64 svar
207 visningar
Ebbask är nöjd med hjälpen
Ebbask 583
Postad: 30 maj 14:38 Redigerad: 30 maj 15:32

hur töjbara är de?

Hej!

Vi har i skolan utfört en töjbarhets test genom att dra ut varje kondom så mycket det går tills den spricker, det här görs på tre stycken olika kondomer från olika märken. De är alla tillverkade av latex. Däremot töjs de inte lika mycket. Jag undrar vad det kan bero på? De är ju alla tillverkade av latex, varför töjs de ut olika mycket? vad kan det bero på?

Har de samma tillverkningsdatum/utgångsdatum? Har de förvarats på samma sätt? :)

Ebbask 583
Postad: 30 maj 15:01

De har inte exakt samma tillverkningsdatum men deras tid har inte utgått. De har förvarats på samma sätt. Kan det inte ha med naturgummit att göra? För de är ju tillverkade av latex vilket är naturgummi?

Teraeagle 13585 – Moderator
Postad: 30 maj 15:15 Redigerad: 30 maj 15:16

Man kan förvänta sig att det finns en viss variation mellan varje kondom även om de är gjorda på exakt samma sätt. Det är en statistisk konsekvens. Är de dessutom av olika fabrikat eller olika modeller så är det väl också per design. Jag skulle gissa att det finns något sorts minimikrav för hur mycket de måste tåla?

Ebbask 583
Postad: 30 maj 15:28 Redigerad: 30 maj 15:28

Kondomerna är ifrån tre stycken olika märken, den första och mest töjbara är ifrån märket profil, den andra mest töjbara va ifrån märket Mega loose och den minst töjbara är ifrån märket Glow in the dark.  

 

Vad menar du med en statisk konsekvens?

Yngve 22162 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 30 maj 15:32 Redigerad: 30 maj 15:33

Töjbarheten beror säkerligen på tjockleken samt möjligtvis även på tillverkningsmetoden.

Om det är tre olika märken så är det därför inte alls konstigt att töjbarheten skiljer sig.

Antagligen är Profil tunnast och Glow in the dark tjockast.

Ebbask 583
Postad: 30 maj 15:32 Redigerad: 30 maj 15:33

så här skrev jag

Ebbask 583
Postad: 30 maj 15:34 Redigerad: 30 maj 15:36

Yngve skrev:

Töjbarheten beror säkerligen på tjockleken samt möjligtvis även på tillverkningsmetoden.

Om det är tre olika märken så är det därför inte alls konstigt att töjbarheten skiljer sig.

Antagligen är Profil tunnast och Glow in the dark tjockast.

 

 

Hur menar du tillverkningsmetod? Kan det finnas olika sätt att tillverka kondomer på?är det inte samma sätt man tillverkar kondomer på?

Yngve 22162 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 30 maj 15:43 Redigerad: 30 maj 15:43

Nej ytan kan ha olika struktur, t.ex. räfflade, knottriga o.s.v. Det påverkar säkerligen töjbarheten.

Ebbask 583
Postad: 30 maj 15:44 Redigerad: 30 maj 15:46

jag förstår inte vad du menar? Hur menar du tillverkningsmetod? 

Teraeagle 13585 – Moderator
Postad: 30 maj 15:46

Tänk att du ska baka bullar. Även om du gör exakt likadant med varje bulle så kommer de inte att se identiska ut i slutändan eftersom det finns små skillnader under processen som gör att slutresultatet skiljer sig. Så fungerar det även när en maskin tillverkar saker fast skillnaderna brukar bli betydligt mindre. Det skulle kunna förklara varför töjbarheten kan vara olika även mellan kondomer av samma sort. Men nu hade du ju olika sorters kondomer och då är det inte särskilt konstigt att de skiljer sig. Råmaterialen kan vara lite annorlunda och framför allt så är de olika tjocka som Yngve nämnde.

Ebbask 583
Postad: 30 maj 15:47 Redigerad: 30 maj 15:47

Hur hänger ditt exempel ihop med tillverkning av kondomer?

Yngve 22162 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 30 maj 15:50 Redigerad: 30 maj 15:51

Tankeexperiment (eller riktigt om du har möjlighet):

Ta två identiska breda gummiband.

De har samma töjbarhet.

