1 svar
131 visningar
Mariam1999 569
Postad: 3 jun 2019

Sveriges hållning neutralt under krig, bra/inte? Fort. neutralt?

Vad anser du om Sveriges hållning som neutralt under krigen? Bör Sverige också i fortsättningen vara neutralt i konflikter?

 

Jag tror att även om Sverige inte krigar, och inte befinner sig med en sida eller en annan, kommer de att bli inblandade oavsett vad. T.ex att de skapade vapen åt krigen, eller att de tillät Sovjet att gå på svensk mark. Till framtiden tycker jag i alla fall att de ska fortsätta vara neutrala, då Sverige har utvecklats rätt så bra. 

 

Men frågan är hur jag ska utveckla det här och ta in händelser och personer? För annars kan jag inte bevisa mitt hypotes. 

Först och främst,  var vi verkligen helt neutrala? Om man tittar på europeiska krig exempelvis Andra Världskriget så lät vi tyska pansarfordon köra genom Sverige och var tyskarna behjälpliga i många avseenden och var väldigt tyskvänliga. Det skulle nog många säga var det som gjorde att Sverige klarade sig från att bli drabbade av kriget som exempelvis Norge och Danmark blev. Hade vi stått helt neutrala är frågan om vi hade klarat oss från kriget.

Sen under efterkrigstiden och kalla kriget så kan man kanske säga att den svenska neutraliteten tjänat oss väl. Vi har tack vare detta goda relationer till både stater i öst och väst samt (förhållandevis över tid) goda relationer till såväl Israel som Palestina. Sverige har genom sin neutralitet ett gott anseende internationellt och får ofta ta sig an medlingsuppdrag och kan upprätthålla en god diplomati.

Det som kanske är mest aktuellt nu är ju NATO. Om Sverige går med i en militär allians så är vi inte längre neutrala. Samtidigt är Sveriges försvarsförmåga låg och vi kommer ha svårt att försvara oss på egen hand. Redan idag övar vi och samarbetar med NATO men kan inte förvänta oss något stöd från dem då vi står utanför. Ryssland som rustar är kanske det största hotet mot Sverige i vårt närområde där det finns en allt mer orolig situation. Vi är redan idag med i EU som utvecklar sig i en annan riktning än Ryssland och som Putin ser som en motpol. Är vi helt neutrala om vi är med i EU-samarbetet?

Händelser du kan gå in på är som sagt Andra Världskriget, Kalla kriget, kärnvapenkapprustning, andra konflikter i närtid med mer. Personer vet jag inte men du kan ju ta upp Putin i Ryssland och  Trump i USA och hur Sverige ska förhålla sig där.

Svara Avbryt
Close