3 svar
21 visningar
Shsu är nöjd med hjälpen
Shsu 27
Postad: 31 mar 16:30

Undanträngda vattnets tyngd

1. Koppla in LabQuest till datorn och nollställ kraftgivaren.

2. Välj en cylinder i valfri metall. Häng cylindern i kraftgivaren och fyll i tyngden (kraften) i tabellen nedan.

3. Sänk stativet så att cylindern hänger i vattnet. Vad är visar kraftmätaren nu? (Fyll i tabell)

4. Beräkna skillnaden av krafterna när cylindern hänger i luften och när den hänger neddoppad i vatten. (Fyll i tabell)

5. Ta mått på cylindern med hjälp av ett skjutmått och beräkna cylinderns volym. (Fyll i tabellen)

6. Vad är tyngden för vatten med samma volym som cylinderns volym? (Fyll i tabell)

7. Gör en skiss på baksidan av pappret som visar vilka krafter som verkar på cylindern då den är nedsänkt i vattnet och ange storleken av dessa. Rita krafterna i proportion till varandra.

8. Upprepa hela proceduren för cylindrarna i de andra materialen. OBS! När ni gör försöket med träcylindern måste ni kanske tänka till och använda en annan metod.

9. Vad kan du dra för slutsats av försöken ovan, d.v.s. hur lyder Arkimedes Princip?

 

Undanträngda vattnets tyngd 0.25N mässing 0.25N aluminium 0.26N bly 0,23N trä resultatet blev ungefär lika varför

jag har gjort den här laborationen och jag fick sån här svar jag undrar varför är de lika jag behöver veta det för att skriva in det i slutsats. 

Ture 9984 – Livehjälpare
Postad: 31 mar 16:40

troligen är det så att cylindrarnas volymer är lika, eller i alla fall nästan lika stora.

Då undantränger de lika mycket vatten

Shsu 27
Postad: 31 mar 16:48

jag undrar om densiteten spelar roll här 

Shsu 27
Postad: 31 mar 17:08

jag undra varför har skulle vi ha den kraft som i luften och i vattnet och samtidigt räkna ut den under tränga och de är lika 

Svara Avbryt
Close