9 svar
93 visningar
elefantcat3 185
Postad: 20 feb 16:41 Redigerad: 20 feb 16:41

Svenskans utveckling

1. Vilka drivkrafter har legat till grund för förändringar i svenskan.

2. Vad beror förändringar i språket på, vem bestämmer, vad styr? 

 

Hej, jag har dessa två frågor, men jag fattar inte skillnaden på dem. Skulle någon kunna förklara vad man kan svara på varje, någonting? Vilka är drivkrafterna? Snälla ge något/några exempel så jag kommer vidare. Jag vet att t.ex. tekniken och immigration har utvecklat språket och att det förr fanns runor, runsvenska, att kristendomen utvecklade språket osv.... men är det rätt och i så fall på vilken fråga? Kommer inte vidare.
 

naytte Online 3715 – Tillträdande Moderator
Postad: 20 feb 16:57 Redigerad: 20 feb 17:01

Jag tycker också att frågorna är i princip identiska.

Självklart stämmer det du skriver om att t.ex. kristendomen påverkade hur språket talades under tiden då Sverige inte var sekulärt. Men det finns mer övergripande skäl till språkutveckling.

Nu är detta bara en spekulering från min sida, men jag skulle säga att en av de största orsakerna till språkförändringar är ökad informationstäthet. Med informationstäthet menar jag mängden information som kan förmedlas per ord eller per mening eller per liknande "informationsenhet". Språket verkar hela tiden utvecklas i en riktning där informationstätheten ökar. Förr i tiden fanns det exempelvis pluralböjningar av verb på svenska, som med tiden tvinade bort till fördel för ökad informationstäthet. Det finns ju knappast någon semantisk skillnad på "äro" och "är". Detta blir övertydligt i talspråket (även dialektalt betingat):

Det är väl en intressant tanke... → De e väl en intressant tanke...

Har du något att säga?! → Haru nåt å säga?!

Som du ser kan samma information förmedlas på betydligt mindre plats.


Vissa orsaker till språkförändringar är politiska. I svenskan (liksom i alla germanska språk jag känner till) har det länge funnits ett generiskt maskulinum, dvs. att det generiska personliga pronomenet har varit maskulint ("han" på svenska). Av politiska skäl har det emellertid införts ett nytt pronomen i många ordböcker: "hen".


Generellt finns det två skolor gällande vem som ställer och styr i språket. Man kan antingen vara deskriptivist, och då lägger man ingen värdering i hur språket utvecklas. Man menar något förenklat att all språkutveckling är naturlig och inte bör påverkas. Sedan finns det preskriptivister. De menar ofta att språket bör regleras av någon typ av instans (typ Svenska Akademin), samt att vissa typer av språk är överlägsna andra. Bland vanligt folk vänder man sig nog helst till högre instanser för språkråd (i min erfarenhet), alltså man önskar att språket bestämdes av någon språkvårdande och regulerande instans. I själva verket har preskriptivism aldrig fungerat och språk utvecklas nästan alltid organiskt. Det rättar sig efter hur folk pratar!


Tillägg: 20 feb 2024 17:02

Men din fråga kanske snarare berör språkhistoria? Då är det jag har skrivit kanske inte så relevant.

elefantcat3 185
Postad: 20 feb 17:03

Jag tror det men är inte säker på vad ändå

elefantcat3 185
Postad: 20 feb 17:10

vad e drivkrafter? runsvenska, nysvenska, formsvenska, nusvenska???

N00R Online 889
Postad: 20 feb 17:11

 Läs här så hittar du svaret på dina frågor.

https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/svenskans-historia 

elefantcat3 185
Postad: 20 feb 17:16
elefantcat3 skrev:

vad e drivkrafter? runsvenska, nysvenska, formsvenska, nusvenska???

så detta e rätt?

N00R Online 889
Postad: 20 feb 17:22

Jag hänger inte med nu.

vad e drivkrafter?

Frågade du om detta?

runsvenska, nysvenska, formsvenska, nusvenska???

Eller detta.?

Eller menar du att drivkrafter är runsvenskan, nysvenska, formsvenska och nusvenska?

N00R Online 889
Postad: 20 feb 17:35

Drivkrafter:

"Kanske är det först när du söker jobb och förväntas berätta om dina förmågor, erfarenheter och kunskaper som du börjar reflektera över vad du har för drivkrafter. Men det är värt att fundera på det här oftare än så - så vi vet var vi är på väg även mellan jobb. Drivkrafter är sådant som sporrar och motiverar oss och får oss att lättare gå i en bestämd riktning och nå våra mål. En drivkraft säger en hel del om din personlighet, till exempel vad du gillar att göra och i vilka miljöer och sammanhang du trivs.

Om du kan beskriva dina drivkrafter på ett tydligt och personligt sätt, gärna med exempel ur ditt liv, visar du vad du vill och kan erbjuda. Det är då du har den verkliga chansen att hitta rätt."

Lite kort om alla...

Runsvenskan: "Den äldsta kända varianten av svenska språket kallas för runsvenska eftersom svenskan skrevs med runor."

Nysvenskan: "Nysvenska är ett litteraturhistoriskt begrepp som betecknar en av svenskans många språkperioder. Svenskan som talades under perioden 1526–1879. Nysvenskan brukar delas upp i äldre nysvenska (1526–1730) och yngre nysvenska (även kallad äldre svenska, 1730–1850). Årtalsgränserna är ungefärliga. Man bör räkna med en viss överlappning. Alfabetet var det latinska.

Den nysvenska perioden pågick åren 1526–1879 och det var först under denna tid det svenska språket fick ordentlig struktur sett till ortografin. Under perioden infördes nämligen riktlinjer rörande hur språket skulle skrivas korrekt."

Formsvenskan: "Fornsvenskan brukar delas in i två perioder: klassisk fornsvenska (ca 1225–1375) och yngre fornsvenska (ca 1375–1526). Under den klassiska fornsvenska perioden etablerar de medeltida landskapslagarna ett skriftligt svenskt lagspråk. Västgötalagen, som tros vara författad runt år 1225, är den äldsta av de bevarade landskapslagarna."

Nusvenskan: "Den svenska som talats i Sverige sedan det förra sekelskiftet kallas för nusvenska. Den kännetecknas bland annat av dialektutjämning, ökat inflytande från engelskan och ett närmande mellan tal- och skriftspråk."

elefantcat3 185
Postad: 20 feb 17:45

bruh uppgiften handlar inte om jobb utan om mitt svar var rätt eller inte 

N00R Online 889
Postad: 20 feb 17:53

Hmm.

När jag såg att du ställde denna frågan "vad e drivkrafter? runsvenska, nysvenska, formsvenska, nusvenska???" tänkte kunde hjälpa, därför förklarade jag lite av varje om det var det du inte förstod.

Annars om vi nämner frågorna du ställde på början så har jag inget svar tyvärr!

Svara Avbryt
Close