Ta nu en vass kniv och skär ett antal fåror på tvären över den ena gummibandet och på längden över det andra gummibandet.

Nu kommer gummibandet med fåror tvärs över att vara mycket mer töjbart än det andra gummibandet.

=========

På samma sätt, om ett kondommärke har små räfflor runt omkretsenoch ett annat har små räfflor på längden så kommer de, allt annat lika, att ha olika töjbarhet.

Ebbask 583
Postad: 30 maj 15:56 Redigerad: 30 maj 15:58

jag har förstått tankeexperimentet, jag förstår däremot inte vad du med på vad du menar här "om ett kondommärke har små räfflor runt omkretsen och ett annat har små räfflor på längden så kommer de, allt annat lika, att ha olika töjbarhet."

Gärna om du förklarar utifrån ett vetenskapligt perspektiv

Smutstvätt 16653 – Moderator
Postad: 30 maj 16:17 Redigerad: 30 maj 17:00

Om du tar en kondom som har små räfflor och du drar i ändarna, kommer du att kunna dra någon eller några centimeter extra innan du ens börjar sträcka ut materialet. Tänk dig att du veckar ett papper fram och tillbaka (som en solfjäder) och sedan drar i ändarna. Först kommer du att kunna räta ut pappret, och sedan kommer du att kunna sträcka ut själva pappersmaterialet (men papper är inte så töjbart dock). 

Små räfflor runt omkretsen motsvarar det gummiband där du skurit skåror tvärs över.

Små räfflor på längden motsvarar det gummiband där du skurit fåror på längden.

Men i ditt fall så gissar jag att den absolut största orsken till kondomernas olika töjbarhet (som för övrigt inte skilde sig så mycket mellan märkena) är mängden material per längdcentimeter.

Denna beror dels på tjockleken, dels på omkretsen.

Jag föreslår att du tar reda på det till att börja med.

Smutstvätt 16653 – Moderator
Postad: 30 maj 16:53 Redigerad: 30 maj 16:54

Det är även möjligt att färgämnet på den självlysande kondomen kan medföra att latexgummit bryts ned fortare, särskilt om förpackningen inte är helt ljustät. Har alla kondomer samma livslängd (tiden mellan tillverkning och sista förbrukningsdatum)?

Nu när jag läser igen blir jag nyfiken på försöksuppställningen.

Hur drar ni ut kondomerna?

Varför är töjbarheten angiven som längdskillnad i cm istället för procentuell förlängning?

Är alla kondomer lika långa och breda, förresten? Väger de lika mycket? Om en kondom är längre än en annan finns det mer material som kan sträckas ut. 

Ebbask 583
Postad: 30 maj 17:46

Vi drar ut kondomerna med händerna framtills de spricker 

Ebbask 583
Postad: 30 maj 17:48

Startlängden på den minst töjbara kondomen är längst 

Yngve 22162 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 30 maj 17:50 Redigerad: 30 maj 17:51

Hur vet ni att ni greppar lika brett mellan händerna på alla kondomer?

Hur mäter ni den uttöjda längden?

Ebbask 583
Postad: 30 maj 17:53 Redigerad: 30 maj 17:54

vi håller samma höjd i handen , först så mäter vi längden på kondomen därefter skillnaden 

vi höll i ändarna av kondomerna 

Ebbask 583
Postad: 30 maj 18:16

kan det ha med att det finns olika sorters naturgummi? Latex är ju tillverkat av naturgummi

Vad menar du med "håller samma höjd i handen"?

Håller ni alltså händerna lika långt från varandra?

Och hur mäter ni längden precis innan de går sönder?

Med linjal? Tumstock? Laseravståndsmätare?

Ebbask 583
Postad: 30 maj 19:02

kan ni förklara vad som är statisk konsekvens? vad är det som är statisk konsekvens med kondomernas variation av töjbarhet

Ebbask 583
Postad: 30 maj 19:04 Redigerad: 30 maj 19:06
Yngve skrev:

Vad menar du med "håller samma höjd i handen"?

Håller ni alltså händerna lika långt från varandra?

Och hur mäter ni längden precis innan de går sönder?

Med linjal? Tumstock? Laseravståndsmätare?

