29 svar
727 visningar
Qetsiyah 3625
Postad: 11 mar 2020 Redigerad: 11 mar 2020

Vad är en tensor?

Var god, förklara som om jag var två år gammal.

Jag har läst wikipedia, det står:

In mathematics, a tensor is an algebraic object that describes a (multilinear) relationship between sets of algebraic objects related to a vector space.

Men... Det förstår jag inte. Jag har även googlat "tensors for dummies" men fattar inte.

mattetanten 74 – Admin
Postad: 11 mar 2020
Qetsiyah skrev:

Var god, förklara som om jag var två år gammal.

Jag har läst wikipedia, det står:

In mathematics, a tensor is an algebraic object that describes a (multilinear) relationship between sets of algebraic objects related to a vector space.

Men... Det förstår jag inte. Jag har även googlat "tensors for dummies" men fattar inte.

Vet inte om denna förklaring kan vara till hjälp i väntan på ett bättre svar: https://it-ord.idg.se/ord/tensor/ 

PATENTERAMERA Online 1352
Postad: 12 mar 2020

Tyvärr, finns det inget enkelt svar på denna fråga.

Varje disciplin verkar ha sin egen definition av tensor, och det tar år innan man förstår hur de olika definitionerna hänger samman.

Inom fysik definieras ofta en tensor som något vars komponenter transformeras som en tensor vid koordinatbyten. Alltså, en anka är ett djur som beter sig som en anka. En praktisk definition, men kanske lite otillfredsställande. Och det gör att man tror att en tensor nödvändigtvis har något med koordinatsystem att göra, vilket är lite begränsande.

Inom fysik är det även vanligt att definiera en tensor som en multilinjär funktion.

Inom kontinuum-mekanik definierar man ofta en andra ordningens tensor som en linjär operator.

Vad jag förstår, så baseras tensorer i ren matematik på kategoriteori, vilket jag har väldigt usel insikt i. Så här får någon matematiker fylla i.

dioid 177
Postad: 14 mar 2020 Redigerad: 14 mar 2020

Jag kan inte förklara på en tvåårings nivå, men jag antar att du kan lite linjär algebra i alla fall (annars borde du inte kommit i kontakt med begreppet tensor).

Betrakta ett vektorrum V över en kropp K (om du inte vet vad en kropp är, så tänk dig reella eller komplexa tal, dvs dina skalärer). Då har du till att börja med två slags objekt:

0) skalärer, det är elementen i K, de är i en viss mening 0-dimensionella, de har ingen riktning, det är en tensor av ordning 0

1) vektorer, de är i en viss mening 1-dimensionella, en vektor spänner upp ett 1-dimensionellt underrum, det är en (kontravariant) tensor av ordning 1

Nu kom ordet kontravariant så kanske dags att säga vad det annars är, kovariant, dvs kovektorer, så då kommer nästa objekt som du kan härleda från de två:

1') kovektorer, linjära funktionaler, dvs linjära funktioner från V till K, det är en (kovariant) tensor av ordning 1

Mängden av kovektorer bildar också ett vektorrum, dualrummet till V, V*, med samma dimension (om V har ändlig dimension). Försöker vi göra samma trick en gång till, dvs funktionaler från V* till K så visar det sig att det kan identifieras med V (om V har ändlig dimension), så dubbeldualen till V är isomorf med V. Identifieringen är att om f är en kovektor så är v(f) = f(v), dvs ett element i dualen till V* identifieras med ett element i V som jag kallade v och den funktionen v verkande på kovektorn f är med identifieringen samma som kovektorn f verkande på vektorn v.

Praktiska exempel på kovektorer är gradienten till en (olinjär) funktion f av en vektor. Annat exempel är koordinatfunktionerna till en vektor (om man fixerar en bas), en vektor v har som första koordinat x1(v), då är x1 en kovektor. På det sättet kan man tänka sig basvektorerna som kovektorer också.

