9 svar
5224 visningar
Draschloit är nöjd med hjälpen!
Draschloit 43
Postad: 23 sep 2017

Språksituationen i Norden?

Hej jag har en uppgift i svenska 2 där jag ska föra ett argumenterande tal om ett kunskapskrav i svenska 2 och varför det behövs. Kunskapskravet lyder

"Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden."

Ramarna för arbetet är:

Förbered ditt bidrag, max 5 minuter långt, där du argumenterar för varför ovan kunskapskrav ska ingå i Svenska 2. 

Du får disponera ditt bidrag efter eget huvud, dock ska du inkludera:

minst två argument för
minst ett motargument - som du även bemöter 


Men jag vet inte ens vad som menas med detta, vad äre jag ska prata om i min argumentation?

joculator 1535 – Moderator
Postad: 23 sep 2017

Ett av kraven för svanska 2 är tydligen:
"Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden."

Du skall nu hitta 2 argument för varför detta är ett bra krav och 2 argument för varför detta är ett dåligt/onödigt krav.

Du kanske borde börja med att förstå vad kravet betyder samt göra ett försök på att uppfylla kravet själv. Då får du en djupare förståelse.

Draschloit 43
Postad: 23 sep 2017

Jomen det är just kravet jag inte förstår, har googlat men inte blivit nå klokare tror jag, menas det att man är medveten om språkets historia i norden samt att man därför ska föra ett argumenterande tal för att tala om varför nordens språkhistoria är viktig?

Det är nog bäst att fråga hur läraren tolkar kravet. Det är ändå den personen som ska betygsätta ditt anförande och kravet är så vagt uttryck att fem personer kan komma fram till fem olika tolkningar.

HT-Borås 1560
Postad: 26 sep 2017 Redigerad: 26 sep 2017

Min tolkning är att du ska välja något om språksituationen i Sverige och Norden och varför man behöver eller inte behöver kunna redogöra för någon aspekt - ståndpunkt, synsätt, problem... - på den. Det finns mycket att välja på, t.ex. 1) hur engelskan påverkar svenskan, 2) de officiella minoritetsspråkens ställning i Sverige (samiska, finska, tornedalsfinska, romani, jiddisch), 3) svenskans ställning i Finland, 4) situationen i Norge med bokmål gentemot nynorska. Och mycket annat

skolmaterial 3
Postad: 10 jan 2018

Håller på med exakt samma uppgift nu och jag har aldrig känt mig mer lost än nu! 

Förstår inte ens innebörden av kravet ""Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.""

Hur gick det för dig att göra uppgiften?

Bardha 1
Postad: 26 sep 2018

Håller på med samma uppgift. Några tips på hur eller vad man ska  argumentera?

Jonto 1651 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 26 sep 2018 Redigerad: 26 sep 2018

Finns många argument för att det är viktigt att känna till språksituationen i Norden:

* Alla de nordiska språken (exklusive finska) är besläktade med varandra och kommer ur samma språk "fornnordiska". Genom att ha kunskaper om de andra nordiska språken finns även en nyckel till vår egen språkhistoria. Isländskan har ju exempelvis strikta språkregler som gör att ord, uttal, grammatik o.s.v. varit oförändrat sen fornnordiskan.

* Svenska talas även av många andra nordbor. Finland har exempelvis en stor svenskspråkig befolkning, där svenska är ett av de officiella språket och alla lär sig svenska i skolan i Finland. Kan ju vara bra att känna till att det finns en hel massa andra miljoner människor vi har samma modersmål som och som kan vårt språk.

* Att känna till saker om språksituationen i Sverige kan vara en viktig aspekt ur demokratisk synvinkel. Det finns ett antal svenska minoritetsspråk ex. samiska som har särskilda rättigheter. Att elever får lära sig om detta och förstå varför kan vara viktigt för att dessa inte dessa ska mista sina språkliga rättigheter i framtiden.

Det är exempelvis några argument och aspekter som du skulle kunna titta närmare på.

emilia 4
Postad: 19 dec 2018

har någon exempel på motargument?

Motargument exempel

* De flesta språken är såpass lika att vi ändå förstår varandra - det ger inget mervärde att lära sig något om språken för kommunikationens skull

* Ämnet är svenska och bör vara fokuserat kring det svenska språket, om man avsätter tid till att tala om nordiska språk så måste andra delar av ämnet få mindre tid

Svara Avbryt
Close