Nej asså vi är två personer som utför experimentet, ena håller kondomen på ena änden medan den andra personen håller kondomen från den andra änden. Innan vi börjar dra kondomen så mäter vi med en linjal kondomens längd, därefter starx innan kondomen spricker så mäter vi kondomens längd. Menar du att det är ett fel sätt att utföra experimentet på?

Det är inte nödvändigtvis fel sätt, men mätningarna blir kanske inte så exakta, och det kanske inte är rimligt att ni mäter i millimeter. Skillnaden mellan profilkondomen och de övriga kondomerna är absolut mätbar, men skillnaden mellan mega loss och glow in the dark är så liten att det är tveksamt om er metod kan mäta noggrant nog för att skillnaden ska vara säkerställd. 

Menar du statistisk konsekvens? Där syftar Teraeagle på att det inte går att tillverka hundra exakt likadana kondomer (eller hundra exakt likadana någonting, i princip). Formarna som används för att tillverka kondomerna kanske ibland är lite kallare tidigt på dagen, latexmaterialet kanske har någon pytteliten förorening, det kanske är lite olika ljust i lokalen, det finns många olika faktorer som säkert kan påverka kondomens kvalitet i någon riktning. Inte mycket, men när flera av faktorerna sammanfaller kan det medföra att olika kondomer av samma märke, kanske till och med från samma förpackning, har lite, lite olika styrka. 

Ebbask 583
Postad: 30 maj 19:25

vad menas med det här "Om ett kondommärke har små räfflor runt omkretsen och ett annat har små räfflor på längden så kommer de, allt annat lika, att ha olika töjbarhet."

Fattar ej?

Ebbask 583
Postad: 30 maj 19:26
Smutstvätt skrev:

Hur skulle töjbarhets experimentet istället ha utförts?

Ebbask 583
Postad: 30 maj 19:29

vad menas här 

"Råmaterialen kan dessutom vara lite annorlunda och framför allt så är de olika tjocka vilket även kan påverka töjbarheten hos en viss kondom. Är de dessutom av olika fabrikat eller olika modeller så är det väl också per design."

vad menas med det här "Om ett kondommärke har små räfflor runt omkretsen och ett annat har små räfflor på längden så kommer de, allt annat lika, att ha olika töjbarhet."

Beroende på hur vecken går – om de går från toppen till botten, eller i cirklar runt kondomen – kommer kondomens töjbarhet att vara olika. 

Hur skulle töjbarhets experimentet istället ha utförts?

Som sagt, experimentet är inte nödvändigtvis fel, det är bara inte så exakt. Ett sätt hade varit att fästa kondomen i ena änden, och dra ut kondomen längs ett måttband. Filma (ev. i slow motion) när ni drar ut kondomen tills den spricker, så kan ni spola framåt precis till ögonblicket när kondomen går sönder. Då behöver ni inte läsa av längden i samma ögonblick som kondomen spricker, vilket kan vara svårt att se exakt. 

Råmaterialen kan dessutom vara lite annorlunda och framför allt så är de olika tjocka vilket även kan påverka töjbarheten hos en viss kondom. Är de dessutom av olika fabrikat eller olika modeller så är det väl också per design.

Råmaterialet, latexgummit, kan variera i kvalitet, och tjockleken hos kondomen kan också variera lite grann. Alla dessa aspekter kan påverka kondomens töjbarhet. Om du dessutom jämför olika märken på kondomer kan skillnaderna vara mycket större än de kan vara mellan olika kondomer av samma sort och märke. 

Det finns väldigt många frågetecken här.

Är det här en uppgift ni har fått från skolan?

Om ja, hur lyder uppgiften i sin helhet?

Ebbask 583
Postad: 30 maj 22:38 Redigerad: 30 maj 22:42

okej men vad är fördelen o nackdelen med att en kondom kan töja sig mer/mindre än en annan kondom?

Kan man koppla detta till individ och samhällsnivå?

Ebbask 583
Postad: 30 maj 22:39

Det är en labbrapport där man ska undersöka för-nackdelar med de olika kondomsorterna 

Ebbask 583
Postad: 30 maj 22:48

kan ni förtydliga vad som menas här 

" Är de dessutom av olika fabrikat eller olika modeller så är det väl också per design."