Lite mer konkret så kan man skriva kontravarianta vektorer som kolumnvektorer och kovarianta vektorer som radvektorer och matrisprodukten ger då den linjära funktionalen då en kovektor verkar på en kontravariant vektor. Mer allmänt för tensorer brukar man ha kontravarianta index som superscript och kovarianta index som subscript och använda Einsteins summationskonvention för att slippa skriva summatecken överallt (index uppe med samma namn som index nere betyder summation över index från 1 till n där n är dimensionen på vektorrummet V).

Här kommer vi in på det där med basbyte också, om du byter till en ny bas f = eT med basbytesmatris T så transformeras koordinaterna X för en kontravariant vektor eX till koordinaterna Y i den nya basen med inversen till T. eX = fT^(-1)X = fY, dvs Y = T^(-1)X. Det är det som är "kontra" (motsatt), dvs koordinaterna transformeras motsatt (med inversen) till basvektorerna med basbytesmatrisen.

Då är vi redo för nästa objekt:

2) Linjära avbildningar från V till V, de tar en kontravariant vektor in och ger en kontravariant vektor ut, vi kallar det ordning (1,1) eller ordning 2 (=1+1).

En linjär avbildning med matrisen A i basen e har i basen f = eT matrisen T^(-1)AT, den transformeras kontravariant i ena index (kolumn) och kovariant i andra index (rad).

Det finns även andra varianter på ordning 2:

2') En kvadratisk form på V, den tar två kontravarianta vektorer in och ger en skalär ut, vi kallar den ordning (2, 0) eller ordning 2.

På samma sätt kan man definiera mer allmänt (multi-)linjära funktioner (linjära i varje argument) som tar p kovarianta vektorer och q kontravarianta vektorer och ger en skalär som resultat, det är en tensor av ordning (p, q), eller ordning p+q

Så om du fixerar en bas är en tensor bara en array med p+q index, en matris har två index, rad och kolumn. Men på samma sätt som en matris representerar en linjär avbildning (i en viss bas) så representerar en array med p+q index en tensor (i en viss bas).

Givet en bas, ei, för vektorrummet V så finns en naturlig bas, fj, för dualrummet V* genom att kräva fj(ei) = 0 om i != j och 1 annars.

En tensor från mekaniken är elasticitetstensorn i linjär elasticitetsteori, det är en tensor av ordning 4, den avbildar töjningstensorn (ordning 2) till spänningstensorn (ordning 2) eller nåt sånt, jag kan ha kastat om terminologin lite här, var länge sen jag läste kontinuumsmekanik.

dioid 177
Postad: 14 mar 2020 Redigerad: 14 mar 2020

Jag kanske kan förtydliga lite:

En skalär är en (0,0)-tensor, du kan se det som en funktion som inte tar någon kovariant vekor in och ingen kontravariant vektor in och ger en skalär som resultat

En (kontravariant) vektor är en (0,1)-tensor, du kan se den som en funktion som tar ingen kontravariant vektor in och en kovariant vektor in och ger en skalär ut, resultatet är den kovarianta vektorn applicerad på en kontravarianta vektorn, det är från identifieringen av dubbeldualen av V med V.

På samma sätt är en kovariant vektor en (1,0)-tensor.

En linjär avbildning är en (1,1)-tensor, den tar en kontravariant vektor in och ger en kontravariant vektor ut, men den kontravarianta vektorn ut kan du se som en funktion som tar en kovariant vektor in och ger en skalär ut, så det är en currifiering av funktionen som tar en kontravariant vektor in och en kovariant vektor in och ger en skalär ut

En kvadratisk form är en (2,0)-tensor för den tar två kontravarianta vektorer in och ger en skalär ut

Man kan alltså se en (p,q)-tensor som en funktion som tar k kontravarianta vektorer in och m kovarianta vektorer in och ger en resultat som är en (p-k, q-m)-tensor ut via identifieringen av dubbeldual till V och V.

Alltså kan du även se en linjär avbildning på V som en funktion som tar en kovariant vektor in och ger en kovariant vektor ut, i en fix bas får du multiplikation av matrisen för avbildningen till höger om en radvektor (som inargument) som ger en radvektor som resultat.

