8 svar
501 visningar
midvinternatt 4
Postad: 26 mar 2020 05:40 Redigerad: 26 mar 2020 06:55

Ställa upp balans och resultaträkning

Ekonomiuppgift svår och lösa. 

Skaft 2373 – F.d. Moderator
Postad: 26 mar 2020 06:36

Den kan inte vara svårare än att svara på en fråga som inte ställts. Vad undrar du?

ConnyN 2023
Postad: 26 mar 2020 07:13
midvinternatt skrev:

Ekonomiuppgift svår och lösa. 

Balans och sluträkning är det färdiga bokslutet för ett år eller om man har tätare bokslut.

Lite som när du köper en bil. Du ser lite plåt och lack samt inredningen i bilen, men för att det ska vara en bil så krävs det en mängd delar.

Likadant är det med balans och resultaträkning. Det är bara en kort sammanfattning av det ekonomiska läget, men bakom finns en mängd detaljer.

Så du behöver komma med mer specifika frågor. 

Som Skaft skriver, börja med en fråga och försök att beskriva vad du vet själv. Vi vet ju inte vad du känner till om bokföring och kontoplaner och det är onödigt att vi berättar självklarheter för dig.

Kom ihåg också att ingen fråga är för dum att fråga. Den dummaste frågan är den som aldrig ställs dvs. den som du bär inom dig men av någon anledning avstår från att fråga.

Välkommen till Pluggakuten!

midvinternatt 4
Postad: 26 mar 2020 11:31

Den första frågan 

början av året betalas de belopp som utgör ingående balanser på kontonaleverantörs- skulder, skatteskulder, momsredovisning, personalskatt, upplupna arbetsgivaravgifter och upplupna semesterlöner. 43 av de ingående kundfordringarna erhålls.

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 150

Reservfond 26

balanserad vinst 32

Årets resultat 45 

Ack överavskrivningar 111

banklån 600

Levskuld 41

Skatteskuld 15

Moms redovisningskonot 31

Personalskatt 10 

upplupna arbetsgivaravgift 16

-ll-           Semesterlön 13

interimskuld  30


Jag har uppfattat som att de flesta ska in på eget kapital och skulder vilket jag har konterat vet ej om jag har konterat rätt. Kostnadskonto ska även de bokföras av en del. 
Vet inte om inlägget är okej så ta bort om det inte är tillåtet.

ConnyN 2023
Postad: 26 mar 2020 17:55 Redigerad: 26 mar 2020 18:14
midvinternatt skrev:

Den första frågan 

början av året betalas de belopp som utgör ingående balanser på kontonaleverantörs- skulder, skatteskulder, momsredovisning, personalskatt, upplupna arbetsgivaravgifter och upplupna semesterlöner. 43 av de ingående kundfordringarna erhålls.

Du har nu börjat med balansräkningen om jag förstår dig rätt. Att en del skulder betalas i början av året är ointressant vid bokslutet. De som redovisas i årsbokslutet kanske kommer att betalas i början av nästa år, men det tittar vi på först vid nästa års bokslut.

Har du någon mall att gå efter vad gäller en balansräkning. De kan variera en hel del, men man brukar ändå följa bransch-mallar för enkelhets skull.

Den del du nu behandlar är Eget kapital och skulder som du också har som rubrik.

Sedan bör du ha underrubriker 

Bundet kapital
Fritt eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Försök att sortera in dina skulder och tillgångar under rätt rubrik. 
Räkna ut summan under varje underrubrik

Längst ned skriver du den totala summan för Eget kapital och skulder.

Edit: Nästa stora rubrik i Balansräkningen bör vara Tillgångar. Den brukar normalt ligga först i Balansräkningen.

Där kommer du att ha kundfordringar under rubriken kortfristiga fordringar.

midvinternatt 4
Postad: 26 mar 2020 19:27 Redigerad: 26 mar 2020 20:33

midvinternatt 4
Postad: 26 mar 2020 20:34

Vadå 43 av de ingående kundfordringarna?

Undra vad de menar med det. 

ConnyN 2023
Postad: 27 mar 2020 07:24 Redigerad: 27 mar 2020 07:26
midvinternatt skrev:

Vadå 43 av de ingående kundfordringarna?

Undra vad de menar med det. 

Jo det du visar är föregående års balansräkning.
Nu ska du skapa egna konton, om du inte har någon beskrivning av sådana, så sök på nätet efter kontoplan så får du förslag. Baskontoplan är en möjlighet. 
Därefter ska du bokföra årets första händelser som de beskrivit.

De ingående kundfordringarna är på 93 miljoner kronor och i början på året får företaget in 43 av de miljonerna och det ska du ha ett lämpligt konto för där du bokför de 43 miljonerna.

Jassi 2
Postad: 11 sep 2020 15:10

Blir det inte 93-30 (nedskrivning kundfodran) -45?

På kundfodringskontot

Svara Avbryt
Close