumentera om:

* Lånord i språket från engelskan. Givande för språket? Utarmar språket?

* Många grammatiska drag försvinner ex. kongruensböjning, konjunktiv, kasus. En bra utveckling som förenklar språket? Gör att språket kan uttrycka färre saker och blir mer dubbeltydigt?

*Skriftspråket börjar mer likna talspråket. Bra eller dåligt?

TheraS 44
Postad: 29 jan 2020

Tack så mycket!

Svara Avbryt
Close