Jroth 699
Postad: 14 mar 2020
dioid skrev:

Jag kanske kan förtydliga lite:

En skalär är en (0,0)-tensor,

Ja.

En (kontravariant) vektor är en (0,1)-tensor

Nej.

 

På samma sätt är en kovariant vektor en (1,0)-tensor.

Nej.

Laguna 9013
Postad: 14 mar 2020

Ordet currifiering kanske behöver förklaras.

PATENTERAMERA Online 1352
Postad: 14 mar 2020

https://m.youtube.com/user/eigenchris/playlists

Hyfsat bra introduktion ovan.

dioid 177
Postad: 15 mar 2020 Redigerad: 15 mar 2020
Jroth skrev:
dioid skrev:

Jag kanske kan förtydliga lite:

En skalär är en (0,0)-tensor,

Ja.

En (kontravariant) vektor är en (0,1)-tensor

Nej.

 

På samma sätt är en kovariant vektor en (1,0)-tensor.

Nej.

Bra fångat, jag kastade om p och q där, texten stämmer och första inlägget stämmer. Dvs

En (kontravariant) vektor är en (1,0)-tensor

En kovariant vektor (en vektor i dualrummet) är en (0,1)-tensor.

Jag gjorde samma fel på den kvadratiska formen, den är en (0,2)-tensor och inte en (2,0)-tensor.

dioid 177
Postad: 15 mar 2020
Laguna skrev:

Ordet currifiering kanske behöver förklaras.

Bra poäng, se Wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Currying

Det handlar om hur man kan se en funktion av två variabler som en funktion av en variabel som returnerar en funktion av andra variabeln, och generalisera det. Det är väl mer en datalogisk term än matematisk och i matematik brukar man se currifierade varianter som "samma sak", om man inte beskriver det kategoriteoretiskt. För mig var det en källa till stor förvirring när jag försökte förstå tensorer första gången, men egentligen är det inget konstigt. Hade underlättat med lite mer tydlighet i att man kan se en tensor på olika sätt genom att se currifierade varianten av tensorn som samma sak.

Laguna 9013
Postad: 15 mar 2020

Om man vill fortsätta bli utmanad kan man titta på programmeringsspråket Haskell och på kategoriteori. Kombinatorer kan man också slå upp.

Men de enklaste tillämpningarna av currifiering i programmering är ganska jordnära. T o m javascript har det som kallas closures.

Nu vet jag inte om jag svävade bort fullkomligt från frågan om tensorer. 

Jroth 699
Postad: 15 mar 2020 Redigerad: 15 mar 2020
dioid skrev:

Bra fångat, jag kastade om p och q där, texten stämmer och första inlägget stämmer. Dvs

Jag gjorde samma fel på den kvadratiska formen, den är en (0,2)-tensor och inte en (2,0)-tensor.

Jag är inte med på vad du menar med kvadratisk form. Låt mig ta ett konkret exempel istället för att hamna i ett träsk av definitioner. Om vi tittar på en (0,2) tensor t.ex. (den förhoppningsvis välbekanta) gjhg_{jh} och låter XpX^p vara komponenterna av ett objekt i Tn(P)T_n(P) så är

Zj=gjhXhZ_j=g_{jh}X^h

komponenterna till en kovariant vektor i Tn*(P)T^*_n(P)

Med g=det(gjh)0g=\det(g_{jh})\neq0 finns det en invers gjkg^{jk} sådan att

gjhgjk=δhkg_{jh}g^{jk}=\delta^k_h

Alltså kan vi säga att

Xk=gjkZjX^k=g^{jk}Z_j

(I förbigående har vi alltså etablerat ett 1-1 förhållande mellan Tn(P)T_n(P) och T*(P)T^*(P)) givet att metriken faktiskt existerar, för en differentierbar mångfald utan metrisk tensor kan man inte etablera ett sådant). Vi kan nu roa oss med att bilda

glkXlXk=glkglhZhgjkZj=δkhZhgjkZj=gjhZjZhg_{lk}X^lX^k=g_{lk}g^{lh}Z_hg^{jk}Z_j=\delta^h_kZ_hg^{jk}Z_j=g^{jh}Z_jZ_h

