1 svar
139 visningar
lojtnantshjartat är nöjd med hjälpen!
lojtnantshjartat 30
Postad: 20 maj 2019

Svenska2 Grammatik - Några frågor om konjunktioner och subjunktioner

Hej!

Måste konjunktioner stå mellan två huvudsatser eller två ord av samma ordklass? Agerar subjunktioner alltid som bisatsinledare?

Vad finns det för regler kring konjunktioner och subjunktioner, som bestämmer vart man kan ha dem och inte?

 

Tack i förväg!

//Nicole

Jonto 2022 – Gy-lärare (Ty)
Postad: 20 maj 2019 Redigerad: 20 maj 2019

Först och främst för att undvika missförstånd så finns lite olika terminologi. 

I svenskan brukar konjunktioner ofta vara ett huvudbegrepp både för ord som binder ihop huvudsatser och bisatsinledare. Sen delar man upp dessa i samordnade konjunktioner(ofta kallade bara konjuktioner) och underordnade konjuktionet(ofta kallade subjunktioner.

Men eftersom du använder terminologin konjuktioner / subjunktioner , så gör jag så här.

Konjuktionerna binder ihop två huvudsatser med varandra.  Det jag tror du är inne på med "ordklass" är exempelvis fall då det står.

Jag äter och cyklar.

Han spelar fotboll eller basket.

Boken var spännande men svårläst

Här finns ju inte två satser utan snarare två verb(samam ordklass) och i andra två substantiv som binds ihop samt i tredje två adjektiv.

"Och" räknas i detta fall ändå som en konjunktion. Detta kan förklaras med att det egentligen är två satser som vi skalat ner ur bekvämlighetssynpunkt. Om man lägger till de underförstådda orden ser meningarna ut så här:

Jag äter och (jag) cyklar

Han spelar fotboll eller (spelar) basket

Boken var spännande men (boken) (var) svårläst

Nu kan vi se att det faktiskt är två hela satser med subjekt och predikat som "och" binder sammam men nästan alltid när vi skriver och talar så utelämnar vi vissa av orden, så det inte ser ut som hela satser. Därför räknar vi det även i detta fall som en konjuktion.

Subjuktioner är bra att beskriva som bisatsinledare. Ibland säger man felaktigt att de binder ihop huvudsats och bisatser, vilket kan förvirra. Oftast förekommer det nämligen att man har huvudsats+bisats men ibland bisats+huvudstasoch ibland flera bisatser så det blir huvudsats+bisats+bisats.

Jämför:

Eftersom det regnade, gick vi hem.

Bisats+Huvudsats

Vi gick hem eftersom det regnade

Huvudsats+Bisats

Vi gick hem eftersom det regnade eftersom vi inte ville bli blöta

Huvudsats+Bisats+Bisats

Därför är det en bra beskriving att subjunktioner inleder bisats. Subjunktioner inleder alltid bisatser ja.

Däremot kan det vara bra att tänka på att ord kan ha flera funktioner och betydelser. "När" är exempelvis en konjunktion i sammanhanget "Jag gick i skolan när jag var yngre" men det finns även som frågeord i "När gick du i skolan?", då har "när" är dock funktionen som adverb.

Svara Avbryt
Close