10 svar
45 visningar
Eugenol 44
Postad: 25 mar 13:00

Tillverkning av tvål med NACl

Hej! 

Jag har läst att man kan tillsätta NaCl till en blandning av NaOH och kokosfett för att på så sätt kunna filtrera bort glycerinen som bildas. Vad är det som händer rent kemiskt, alltså vad är det NaCl  gör som leder till att tvålen flyter på ytan och glycerinen lägger sig under?  Vilka bindningar bildas? 

mag1 9131
Postad: 25 mar 13:10

Saponifiering/förtvålning kallas det som sker. Det borde finnas beskrivet i din kemibok, annars finns det på nätet.

Eugenol 44
Postad: 25 mar 13:22

Själva saponifieringen är väl när NaOH hettas upp med fettet (?). Det står inte hur saltet påverkar blandningen rent kemiskt. 

mag1 9131
Postad: 25 mar 13:41

För att saponifiering skall kunna ske behöver det finnas vatten, bl.a. för att lösa koksaltet och natriumhydroxid. Så det kommer finnas en del vatten också.

Och som du misstänker, påverkar koksaltet. Men det bildas flera ämnen efter reaktionen, vad tror händer med tvålfetterna, glycerolen och vattnet?

Eugenol 44
Postad: 25 mar 13:59

Tvålfetterna bildar väl tvål med natriumjonerna. Kokar jag lösningen länge så försvinner all vätska, som jag antar är vattnen (och ej glycerol eftersom dess kokpunkt är 290 grader Celsius). Jag antar att det finns glycerol kvar i den stelnade massan och att det är därför som saltet ska tillföras vätskan för att på så att kunna filtrera bort det. Jag är osäker här. 

mag1 9131
Postad: 25 mar 14:07

I ditt första inlägg skulle du filtrera bort glycerol, och då behöver du väl inte koka bort vattnet?

Tvålen är den "stelnade massan" du nämner. Och tvål är som bekant en egen fas, tvål kan ligga i vatten (ganska länge i alla fall). Men vad händer med glycerol som kommer i kontakt med vatten?

Eugenol 44
Postad: 25 mar 14:19

I experimentet så råkade allt koka bort så att det endast var en hård massa kvar. I den massan måste det väl finns glycerol kvar? 


Glycerolen löser sig i vattnet. 

mag1 9131
Postad: 25 mar 14:43

Ah okej, med den informationen så blir det lite annorlunda. Och ja glycerolen bör finnas kvar i denna massa tillsammans med salterna (den kokar inte bort, men löser sig i vatten om det finns).

 

Att du kokade bort allt vatten påverkar även glycerol. Det blir nog lättare att få en överblick över detta när du ritat upp reaktionen, först från:

fetterna + NaOH + NaCl i vatten <=> produkter i vatten => hur det ser ut utan vatten.

Eugenol 44
Postad: 25 mar 18:58

Fetterna delar upp sig i glycerol och fettsyror. Natriumhydroxiden delas upp sig i Na+ och OH- (som reagerar med fettsyrorna). Natriumkloriden delar upp sig i Na+ och Cl-. 

Jag antar att natriumjonerna från saltet spelar stor roll här. På något sätt löser det ut tvålen. Får det de redan befintliga natriumjonerna att binda till fettsyrorna? 

Eugenol 44
Postad: 25 mar 19:13

Tvål kan inte lösa sig i saltvatten men det kan glycerin. På grund av detta kan ämnena separeras. 

mag1 9131
Postad: 25 mar 20:13
Eugenol skrev:

Fetterna delar upp sig i glycerol och fettsyror. Natriumhydroxiden delas upp sig i Na+ och OH- (som reagerar med fettsyrorna). Natriumkloriden delar upp sig i Na+ och Cl-. 

Jag antar att natriumjonerna från saltet spelar stor roll här. På något sätt löser det ut tvålen. Får det de redan befintliga natriumjonerna att binda till fettsyrorna? 

Reaktionsmekanismen för vad som sker finns bl.a. på engelska versionen av wikipedia, och förklarar hur  fettsyrorna och glycerol bildas.

Både natriumhydroxiden och natriumkloriden var lösta i vatten, så alla dessa var fria joner.

 

En natriumjon bildar tillsammans med en protolyserad fettsyra ett salt (kallas även tvålfett), som löser sig ganska bra i vatten - det går ju att tvätta bort tvål från händerna även med kallt vatten. Med mera natrium- och kloridjoner i vattnet, minskar lösligheten lite för tvålfetterna och separationen av vatten+NaCl+glycerol blir mer effektivt. (detta gäller generellt och för saponifieringen).

 

I ditt fall där vattnet dunstade bort, bildades en blandning av tvålfetter, natriumklorid och glycerol, vilket borde fungera lite som tvål, men med lite annorlunda egenskaper.

Svara Avbryt
Close