143start är nöjd med hjälpen!
143start 14
Postad: 29 apr 2019

SVT

Många vet att Svt är en pålitlig källa, men hur kan vi säkerhetsställa att det verkligen stämmer det de skriver?

SVT är en pålitlig källa i vissa avseende eftersom de är statliga och saknar tendiositet och egenintresse och utifrån sina stadgar ska verka opartiskt och har regler och restriktioner kring vad och hur de får pulicera.

Sen betyder det naturligtvis inte att information där inte kan vara felaktig då de kan ha fått felaktiga uppgifter eller en reporter begår ett misstag.

En grundregel är att man kontrollerar informationen mot andra källor. SVT är normalt duktiga på att referera varifrån de har fått informationen eller vilken källa/uppgiftslämnare som deras arbete bygger på och att man då kan kontrollera med originalkällan. Annars kan man jämföra med andra tidningar, om dessa ger samma information så är det troligt att det stämmer.

SVT blir också granskade av Granskningsnämnden för radio och tv som kontrollerar att SVT följer sina riktlinjer om saklighet och opartiskhet och fungerar som en kontrollfunktion.

Svara Avbryt
Close