Smutstvätt 16653 – Moderator
Postad: 30 maj 23:01 Redigerad: 30 maj 23:09

Det går väl att dra en viss koppling mellan hur mycket en kondom kan töjas ut och hur lätt den går sönder, men... Tja, i inget användarscenario någonsin är det ett problem att en kondom bara kan dras ut 90 cm, när 105 cm hade fungerat. Däremot kanske du kan diskutera hur töjbarhet hänger ihop med materialmängden. Om en kondom kan göras med hälften så mycket material, och ändå vara lika hållbar, sånär som på att den endast kan dras ut till 50 cm istället för 100 cm, skulle det säkert kunna vara en miljövinst.

Tunnare kondomer kan även vara mer omtyckta av vissa personer, och om en tunnare kondom får folk att använda kondom, varför inte? Det kanske inte gör så mycket att kondomerna inte kan sträckas ut lika långt. Dessutom är det tveksamt om en kondom är ens i närheten av lika hållbar när den sträcks ut långt (även om töjningen är långt under bristningsgränsen). Det är mycket som en kondom förväntas kunna stå emot. Om en kondom sträcks ut till 70 cm, är det inte orimligt att materialet går sönder om det utsätts för friktion, glidmedel (vattenbaserat), flytningar eller saliv, som alla (utom glidmedel, möjligtvis) kan vara problematiskt för ett redan ansträngt material. Men vem behöver egentligen sträcka ut en kondom så mycket? Om man inte ska göra en episk vattenballong, alternativt vattentäta knästrumpor, så är det nog lugnt.

" Är de dessutom av olika fabrikat eller olika modeller så är det väl också per design."

Om kondomerna dessutom tillverkas av olika aktörer, alternativt är av olika modeller, lär skillnaderna mellan olika kondomers töjbarhet troligen också bero på att det finns skillnader i deras design, utöver de skillnader som finns mellan individuella kondomer av samma sort. 

Ebbask 583
Postad: 30 maj 23:26 Redigerad: 30 maj 23:27

vänta nu hänger jag inte med. Vad är fördelen respektive nackdelen med att en kondom kan dras ut mer respektive mindre? Man ska ska diskutera det i labbrapporten

Nackdelar: Det har troligtvis gått åt mer material vid tillverkningen av varje kondom av den sorten. Det kan vara för att kondomen är större, vilket inte i sig är ett problem så länge folk använder kondomer som passar, men det kan också vara för att kondomen är tjockare. Vissa tycker inte om det, och vill inte använda sådana kondomer, men det är också ett personlig val.

Fördelar: Kanske aningen mer slitstarka? Ännu lite bättre vattenballonger? Jag har svårt att se någon fördel med att en kondom kan sträckas ut 104 cm istället för 85 cm, ärligt talat. 

Ebbask 583
Postad: 30 maj 23:46 Redigerad: 31 maj 00:11

Kan du förklara  mer?dvs vad du menar

" Om en kondom kan göras med hälften så mycket material, och ändå vara lika hållbar, så när som på att den endast kan dras ut till 50 cm istället för 100 cm, skulle det säkert kunna vara en miljövinst. "

 gärna om du även kan lyfta upp  fördelar med att en kondom är mer töjbar. Men även nackdelar med att en kondom är töjbar. 

Ebbask 583
Postad: 30 maj 23:48 Redigerad: 31 maj 00:14

kan du kanske utveckla/förklara vad du menar här

"Om en kondom kan göras med hälften så mycket material, och ändå vara lika hållbar, så när som på att den endast kan dras ut till 50 cm istället för 100 cm, skulle det säkert kunna vara en miljövinst. "

 

kan du förtydliga vad du menar här? Och hur skulle detta vara en miljövinst? varför är det en miljövinst som du skriver?

Ebbask skrev:

Det är en labbrapport där man ska undersöka för-nackdelar med de olika kondomsorterna 

Är det alltså så uppgiften lyder i sin helhet?

I så fall tycker jag inte att ni ska lägga tid på att försöka mäta och resonera kring deras töjbarhet utan att ni istället ska ta upp, jämföra och resonera kring följande viktiga aspekter.

 • Säkerhet
 • Pris
 • Storlek
 • Enkelhet att använda.
 • Egenskaper som färg, doft, smak, textur
 • Funktioner som glidmedel, spermiedödande medel
Jonto 5457 – Moderator
Postad: 31 maj 00:19

Hej!