Jag påstår nu tre saker, 1) Ovanstående ger en ledtråd om hur man kan tolka längden av en kovariant vektor, 2) gjhZjZhg^{jh}Z_jZ_h är lika mycket en kvadratisk form som gjhXjXhg_{jh}X^jX^h och 3) glhg^{lh} är en (2,0)-tensor.

dioid 177
Postad: 16 mar 2020

Det har du rätt i, det finns två kvadratiska former. En (0,2)-tensor som tar kontravarianta vektorer och en (2,0)-tensor som tar kovarianta vektorer och om man har en metrik så hänger de ihop via att lyfta/sänka index.

Jag försökte förklara det från linjär algebra och analysperspektiv med tanke på frågeställaren och tänkte på fallet taylorutveckling av en funktion. Då är gradienten en (0,1)-tensor (dvs en kovariant vektor) och kvadratiska formen i taylorutvecklingen är en (0,2)-tensor.

Ytterligare ett exempel på en (0,2)-tensor är skalärprodukten.

Jag hade inte tänkt dra in differentialgeometri men det är där det blir ännu mer relevant att hålla reda på vad som är kontravariant och kovariant.

dioid 177
Postad: 16 mar 2020

Jag försöker mig på en ytterligare förenklad förklaring av vad en tensor är, för orginalfrågeställaren. Betrakta ett vektorrum V av ändlig dimension över en kropp K.

En tensor har en ordning (p,q) och en (p,q)-tensor kan man (förenklat) se som en (multi)linjär avbildning som tar q vektorer som inargument och ger p vektorer som värde/utdata (inte riktigt sant). Om p=0 är utdata en skalär. Om q=0 tar funktionen inga inargument och är då en "konstant".

Då är en (0,0)-tensor en skalär.

En (1,0)-tensor är en vektor (inget inargument och alltså bara ett möjligt utdatavärde som är en vektor).

En (0,1)-tensor är en linjär funktion som tar en vektor in och ger en skalär ut. Det kallas också linjär funktional. Ex är gradienten till en (olinjär) funktion i en fixerad punkt. Inargumentet är då en rikningsvektor (med längd 1) och utdata är riktningsderivatan i den riktningen. Här finns även som exempel på (0,1)-tensorer koordinatfunktionerna i en given bas, x1(v) ger första koordinaten för v (i den givna basen), x2(v) den andra, osv.

En (1,1)-tensor är en vanlig linjär avbildning, tar en vektor in och ger en vektor ut.

En kvadratisk form (kvadratiska termen i taylorutvecklingen kring en fix punkt) är en (0,2)-tensor där både första och andra vektorn in är samma vektor (förskjutningen i inargumentet från den fixa punkten).

En skalärprodukt är en (0,2)-tensor, den tar två vektorer som inargument och ger en skalär som utdata.

Så du har redan sett en massa tensorer utan att veta om det.

Men det finns ytterligare tolkning av en (p,q)-tensor, du kan se det som att den tar k (<= p) kovarianta vektorer och m (<= q) kontravarianta vektorer som inargument och ger en (p-k,q-m)-tensor som utdata. Här är förklaringen på lögnen i början på den här förenklade förklaringen, det är inte p vektorer som utdata utan en (p,0)-tensor som utdata, dvs en funktion som tar p kovarianta vektorer som inargument och ger en skalär som utdata. När p=1 är det ingen skillnad pga nedanstående:

En (1,0)-tensor v (dvs en vektor) kan du alltså se som en funktion som tar en linjär funktional f (en (0,1)-tensor) som inargument och ger en skalär som resultat, definitionen är v(f) = f(v).

