MeravMohammad 24
Postad: 30 maj 23:28

Sveriges styrelseskick samhällskunskap 1b

I skolan så har vi en uppgift om Sveriges styrelseskick och att vi  ska nämna att Sveriges styrs av nivåerna som Sverige har som kommunen, region, staten och EU. Hur som helst så har vi fått en uppgift som leder sådant också men jag förstår inte riktigt om hur jag ska göra och vad är det som jag ska tänka på. Läraren sa att jag ska tänka på kontra valfrihet, likvärdighet och kvantitet. Uppgiften leder såhär:

"Att argumentera för de olika funktionernas utförande på andra nivåer, Om exempelvis det militära försvaret utförs på Sverigenivå just nu så kan man argumentera för att det istället bör utföras på EU-nivå, alltså att ansvaret för militärt försvar flyttas från Sverige till EU. Det här ska göras för varje nivå i listan, en kommunal funktion, en regional funktion som flyttas, .o.s.v.. För varje funktion som du vill flytta så behöver du presentera ditt bästa argument om varför den flyttas dit den gör. Varför passar det militära försvaret bättre på EU-nivå? Är det gemensam säkerhet genom avskräckande effekt? Är det kostnadsminskningen som uppstår med standardiserad utrustning? Välj och argumentera för varför ni flyttar just den funktion ni valt. Ni får självklart välja flera argument än ett om ni vill, försök att övertyga helt enkelt." Jag har till exempel valt att flytta kommunens funktion som skola till att den blir statens men jag förstår inte riktigt hur jag ska tänka.

Skulle uppskatta för ledtrådar ;)

Jonto 5457 – Moderator
Postad: 31 maj 00:51

Skolan har tidigare varit styrd av staten(fram till 1990-talet) då den landade på kommunen. Bara det kan vara en viktig bakgrund att ha med sig. Det finns också partier som vill att skolan ska bli statlig igen.

Då kan man titta på argumenten för att skolan kommunaliserades

* Beslut skulle fattas närmare den som påverkas av det. "Subsidaritet" https://sv.wikipedia.org/wiki/Subsidiaritetsprincipen

* Skolor i olika kommuner har olika förutsättningar och behov och skolorna ska kunna anpassas efter det. Större valfrihet

* Lärarna skulle kunna få större del i att påverka på lokal nivå

* Mindre administration när man decentraliserar

I denna uppsats från Göteborgs universitet: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18525/1/gupea_2077_18525_1.pdf

finns på sidorna 14-22 en rad argument samlade som användes för att kommunalisera skolan indelat i olika kategorier som hämtats från regeringens utredningar.

Till detta skulle man då kunna hitta motargument

 

Nu har dock vinden vänt och många tycker att skolan ska återförstatligas. Några argument som lyfts i debatten är:

* Ökad likvärdighet. Kommunerna har för olika förutsättningar ex. ekonomiskt och kompetensmässigt. Kommunerna agerar olika och resultaten skiljer sig för mycket åt. Ett förstatligande skulle öka likvärdigheten

* Läraryrkets status. Staten får ökade möjligheter att höja lärarnas status genom ex. löner, förmåner m.m som just nu reglerasav kommunerna.

* Det är enklare att se till att skollagen, läroplan etc. följs och tolkas lika, om alla anställda har samma arbetsgivare nänligen staten. 

Titta på dessa källor:

Artikel om utredning om förstatligande:

https://skolvarlden.se/artiklar/regeringen-tillsatter-utredning-om-forstatligande-av-skolan

Riksdagsmotion om ett förstatligande:

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/motion/forstatliga-skolan_H3021467  

Debattartikel i Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet(fackförbunden) om förstatligande

https://www.lr.se/opinion--debatt/debattartiklar/2020/2020-09-01-i-dag-slas-var-tredje-elev-ut---forstatliga-skolan-nu

https://www.lararforbundet.se/artiklar/staten-maaste-ta-huvudansvaret-for-skolan

Dokumentär från UR där de pratar om argument för ett förstatligande:

https://urplay.se/program/207646-skolministeriet-forstatliga-skolan-varfor-da

Samlad lista med argument från Nätverket Evidensbaseras policy

http://evidensbaseradpolicy.se/samlingssida-for-argumentationslistor/statlig-skola/

MeravMohammad 24
Postad: 31 maj 00:55

Tack så mycket för källorna! Jag ska kolla igenom de imorgon och om jag hittar något oklart så kan jag fråga, tack återigen för hjälpen jag uppskattar det verkligen. 

Jonto 5457 – Moderator
Postad: 31 maj 00:58

Ingen orsak, gör så :)

MeravMohammad 24
Postad: 31 maj 17:32

En fråga, eller egentligen två. Läraren har också bett om att beskriva de olika nivåers funktioner, det enda som jag hittar att t.ex. kommunen styr över skolan. På vilket sätt ska jag beskriva funktionen? 

Den andra frågan är (om det är tillåtet här) om jag kan få några exempel på funktioner för att argumentera om den utbyte från en nivå till en annan. Behöver i så fall två exempel till, jag har kommit på att ändra skolan från lokalt till statligt nivå men kommer inte på andra uppgifter som kan vara relevanta. 

Jonto 5457 – Moderator
Postad: 31 maj 20:10

1: Menar du vilka andra funktioner som kommunen har förutom skolan?

I så fall titta här: https://skr.se/skr/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommunernasataganden.3683.html

2: En del har föreslagit att man exempelvis ska lägga ner regionerna/landstingen som idag sköter sjukvården. Sjukvården skulle då exempelvis kunna hamna på staten eller kommunerna. Regionerna sköter också kollektivtrafiken. Där tycker många att det är rörigt med olika biljetter, regler, och system för de olika regionerna. Det skulle man kunna komma runt genom ett förstatligande.

MeravMohammad 24
Postad: 31 maj 20:15

För min första fråga så leder det såhär på instruktionerna: 

* Att lista alla tre funktionerna per nivå 


* Att också förklara dem alla

 

Jag förstår dock inte vad min lärare menar med att jag ska förklara dem :( 

för min andra fråga, tack för tipset :)

Jonto 5457 – Moderator
Postad: 31 maj 20:29

Du kanske ska beskriva de olika verksamheterna som kommunen har ex. hur de styr skolan, hur de styr äldreomsorgen och vad det är som de styr över mer exakt. Exempelvis även om skolan är kommunal så har ju fortfarande staten inflytande över skolan; kommunerna styr inte allt över skolan.

Svara Avbryt
Close