I din text som du lade in bild på ovan ser jag att du använt någon eller några meningar från Teraeagles inlägg. Tänk på att det räknas som plagiat/fusk att använda någon annans text utan att ange källan dit. Man får absolut använda idéer och hjälp som man får från Pluggakuten men man får inte skriva av ordagrant. 

Nu handlade det bara om en mening och det var nog inget du tänkte på själv men vi tar upp detta för att det är lätt hänt men om man frå för vana att göra så, så kan få allvarliga konsekvenser för dig då det finns risk för att ens arbeten inte blir bedömda eller godkända och på univeristetet kan det leda till att man blir avstängd från sin utbildning.

/Moderatorgruppen

Ebbask 583
Postad: 31 maj 00:24
Jonto skrev:

Hej!

I din text som du lade in bild på ovan ser jag att du använt någon eller några meningar från Teraeagles inlägg. Tänk på att det räknas som plagiat/fusk att använda någon annans text utan att ange källan dit. Man får absolut använda idéer och hjälp som man får från Pluggakuten men man får inte skriva av ordagrant. 

Nu handlade det bara om en mening och det var nog inget du tänkte på själv men vi tar upp detta för att det är lätt hänt men om man frå för vana att göra så, så kan få allvarliga konsekvenser för dig då det finns risk för att ens arbeten inte blir bedömda eller godkända och på univeristetet kan det leda till att man blir avstängd från sin utbildning.

/Moderatorgruppen

Jonto jag ska skriva om texten till egna ord. Detta är endast en utkast som jag sedan ska renskriva . Jag skulle aldrig skicka in något som står på nätet då det räknas som plagiat

Ebbask 583
Postad: 31 maj 00:25

Detta är uppgift beskrivningen

"

En känd kondomtillverkare vill testa hur väl deras produkt står sig i konkurrensen med andra märken. Därför har ni utvalts till testgrupp för att bestämma er för vad som är bra och dåligt med företagets kondom. De olika egenskaperna som ni kan tänka på att testa är:


Känslan: tar den bort hudens känslighet (testa med hjälp av fingret)?
Formen: är den formad efter penis eller är den rak?
Töjbarhet: hur töjbar är den?
Vikttålighet: kan man fylla den med 1 liter vatten utan att den går sönder?
Lukt, smak, färg: är lukten, smaken, färgen tilltalande?
Utseende: har förpackningen ett tilltalande utseende, är de diskreta mm?
Tålighet: rispas kondomen lätt av naglar och dylikt?
Valfritt: kan ni komma på andra egenskaper att testa?

Företaget vill ha gruppens testresultat i en tydlig och överskådlig tabell där ni redovisar de olika märkena, de egenskaper ni testat samt fyller i kommentarer om hur testerna utfallit. Dessutom vill de att ni formulerar en kort sammanfattning över de egenskaper som är bra hos kondomen, och vad som kan förbättras."

Jonto 5457 – Moderator
Postad: 31 maj 00:30
Ebbask skrev:
Jonto skrev:

Hej!

I din text som du lade in bild på ovan ser jag att du använt någon eller några meningar från Teraeagles inlägg. Tänk på att det räknas som plagiat/fusk att använda någon annans text utan att ange källan dit. Man får absolut använda idéer och hjälp som man får från Pluggakuten men man får inte skriva av ordagrant. 

Nu handlade det bara om en mening och det var nog inget du tänkte på själv men vi tar upp detta för att det är lätt hänt men om man frå för vana att göra så, så kan få allvarliga konsekvenser för dig då det finns risk för att ens arbeten inte blir bedömda eller godkända och på univeristetet kan det leda till att man blir avstängd från sin utbildning.

/Moderatorgruppen

Jonto jag ska skriva om texten till egna ord. Detta är endast en utkast som jag sedan ska renskriva . Jag skulle aldrig skicka in något som står på nätet då det räknas som plagiat

Det låter bra!

Ebbask 583
Postad: 31 maj 00:33 Redigerad: 31 maj 00:35

Yngve skrev:

Ebbask skrev:

Det är en labbrapport där man ska undersöka för-nackdelar med de olika kondomsorterna 

Är det alltså så uppgiften lyder i sin helhet?