En (1,1)-tensor A kan du då också se som en linjär avbildning från en linjär funktional f till en annan linjär funktional g. Om du ser linjära funktionalerna som vektorer i dualrummet och definierar en bas i dualrummet som är dual till basen i V och skriver dualvektorerna som radvektorer så blir det fA = g, dvs du multiplicerar argumentet till vänster om "matrisen" istället för till höger som med (kontravarianta) vektorer.

Så med den här förenklade förklaringen är en tensor bara en unifiering av begreppen skalär, vektor, gradient, linjär funktional, linjär avbildning, kvadratisk form, skalärprodukt och en generalisering till (multi)linjära funktioner från en uppsättning kovarianta och kontravarianta vektorer till tensorer av lägre ordning.

Så man kan resonera om en (multi)linjär funktion från V till linjära avbildningar, dvs från en kontravariant vektor till en (1,1)-tensor, det blir då en (1,2)-tensor, osv.

Qetsiyah 3625
Postad: 18 mar 2020 Redigerad: 18 mar 2020
dioid skrev:

Jag försöker mig på en ytterligare förenklad förklaring av vad en tensor är, för orginalfrågeställaren. Betrakta ett vektorrum V av ändlig dimension över en kropp K.

En tensor har en ordning (p,q) och en (p,q)-tensor kan man (förenklat) se som en (multi)linjär avbildning som tar q vektorer som inargument och ger p vektorer som värde/utdata (inte riktigt sant). Om p=0 är utdata en skalär. Om q=0 tar funktionen inga inargument och är då en "konstant".

Då är en (0,0)-tensor en skalär.

En (1,0)-tensor är en vektor (inget inargument och alltså bara ett möjligt utdatavärde som är en vektor).

En (0,1)-tensor är en linjär funktion som tar en vektor in och ger en skalär ut. Det kallas också linjär funktional. Ex är gradienten till en (olinjär) funktion i en fixerad punkt. Inargumentet är då en rikningsvektor (med längd 1) och utdata är riktningsderivatan i den riktningen. Här finns även som exempel på (0,1)-tensorer koordinatfunktionerna i en given bas, x1(v) ger första koordinaten för v (i den givna basen), x2(v) den andra, osv.

En (1,1)-tensor är en vanlig linjär avbildning, tar en vektor in och ger en vektor ut.

En kvadratisk form (kvadratiska termen i taylorutvecklingen kring en fix punkt) är en (0,2)-tensor där både första och andra vektorn in är samma vektor (förskjutningen i inargumentet från den fixa punkten).

En skalärprodukt är en (0,2)-tensor, den tar två vektorer som inargument och ger en skalär som utdata.

Okej!

Så du har redan sett en massa tensorer utan att veta om det.

Ja det är trevligt. Så vad är en kryssprodukt då? Vad är en determinant?

Ett ögonblick så söker jag upp "kovariant". (så konstigt att jag inte råkat klicka mig till detta på wikipedia än, jag läser runt och låtsas förstå saker hela tiden).

Qetsiyah 3625
Postad: 18 mar 2020

Jag håller på att stirra på https://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_and_contravariance_of_vectors#/media/File:Covariantcomponents.gif

Jag kanske kommer till någon insikt om några minuter... Men jag tänker bara på jacobideterminanten, och mycket riktigt nämns den i wikipediaartikeln, men bara en gång.

oggih 691 – F.d. Moderator
Postad: 24 mar 2020 Redigerad: 26 mar 2020

Det finns som redan nämnts väldigt många ekvivalenta perspektiv på vad en tensor är.

En hyfsat kompakt formulering (som dock kanske inte riktigt bjuder på samma djupa fysikaliska insikter som den formulering som har diskuterats hittills i tråden) lyder som följer.

