0 svar
34 visningar
Maddefoppa Online 774
Postad: 9 aug 07:06

Telomeras enzym

Hej jag undrar om jag förståt det rätt för hur telomeraser fungerar


Enzymet telomerase

Telomerase-ribonukleotid protein komplexet → innehåller RNA- template som integrerat i enzymet
RNA template → mallen till att addera serie av repetitivt DNA till "leading sträng"
Enzymet→typ av omvänt transpitase (klass av enzym)

RNA beroende→på grund av omvänt transkriptas aktivtet
Omvänt transkriptas ett→ enzym som transformerar RNA till DNA. Med RNA som mall/template

☆ Mekanism - Lagginstrand
(främst)

Nysyntetiserade (färdigt DNA) → har tagit bort RNA primer
Konsekvens → 5' änden för kort innehåller "håll"

1. Telomeras →
läser av från 3-primände (AGGGTT)
Omvänt transkriptas
Syntetiseras RNA mall (UCCAA) som parar med telomer DNA 3' ände
2. Primas → syntetiserar RNA primer (....UCCCAA)
Mall för primas→ ny syntesen från telomerase (AGGGTT) i 3' ände

3. DNA polymeras →accepterar förlängning av 3-ände (från telomeras) & RNA primer
DNA polymeras → inleder syntes (..CAA). ✍🏻
Syntes 3’←5' änden
LÄSES 5' ←3' änden

4. RNA primer tas bort
Resultat → lagging strand förlängs, tillåter" lagging sträng" att bli färdigt DNA polymeraset.

Svara Avbryt
Close