I så fall tycker jag inte att ni ska lägga tid på att försöka mäta och resonera kring deras töjbarhet utan att ni istället ska ta upp, jämföra och resonera kring följande viktiga aspekter.

 • Säkerhet
 • Pris
 • Storlek
 • Enkelhet att använda.
 • Egenskaper som färg, doft, smak, textur
 • Funktioner som glidmedel, spermiedödande medel

 

 

Hur kan jag disktuera kring pris, säkerhet..osv? Det känns inte att jag riktigt förstår tankesättet. Kan du ge exempel?

 

 

 

Kan du ge exempel på något som kan vara relevant att lyfta upp?

Yngve 22162 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 31 maj 00:38 Redigerad: 31 maj 00:38

Ja då är det bara att beta av egenskaperna en efter en. Och så har du fått lite tips på ytterligare egenskaper här i tråden.

Och så kan du släppa resonemanget kring varför töjbarheten skiljer sig, eftersom det inte efterfrågas.

Ebbask 583
Postad: 31 maj 00:40 Redigerad: 31 maj 00:42

Hur kan jag disktuera kring säkerhet? De består alla tre kondomer av samma latex som är naturgummi.  Alla tre innehåller dessuom glidmedel så jag vet inte vad det är jag ska disktuera 

Ebbask 583
Postad: 31 maj 00:45

kan jag få hjälp med att utveckla detta stycke 

" Resultatet i experimentet visade att kondomer inte nödvändigtvis töjs ut lika mycket även om de är tillverkade av samma material.  Det kan finnas en fördel i att  töjbarhet hänger ihop med materialmängden. Om en kondom kan göras med hälften så mycket material, och ändå vara lika hållbar, så när som på att den endast kan dras ut till 50 cm istället för 100 cm, skulle det säkert kunna vara en miljövinst----vad kan jag skriva här för att utveckla stycket?.

 

Obs jag ska renskriva allt sen

Yngve 22162 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 31 maj 00:47 Redigerad: 31 maj 00:55
Ebbask skrev:

Hur kan jag disktuera kring pris, säkerhet..osv? Det känns inte att jag riktigt förstår tankesättet. Kan du ge exempel?

Du ska ju jändöra oloka märken. Jämför då t.ex.

 • Pris - Vad kostar de?
 • Säkerhet - Hur pass bra skyddar de?
 • O s.v.

Kan du ge exempel på något som kan vara relevant att lyfta upp?

Du har till exempel fått tips om att materialåtgång/miljöpåverkan och enkelhet att använda kan vara intressanta aspekter.

Ebbask skrev:

Hur kan jag disktuera kring säkerhet? De består alla tre kondomer av samma latex som är naturgummi.  Alla tre innehåller dessuom glidmedel så jag vet inte vad det är jag ska disktuera 

Ta reda på om det finns någon statistik som visar att vissa sorter är säkrare än andra.

Ebbask 583
Postad: 31 maj 00:54

men alla tre kondomer består ju av exakt samma material

Ebbask 583
Postad: 31 maj 00:57

kondomen från märket profil kostar 109kr per paket.

glow in he dark kondomen kostar 74kr

mega loose kondomen kostar 39kr

Ebbask skrev:

men alla tre kondomer består ju av exakt samma material

OK, menar du då att det därför inte finns några skillnader avseende pris, hållbarhet o.s.v?

Ebbask skrev:

kondomen från märket profil kostar 109kr per paket.

glow in he dark kondomen kostar 74kr

mega loose kondomen kostar 39kr

Skriv pris per styck i tabellen.

Ebbask 583
Postad: 31 maj 01:05 Redigerad: 31 maj 01:06

Jo det finns säkert skillnader i hållbarhet, men det är inget som jag lyckas hitta på nätet. Däremot vet jag att kondomen mega loose är extra stor kondom jämfört med de andra kondommärkerna. Vad är fördelen resp nackdelen med det?

