1 svar
26 visningar
Gloson1 82
Postad: 11 nov 12:55

Två begrepp inom svenskan

Hejsan. Jag går I svenska 1, och har två begrepp som jag har fått upp vilka jag inte kan precisera, följande vilka är:

1. När något görs nyanserat, likt I "återges på ett nyanserat sätt", vad betyder det rent konkret?

2. Det står att stor bokstav används vid egennamn, vilket jag vetat länge. Men en sak har dykt upp som rtt problem. Man ska använda stor begynnelsenokstav vid geografiska egennamn, men till vilken gräns gäller detta? Innefattas alla geografiska egennamn, ex. Östermalm, Mellanamerika, en viss sal på en skola (ex Sal 81)?

Jonto 8845 – Moderator
Postad: 11 nov 14:10

1. "Nyanserat" innebär att man belyser flera olika perspektiv, oftast att det handlar om att man tar upp både negativa och positiva saker, fördelar och nackdelar. Om du exempelvis skriver en debattartikel att man både presenterar argument för sin sak men även tar upp motargument eller eventuella risker som finns för förslaget och diskuterar båda dessa, innan man landar i en slutsats/åsikt. 

2. Ja, det gäller alla egennamn, definitivt även Östermalm och Mellanamerika. Så även gatuadresser ex. Trädgårdsgatan. Normalt även salar på en skola om det är ett namn som den tilldelats ex. "Kungssalen". Däremot i ditt exempel så är ju "sal" ett vanligt substantiv och själva egennamnet på salen är ju "81". Så där anser jag nog att man skulle skriva "sal 81" precis som "aulan Galaxen" eller "rum 801" eller "sal A3". Siffror kan ju inte skrivas med stor(versal) eller liten(gemen) bokstav, men det är det som är själva egennamnet. 

Svara Avbryt
Close