1 svar
36 visningar
Melv 3
Postad: 14 sep 18:02

Svår kombinatorik fråga om kombinationer

Frågan handlar om att räkna ut antalet olika sätt att dela in 18 personer i grupper om 3.

Jag är rätt säker på att man ska använda sig av kombinationer för att komma fram till svaret. Jag försökte multiplicera ihop (18 över 3) * (15 över 3) * (12 över 3) osv tills man satt ihop alla grupper. Men detta blir för stort. Jag tror att det har att göra med att varje gång man sätter ihop en kombination så skapas en kombination av resten av gruppen människor, vilket i princip räknas flera gånger genom hela uträkningen. Men jag vet inte hur man tar bort dessa dubbletter.

Svaret ska enligt facit vara 190 590 400 olika sätt.

Macilaci 1811
Postad: 14 sep 18:53

Koncentrera dig bara på grupperingen (ABC)(DEF)(GHI)(JKL)(MNO)(PQR).

Hur många gånger har du räknat denna gruppering?

(Man kan ta ett enklare problem först. T.ex. att gruppera 6 personer i grupper av 2.)

Svara Avbryt
Close