Definition. Låt VV vara ett ändligt-dimensionellt vektorrum över en kropp 𝔽\mathbb{F} (t.ex. de reella talen eller de komplexa talen). En (p,q)(p,q)-tensorVV är då en multilinjär avbildning

   T:V*×V*p stycken×V×Vq stycken𝔽,\displaystyle T:\underbrace{V^*\times\cdots V^*}_{\text{$p$ stycken}}\times \underbrace{V\times\cdots V}_{\text{$q$ stycken}}\to\mathbb{F}\,,

där V*V* är det så kallade dualrummet till VV, som är mängden av alla linjära avbildningar V𝔽V\to\mathbb{F} (sådana avbildningar kallas ofta för funktionaler) utrustad med punktvis addition och multiplikation med skalärer.  (Övning: Visa att V*V^* är ett vektorrum över 𝔽\mathbb{F}.)

Ett par exempel på funktionaler (övertyga dig gärna om att de verkligen är linjära!):

:3\ell:\mathbb{R}^3\to \mathbb{R} med (a,b,c)=a+b+c\ell(a,b,c)=a+b+c,

ϕ:{reella polynom av grad max n}\phi:\{\text{reella polynom av grad max $n$}\}\to\mathbb{R} med ϕ(p)=p(0)\phi(p)=p(0),

ψ:{reella polynom av grad max n}\psi:\{\text{reella polynom av grad max $n$}\}\to\mathbb{R} med ψ(p)=01p(x)dx\psi{(p)}=\int_0^1 {p(x)}\,\mathrm{d}x.


Exempel 1: Den vanliga skalärprodukten \bullet är ett exempel på en (0,2)(0,2)-tensor på n\mathbb{R}^n, eftersom den är en bilinjär avbildning n×n\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R} med (x,y)xy(\mathbf{x},\mathbf{y})\mapsto \mathbf{x}\bullet \mathbf{y}.


Exempel 2: Determinanten ger upphov till en (0,n)(0,n)-tensor på n\mathbb{R}^n, eftersom vi har en multilinjär avbildning n××n\mathbb{R}^n\times\cdots\times \mathbb{R}^n\to\mathbb{R} med (v1,,vn)det([v1vn])(\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_n)\mapsto \det([\mathbf{v}_1\,\cdots\,\mathbf{v}_n]).


Exempel 3: Linjära avbildningar VVV\to V kan, med lite välvilja, sägas vara samma sak som (1,1)(1,1)-tensorer på VV.

Idén är följande: Varje linjär avbildning A:VVA:V\to V kan användas för att konstruera en (1,1)(1,1)-tensor TA:V*×V𝔽T_A:V^*\times V\to\mathbb{F}, definierad av (,v)(A(v))(\ell,v)\mapsto \ell(A(v)).

En klassisk övningsuppgift i (en andra kurs i) linjär algebra är att vissa följande saker:

(1) TAT_A är verkligen en multilinjär avbildning.

(2) Varje linjär avbildning A:VVA:V\to V ger på detta vis upphov till en unik (1,1)(1,1)-tensor (dvs. om ABA\neq B så gäller TATBT_A\neq T_B).

(3) Varje (1,1)(1,1)-tensor på VV kan uttryckas som TAT_A för någon linjär avbildning A:VVA:V\to V.

Slutsatsen är att vi har en bijektion (alltså ett 1-till-1-förhållande) mellan mängden av alla linjära avbildningar VVV\to V och mängden av alla (1,1)(1,1)-tensorer på VV (man kan rent av visa att vi får en så kallad isomorfi), vilket gör det typ berättigat att sätta likhetstecken mellan de två begreppen.


Många fler (och mer intressanta!) exempel på tensorer finns i differentialgeometrin och fysiken, och det är när man stöter på dem som själva tensorbegreppet börjar bli verkligt användbart. Ett av den mest berömda exemplen är Riemann-kurvatur-tensorn, som är en (1,3)(1,3)-tensor som finns på tangentrummet i varje punkt på en Riemann-mångfald. Den är intressant ur ett matematiskt perspektiv, men om jag har förstått saken rätt motiveras den främst av att den spelar en central roll i allmän relativitetsteori. (Någon som faktiskt kan något om fysik kan kanske säga något mer om detta?)

