4 svar
91 visningar
StudieRo är nöjd med hjälpen
StudieRo 397
Postad: 1 maj 2022 15:29

Vad är en funktion?

Jag behöver hjälp att förstå vad dessa två boxar betyder på ren svenska.

Smaragdalena 79044 – Lärare
Postad: 1 maj 2022 15:36

För varje x-värde finns det bara ett enda y-värde. Alla tillåtna x-värden kallas funktionens definitionsmängd. De y-värden man kan få fram är funktionens värdemängd.

naytte Online 4019 – Moderator
Postad: 1 maj 2022 15:38 Redigerad: 1 maj 2022 15:39

Du kan se en funktion som en maskin som tar ett invärde och ger ett utvärde. Oftast betecknas en funktion f(x), där f är funktionsnamnet och x är det man "stoppar in". Om du alltså har f(x)=x2, betyder det att varje invärde, x, ska kvadreras. Exempelvis blir f(2)=22=4 i detta fall. Alla tillåtna invärden kallas tillsammans för funktionens definitionsmängd, och alla möjliga utvärden kallas tillsammans för värdemängd. Ett invärde har ENDAST ett utvärde.

StudieRo 397
Postad: 2 maj 2022 19:20

Vad betyder "mängd" och "element" i sammanhanget?

Smaragdalena 79044 – Lärare
Postad: 2 maj 2022 19:44
StudieRo skrev:

Vad betyder "mängd" och "element" i sammanhanget?

"Samling värden" respektive "värde" i det hrä fallet. Orden "mängd" och "element"  har specifika betydelser i matematiken, men de specialbetydelserna behövs inte här.

Svara Avbryt
Close