4 svar
226 visningar
hiveminds 25
Postad: 12 maj 2020

Svenska 2 Utredande text om minoritetsspråk

Hej undrar om ni skulle kunna kolla igenom min text angående minoritetsspråk i Sverige. den är inte klar än.   

 

 

                      Hoten mot de små språken
 
Inledning:
Minoritetsspråk är ett språk som talas av människor som har bott väldigt länge i ett samhälle. Till och med om en stor del av befolkningen talar det språket så räknas det inte som ett minoritetsspråk som tillexempel arabiska i Sverige. I dagsläget finns det fem minoritetsspråk som är erkända i Sverige och de är Meänkieli, Jiddisch, Romani-chib, samiska, finska. Nästan varje århundrade får Sverige nya minoritetsspråk alltså varje tre generationer, och dem gamla kommer att dö ut. Frågan är vilka är de största hoten mot ett språk i minoritet?
 
 
 
Utredande del:  På Hemsidan ”Samer.se 2020.04.29” så anser författaren att språket dör ut när det slutas användas och befolkningen överger till att använda andra språk. Hela händelsen att ett språk dör ut är att dem dominerande språken tar över och dem andra språken glöms bort, och detta förhindrar kommande generationer att få möjligheten att lära sig samiska.
Alla länder utvecklas med tiden då andra språk och kulturer förekommer, och detta leder till att dem nya språken tar över och folket börjar föredra att prata det nya språket.
Det finns olika sätt att få folket att bevara språket enligt hemsidan ”Samer.se 2020.04.29”
Genom att skapa förutsättningar för folket att

Jonto Online 3238 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 12 maj 2020 Redigerad: 12 maj 2020

Här kommer korrigering på språkliga förslag

Minoritetsspråk är ett språk som talas av människor som har bott väldigt länge i ett samhälle. Inte ens om en stor del av befolkningen talar det språket så räknas det inte som ett minoritetsspråk som till exempel arabiska i Sverige. I dagsläget finns det fem minoritetsspråk som är erkända i Sverige , och de är Meänkieli, Jiddisch, Romani-chib, samiska, finska. Nästan varje århundrade får Sverige nya minoritetsspråk alltså var tredje generation, och de gamla kommer att dö ut. Frågan är vilka är de största hoten mot ett språk i minoritet?
 
Utredande del:  På Hemsidan ”Samer.se 2020.04.29” så anser författaren att språket dör ut när det slutas användas och befolkningen övergår till att använda andra språk. Det som händer när ett språk dör ut är att de dominerande språken tar över och de andra språken glöms bort vilket förhindrar kommande generationer att få möjligheten att lära sig samiska.
Alla länder utvecklas med tiden då andra språk och kulturer förekommer, och detta leder till att de nya språken tar över och folket börjar föredra att prata det nya språket.
Det finns olika sätt att få folket att bevara språket enligt hemsidan ”Samer.se 2020.04.29”
Genom att skapa förutsättningar för folket att

Vad menar du med att: Nästan varje århundrade får Sverige nya minoritetsspråk alltså varje tre generationer, och dem gamla kommer att dö ut."? Vad har du hittat denna information? Varför räknas de inte som minoritetsspråk längre då? Hur kan det komma nya minoritetsspråk om de måste ha talats av människor som bott länge i samhället? Det kan kanske stämma men du har inte förklarat det så att jag som läsare kan förstå.

Annars ser det bra ut så långt. 

hiveminds 25
Postad: 13 maj 2020

tack så mycket för hjälpen!

hiveminds 25
Postad: 14 maj 2020

 

Hej här är uppgiften klar uppskattar om jag får lite mer hjälp:)

 

Inledning:
Minoritetsspråk är ett språk som talas av människor som har bott väldigt länge i ett samhälle. Inte ens om en stor del av befolkningen talar det språket så räknas det inte som ett minoritetsspråk som till exempel arabiska i Sverige. I dagsläget finns det fem minoritetsspråk som är erkända i Sverige Meänkieli, Jiddisch, Romani-chib, samiska, finska. Nästan varje århundrade får Sverige nya minoritetsspråk alltså var tredje generationer, och de gamla kommer att dö ut, på grund av folkets preferens och dem nya språken. Frågan är vilka är de största hoten mot ett språk i minoritet?
 
 
 
Utredande del:  På Hemsidan ”Samer.se 2020.04.29” så anser författaren att språket dör ut när det slutas användas och befolkningen övergår till att använda andra språk. Det som händer när ett språk dör ut är att det dominerande språket tar över och de andra språken glöms bort, detta förhindrar kommande generationer att få möjligheten att lära sig samiska.
Alla länder utvecklas med tiden då andra språk och kulturer förekommer, och detta leder till att de nya språken tar över och folket börjar föredra att prata det nya språket.
Det finns olika sätt att få folket att bevara språket enligt hemsidan ”Samer.se 2020.04.29”
Genom att skapa förutsättningar för talarna och att prata språket och att kunna lära dom kommande generationerna. Sedan sägs det även att det kan vara politiken i landet som försöker att skydda och uppmuntra användandet av det minoritetsspråket, dem kan även kräva utbildningar om det i skolorna.
 
Enligt UNESCO så har dom redovisat att världens 7000 språk är hotade och är på väg att dö ut medans flera hundra har redan dött ut. Och det sägs att anledningen bakom detta är dels att ekonomin förändras snabbt runt om i världen.
 
På det svenska dagbladetså redovisar författaren ”Anna-Malin-Karlsson 2015-12-20 ”att svenska språket har dominerat oerhört länge över dem fem minoritetsspråket Meänkieli, Jiddisch, Romani-chib, samiska, finska.
Minoritetsspråken samiska och meänkieli var förbjudna i skolan och detta ledde till att eleverna skämdes över deras otillåtna språk. På det svenska dagbladet så säger ”Anna-Malin-Karlsson 2015-12-20” att det inte räcker med att lära ut i skolor deras språk, utan man måste få det att bli en del av deras vardag alltså att individerna använder det i studier, på jobbet, till myndigheter och i skrift, att en utbildning behövs för att kunna stärka språkets påverkan på samhället. ”Anna-Malin Karlsson 2015-12-20” anser att Sverige har blivit väldigt kritiserade av europeiska minoritetsspråkskommittén på grund av deras tankesätt kring minoritetsspråk, att dem måste skapa utbildningar för att det inte ska dö ut. Jag personligt tycker att det är en dålig metod för att förhindra försvinnandet av ett minoritetsspråk. Jag tycker att ingenting borde stoppas, När saker hindras så förhindrar det folket att växa som ett samhälle och utvecklas. Språk är kulturell och utan nya kulturer hur ska samhället se saker annorlunda och öka kunskapsmässigt?
 
 
Avslutande del Minoritetsspråk har funnits i flera århundraden, alla minoritetsspråk som har existerat har dött ut på grund av vi som ett samhälle har utvecklats och nya minoritetsspråk har tagit deras plats i samhället. Vi människor är anledningen till att minoritetsspråk existerar och anledningen till att det dör ut, vi är hotet mot de minoritetsspråket.
 
 
 
Källor: 
 Anna-Malin Karlsson 
Svenska Dagbladet 2015-12-20
 
Samer.se (hämtad 2020.04.29) 
 
 
 
 
 
 

Svara Avbryt
Close