0 svar
431 visningar
abcdefg 293
Postad: 18 dec 2019 11:27 Redigerad: 18 dec 2019 12:18

Standardfel och standardavvikelse

(Jag läser ingen statistikkurs utan skriver en vetenskaplig rapport och visste inte under vilken rubrik frågan annars skulle placeras)

Hej, 

Jag har ett antal observationer (8st) och tre olika metoder för respektive observation, varav en metod anses ge de sanna värdena. Jag har beräknat standardavvikelsen för respektive mätmetod och ska nu bestämma standardfelet som är sn men ska jag ha standardavvikelsen för det genomsnittliga medelvärdet av den metod som ger det sanna värdena eller det genomsnittliga medelvärdet av varje enskild metod? Jag vill alltså ta reda på standardfelet för att kunna säga något om de systematiska felen/precisionen för varje metod. Alltså,
är det för bestämning av standardfel rimligt att beräkna standardavvikelse från det verkliga värdet snarare än medelvärdet från varje metod? 

Svara Avbryt
Close