Ebbask 583
Postad: 31 maj 01:29 Redigerad: 31 maj 01:30

"Om en kondom kan göras med hälften så mycket material, och ändå vara lika hållbar, så när som på att den endast kan dras ut till 50 cm istället för 100 cm, skulle det säkert kunna vara en miljövinst"

Smutstvätt , kan du förklara hur det skulle kunna vara en miljövinst? Det vore även bra om du kunde förtydliga meningen då jag anser att den är otydligt formulerad

Ebbask skrev:

"Om en kondom kan göras med hälften så mycket material, och ändå vara lika hållbar, så när som på att den endast kan dras ut till 50 cm istället för 100 cm, skulle det säkert kunna vara en miljövinst"

Smutstvätt , kan du förklara hur det skulle kunna vara en miljövinst? Det vore även bra om du kunde förtydliga meningen då jag anser att den är otydligt formulerad

Om det bara går åt hälften så mycket material för att tillverka något som är lika bra, så är det in miljövinst. Är det något som är oklart med detta påstående?

Yngve 22162 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 31 maj 08:01 Redigerad: 31 maj 08:13
Ebbask skrev:

Jo det finns säkert skillnader i hållbarhet, men det är inget som jag lyckas hitta på nätet. Däremot vet jag att kondomen mega loose är extra stor kondom jämfört med de andra kondommärkerna. Vad är fördelen resp nackdelen med det?

Om en kondom är för liten så är den svår att använda, om den är för stor finns det risk att den halkar av.

Har du läst information och tips på relevanta hemsidor, t.ex. UMO och RFSU?

Ebbask 583
Postad: 31 maj 09:48 Redigerad: 31 maj 11:25

Vad tycker ni jag kan fixa till i det här stycket för att få det att bli mer nyanserat och tydligt? Hur kan jag utveckla disskusionen vidare?

Experimentet visade att kondomen ifrån märket profil var den som töjde sig allra längst på måttbandet med en längd på cirka 127 cm innan den sprack. Profil kondomen klarade av 12 stycken repningar med en nål jämfört med de två andra kondommärken som endast klarade av 10 stycken repningar. Kondomen från märket profil hade den största vikttålighet när vatten hälldes. Det här visar att kondommärket profil fick bäst resultat då kondomen var mest töjbar, kondomen tål fler repningar och hade dessutom en större vikttålighet för vattnet som hälldes in i kondomen. 

Ebbask 583
Postad: 31 maj 11:21

vad är kondomers relation till individ och samhälle?  Hur kan användingen av kondomer påverka oss?  Min lärare sa att vi ska fockusera på kondomers påverkan på oss människor både fysiskt och psyksikt, kanske gå in på det här med abort? Kan ge någon tips på något som man kan lyfta fram?

Ebbask 583
Postad: 31 maj 15:25

varför är detta en nackdel?

" Det kan finnas en del människor som är allergiska mot latex kondomer då en del kan få utslag, eksem men också sådant som snuva och astmaliknande besvär och får då istället använda kondomer som är tillverkade utav annat material. "

Tja, det är ju inte så bra för personer med latexallergi. Nackdelen är ju inte själva allergin, men om nästan alla kondomer är latexbaserade, kan det vara svårt att hitta latexfria kondomer, vilket skulle kunna öka risken att individen inte använder kondom överhuvudtaget. Allt detta är hypotetiska diskussioner dock. Kanske är personer med latexallergi mycket mer noggranna med att ta med sig kondomer, eftersom de vet att de inte kan lita på att en eventuell partner har latexfria kondomer att erbjuda. 

Ebbask 583
Postad: 31 maj 18:04 Redigerad: 31 maj 18:07

kan jag få hjälp med att omformulera den här meningen?Det känns som att den här meningen är ganska spretig och det är svårt att hänga med texten. Eller vad tycker du? kan jag förbättra /ändra på någon mening

"Resultaten som presenteras i tabellen visade att kondomen ifrån märket profil var den som töjde sig allra längst på måttbandet med en längd på cirka 127 cm. Profil kondomen klarade av 11 stycken repningar med en nål jämfört med de två andra kondommärken som endast klarade av 10 stycken repningar. Det här skulle kunna innebära att kondomen ifrån märket profil inte rispas lika lätt av naglar eller annat dylikt. Kondomen kunde dessutom fyllas med störst volym vatten utan att spricka. Resultatet i experimentet visar att kondomen från märket profil hade bäst resultat både i töjbarhet testet, hållbarhet testet och vikttålighet testet."

Svara Avbryt
Close