4 svar
54 visningar
Dannie är nöjd med hjälpen
Dannie 79
Postad: 11 mar 19:34

Vad är en bärkraftig population, och hur beräknas den?

I våra instuderingsfrågor har vi en fråga som lider "Vad är en bärkraftig population, och hur beräknas den?".

Jag hittar ingen information om detta men jag tror att en bärkraftig population är en population som växer enligt S-kurvan, stämmer det? Och hur kan man beräkna en sådan?

mag1 9131
Postad: 12 mar 09:32

En populations bärkraft, bör finnas beskrivet i studiematerialet - om inte annars går det att söka fram.

Hur bärkraften, och därmed en bärkraftig populations storlek kan beräknas finns också beskrivet. Prova att söka om det det (på engelska finns det fler träffar).

Dannie 79
Postad: 12 mar 16:49

Så kan man säga att "En bärkraftig population är en population som anpassar sig till ekosystemets bärkraft. När ekosystemets bärkraft förändras på grund av t.ex. årstider så anpassar sig även den bärkraftiga populationen efter denna förändring."?

mag1 9131
Postad: 12 mar 22:14

En bärkraftig population är i alla fall anpassad till ekosystemets bärkraft, antalet individer i populationen påverkas snarare av bärkraften - de kan inte "anpassa sig" utan antalet individer rör sig kring bärkraftens nivå, och anpassas då av bärkraften.

Bärkraften kan följas under kortare perioder, motsvarande årstider, t.ex. för arter med kort generationstid som insekter. Och för arter med längre generationstider (flera år) följer man populationen under längre tider. Och som du skrev varierar bärkraften med årstiden, påverkas populationens storlek som en effekt av detta.

Dannie 79
Postad: 13 mar 15:09

Okej! Tack för hjälpen!

Svara Avbryt
Close