11 svar
170 visningar
Bs123 65
Postad: 24 apr 15:06

Subjekt vs objekt

Hej! Jag ska dela in fundament i om de är objekt eller subjekt. Nedanstående tror jag är objekt men är osäker. Någon som kan dubbelkolla om jag tänkt rätt. Jag har markerat fundamentet som jag tror är ett objekt i fetstil.

Det är på tiden att intresset för den samiska kulturen ökar.

Det är helt ofattbart hur språkets funktion gått mot det motsatta som ett resultat av de fördomar som präglade samernas vardag tidigare.

resan har endast börjat.

Ett språk bör värdesättas för den beståndsdel inom kulturen det är, inte vilken plats i hierarkin talarna av språket är placerade inom.

Ett språks främsta uppgift är att sammanföra människor som delar en kultur och gemensamma värderingar.

Det är dags att fler observerar samiskan för det privilegium det är och kommer vara i framtiden.

Objekt är det som blir påverkat av subjektets handling, det som handlingen verkar på.

Det finns en typ av verb som kallas transitiva. De kan ta ett eller flera objekt.

  • Jag målar huset

'målar' är intransitivt verb och 'huset' är dess objekt.

  • Jag dricker en kopp te.

'dricker' är intransitivt verb och 'en kopp te' är objekt.

Sedan finns det direkta och indirekta objekt.

  • Jag ger dig råd om svensk grammatik.

'dig' är indirekt objekt; 'råd om svensk grammatik' är direkt objekt.

Verb kan också vara intransitiva och tar då inte ett objekt.

  • Jag springer ...

'springer' är intransitivt verb och det är svårt att peta dit ett objekt.

naytte Online 4017 – Moderator
Postad: 25 apr 14:21 Redigerad: 25 apr 14:21

Direkt och indirekt objekt är det som dessutom kallas ackusativobjekt respektive dativobjekt, om du föredrar den beteckningen.

Laguna Online 28964
Postad: 25 apr 14:23
sictransit skrev:
  • Jag springer ...

'springer' är intransitivt verb och det är svårt att peta dit ett objekt.

Jag springer marathon.

Laguna skrev:

Jag springer marathon.

Förvisso, men marathon påverkas inte av verbet springer. Det ser ut som ett adverb, tycker jag. 

Laguna Online 28964
Postad: 25 apr 15:09

Jag springer midnattsloppet då?

Laguna skrev:

Jag springer midnattsloppet då?

Du kan peta dit hur många ord som helst som svarar på ...

när? hur ofta? hur länge? var? varifrån? vart? hur? varför? hur mycket?

Inte objekt. Adverb.

Laguna Online 28964
Postad: 25 apr 15:20

Vad menar du med påverkas? "Jag ser solen", där påverkar inte jag solen. Det kan inte vara ett nödvändigt kriterium.

naytte Online 4017 – Moderator
Postad: 25 apr 15:25 Redigerad: 25 apr 15:27

Det är inte ett adverb, utan mycket riktigt ett direkt objekt. Det finns ingen hård gräns mellan intransitiva och transitiva verb. "Springa" är ett verb som ofta kallas intransitivt fastän det kan ta objekt ibland, som i meningen [hon sprang ett lopp]. 

Arktos Online 3990
Postad: 26 apr 13:10

Knepigt.

[Jag ser solen] 
Vad är det som ses? som blir sett? som utsätts för seendet?  
som är föremål för den handling som verbet uttrycker?
Det är solen, så [solen] är objekt i satsen.

[Han sprang ett lopp] (1)
Menar man att han inte bara var ute och joggade,
så anger [ett lopp] omständiheterna för springandet.
Då är [ett lopp] adverbial, om än objektsliknande  :-)

[Han sprang ett lopp] (2)
Menar man i stället att han genomförde ett lopp så är [ett lopp] objekt.
Då är  "springa" ett transitivt verb, som här betyder "genomföra".

Vad säger kursböckerna?

naytte Online 4017 – Moderator
Postad: 26 apr 13:31 Redigerad: 26 apr 13:32

Menar man att han inte bara var ute och joggade, så anger [ett lopp] omständigeterna för springandet.

Jag tycker inte att det är en korrekt eller ens möjlig tolkning av den aktuella meningen. Om man skulle vilja nämna loppet i adverbiell bemärkelse tycker jag man skulle behöva väva in en preposition, exempelvis:

[Han sprang i ett lopp]

Men att jag tycker det behöver ju inte betyda något alls.

Arktos Online 3990
Postad: 9 maj 19:19 Redigerad: 9 maj 19:36

Tack för ditt inlägg!

Håller med om att det normala är att använda en prepositionfras för att uttrycka omständigheterna och en PP kan inte vara objekt i satsen.  Men här har man använt en nominalfras, [ett lopp], vilket inte behöver betyda att den är objekt, eftersom verbet är intransitivt.  Här tycker jag därför att [ett lopp] har karaktär av  adverbial.

Kan uppkomma i en dialog som denna:
– Är han ute och joggar nu igen?
– Nej, han springer maraton.      (eller bara "ett lopp")

Knepigt!
Kanske inget som kommer upp i kursböcker för gymnasiet. Därför frågade jag "Vad säger kursböckerna?". I dem finns det nog inte utrymme för att även diskutera tvetydiga satsdelar,  men det gör det här, om någon vill vara med (och det vill ju du)!   

Jag minns en sådan diskussion för några år sedan.  Meningen lydde:
                 [Min barndoms somrar] smakar [hallonglass]
Vad slags satsdel är [hallonglass] i den här meningen?  
Kan återkomma om detta..

Svara Avbryt
Close