7 svar
119 visningar
SandraMalmqvist 11
Postad: 29 maj 2019

svenska

hej! kan man få ett F i slutbetyg för man inte lämnat in en recension även fast man har fått A i svenska under alla terminer förutom någon termin där jag fick B, om alla mina texter sen år 7 motsvarat A nivå kan mitt betyg då sänkas för att jag inte lämnat in en recension i tid?

SeriousCephalopod 1846
Postad: 30 maj 2019

Nej det låter osannolikt. Hur en uppgift påverkar betygsättningen beror dock på hur läraren samlat in sitt underlag, vilka anteckningar gen gjort och vad du har gjort tidigare.

Slutbetyg baseras dock ensdast på ens kunskapsläge i slutet av terminen och prestationer tidigare, säg från tidigare lälochsår ska ges mindre vikt vid slutbedömning. Prestationer i slutet är därmed något viktigare. 

Nej, man kan inte få ett F i slutbetyg bara eftersom man inte lämnat in en recension, då måste det finnas ett annat skäl. Det finns nämligen ingenting i kunskapskraven om att skriva en recension. Det finns dock ett kunskapskrav om att man ska kunna skriva olika typer av texter. Så du måste ha lämnat in och visat att du klarar av att skriva flera olika slags texter men det behöver inte just vara en recension.

Så här står för E-nivå: Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Så här står för C-nivå: Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. 

Så här står för A-nivå: Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Men vilka slags texter det ska vara står det inget uttryckligen om, därav kan inte läraren kräva en recension.

 

Det hör till att om läraren har gett dig en uppgift så bör du lämna in den i tid, annars kan man inte förvänta sig att läraren ska bedöma den, särskilt inte nu nära inför betygssättning. Då har man förbrukat den chansen till att visa sina prestationer på den uppgiften. Däremot om det  du tidigare lämnat in och bedöms på, räcker för ett betyg så ska det inte påverka betyget.

SandraMalmqvist 11
Postad: 30 maj 2019 Redigerad: 30 maj 2019

Jaha,för jag har skrivit en krönika, debattartikel, saga ,novell och en recension på A nivå, tror ni det räcker för ett A på det kunskapskravet? Har en till fråga som har med det svaret du gav Jonto, om jag lämnat in en uppsats på A nivå 5 månader senare än vad den skulle vara inne och fått F för jag inte lämnat in i tid, finns det någon chans att höja sitt betyg ändå kan man gå på sommarskola?

Jonto 2160 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 30 maj 2019 Redigerad: 30 maj 2019

Om du har gjort det så tycker jag att du har uppfyllt det kunskapskravet, så då är det något annat det faller på.

Så här skriver Skolverket om sent inlämnade arbeten: I regel ska du som lärare beakta all tillgänglig information om elevens kunskaper. Du måste dock kunna planera ditt arbete och få tid att bedöma elevernas arbeten och väga ihop detta med övrigt betygsunderlag innan ämnet eller kursen ska betygsättas. Det kan innebära att även om du får tillgång till ett material är det inte självklart att materialet är möjligt att beakta vid betygssättning.

Detta betyder att läraren bör läsa och rätta ditt arbete och ta med det i bedömningen om det inte påverkar lärarens arbetsbörda men inte måste rätta ditt arbete om det inte finns tid till det.

Jag tycker det är konstigt att säga att man får F på ett arbete som man inte lämnat in. F kan man bara få om man lämnat in något som läraren bedömt. Vad är det i kunskapskraven som läraren anser att denna uppsats skulle hjälpa till med som du inte redan uppnått?

Läraren borde också ha testat alla kunskapskrav fler än en gång så att inte allting ska stå och falla med en enda uppgift som inte är inlämnad.

Betyg måste normalt sättas vid terminsslut och det går inte att ändra eller höja i efterhand efter att terminen är slut eller under sommaren. När ska läraren sätta betygen? Om du lämnar in en uppgift innan betygen ska sättas som läraren kan och hinner bedöma så kan du höja dig, men inte efter betygen ska vara satta.

SandraMalmqvist 11
Postad: 30 maj 2019

Tack så mycket för ditt svar!!! (: så om läraren har mycket arbetsbörda och inte hinner rätta mitt arbete som uppfyller kunskapskraven så kan jag alltså inte få F, vad får man då, ett streck?

Jonto 2160 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 30 maj 2019 Redigerad: 30 maj 2019
SandraMalmqvist skrev:

Tack så mycket för ditt svar!!! (: så om läraren har mycket arbetsbörda och inte hinner rätta mitt arbete som uppfyller kunskapskraven så kan jag alltså inte få F, vad får man då, ett streck?

Nej, då uppfattade du mig fel. Du kan inte få F på själva uppgiften som inte är inlämnad men du kan få F som slutbetyg i ämnet/kursen om du inte visat att du uppfyllt alla kunskapskraven.

För att läraren ska kunna ta med ditt arbete i betygsättningen så måste läraren hinna rätta det innan betygssättning. Hinner läraren inte det, så är felet ditt eftersom du lämnat in för sent och arbetet kan inte bedömas.

Ingemar 380
Postad: 31 maj 2019 Redigerad: 31 maj 2019
SandraMalmqvist skrev:

Jaha,för jag har skrivit en krönika, debattartikel, saga ,novell och en recension på A nivå, tror ni det räcker för ett A på det kunskapskravet? Har en till fråga som har med det svaret du gav Jonto, om jag lämnat in en uppsats på A nivå 5 månader senare än vad den skulle vara inne och fått F för jag inte lämnat in i tid, finns det någon chans att höja sitt betyg ändå kan man gå på sommarskola?

Om du lämnade in din uppsats för 5 månader sedan hamnar du i december. Eftersom du går i grundskolan får du terminsbetyg. Betyget sätts utifrån de uppgifter du gjort under den terminen.  Lämnar du in en uppgift efter att terminsbetyget satts, under nästa termin, har läraren ingen skyldighet att ta med uppgiften till den terminens betygsättning. Där får du nog ta det som en livs-lärdom om att hålla sista datum för inlämningar. Det kommer inte att bli enklare för dig i gymnasiet eller universitetet om du väntar flera månader efter sista inlämningsdatum med att lämna in arbeten och du kommer att möta fler och fler helt oförstående lärare ju högre upp i systemet du kommer, oavsett vad du har för ursäkter för att du är sen. Lärarna i grundskolan är troligen de allra snällaste, mest överseende och vänligaste du någonsin kommer att lämna in arbeten till.

Sommarskolan är till för elever som inte uppnår godkänt i nians kärnämnen, och eventuellt andra viktiga ämnen som historia och samhällskunskap beroende på kommun. Genom sommarskolan har de en möjlighet att uppnå ett E i betyget och bli behörig till gymnasiet. Sommarskolan fins inte till för elever som redan fått betyget E-B och vill förbättra betyget. Den chansen hade redan eleven under terminens gång.

Sommarskola är inte heller något eleven väljer, utan det är de lärare som eleven haft som anmäler elever som anses ha en rimlig chans att nå E i ämnet till sommarskolan. 

Svara Avbryt
Close