PATENTERAMERA Online 1352
Postad: 26 mar 2020

Väldigt bra och kompakt framställning av oggih.

Om man har en bas ei för V med en tillhörande dual bas εi för V* (ϵi  V* definieras så att ϵi(ej) = δji (Kronecker delta)), så kan kan varje (1,1)-tensor T skrivas mha komponenter Tji enligt 

T = Tjieiεj, här är summering över index i och j implicit (googla Einsteins summakonvention).

Tji  = T(εi, ej)

(eiεj)(ω, v) = ω(ei)εj(v), (ωV*, vV).

Den linjära operatorn A som är kopplad till T i oggihs diskussion kan nu definieras genom

A(v) = Tjiεj(v)ei, summering implicit över båda index igen.

Det är inte svårt att visa att T(ω, v) = ω(A(v)), med denna definition av A.

Man kan även visa att A:s matrisrepresentation M relativt basen ei är kopplad till komponentframställningen av T på ett väldigt enkelt sätt, det är nämligen så att

Mji = Tji.

oggih 691 – F.d. Moderator
Postad: 26 mar 2020 Redigerad: 26 mar 2020

Bra skrivet! Ifall någon skräms av tensorprodukterna och Einstein-konventionen (som dock är väldigt bra att vänja sig vid) så skulle man kanske kunna uttrycka det något i stil med följande:

Låt {e1,,en}\{e_1,\ldots,e_n\} vara en bas för vektorrummet VV. Då är {ε1,,εn}\{\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n\} en bas för dualrummet V*V^*, där εi\varepsilon_i är definierad så att

   εi(β1e1++βnen)=βi,\varepsilon_i(\beta_1e_1+\cdots+\beta_ne_n)=\beta_i\,,

dvs. εi\varepsilon_i "plockar ut" den ii:te koordinaten för en vektor uttryckt i basen {e1,,en}\{e_1,\ldots,e_n\}.

På samma sätt som en linjär avbildning bestäms av vart den mappar basvektorerna, så bestäms en (1,1)(1,1)-tensor TT på vårt vektorrum VV av vart den mappar alla par av formen (εi,ej)(\varepsilon_i,e_j). Om vi inför beteckningen

   Ti,j=T(εi,ej)T_{i,j}=T(\varepsilon_i,e_j)

så kommer det gälla att

   T(i=1nαiεi,j=1nβjej)=i,j=1nαiβjTi,j.\displaystyle T(\sum_{i=1}^n \alpha_i \varepsilon_i,\sum_{j=1}^n \beta_j e_j)=\sum_{i,j=1}^n \alpha_i\beta_j T_{i,j}\,.

Den motsvarande linjära operatorn A:VVA:V\to V kan nu definieras genom att sätta

   A(ej)=i=1nTi,jei,\displaystyle\, {A(e_j)}=\sum_{i=1}^n T_{i,j} e_i\,,

dvs.

   A(j=1nβjej)=i,j=1nβjTi,jei,\displaystyle A(\sum_{j=1}^n\beta_je_j)=\sum_{i,j=1}^n \beta_j T_{i,j} e_i\,,

vilket, precis som Pantamera påpekar, innebär att det (i,j)(i,j):te elementet i matrisrepresentationen för AA med avseende på basen {e1,,en}\{e_1,\ldots,e_n\} blir just Ti,jT_{i,j}.

Vi ser nu att för varje funktional ω=i=1nαiεi\omega=\sum_{i=1}^n \alpha_i\varepsilon_i och varje vektor v=j=1nβjejv=\sum_{j=1}^n \beta_j e_j så kommer det gälla att

  ω(A(v))=ω(i,j=1nβjTi,jei)=i,j=1nαiβjTi,j=T(ω,v),\displaystyle \,{\omega(A(v))}=\omega (\sum_{i,j=1}^n \beta_j T_{i,j} e_i)=\sum_{i,j=1}^n\alpha_i\beta_j T_{i,j}={T(\omega,v)}\,,

vilket var precis vad vi ville åstadkomma!

Qetsiyah 3625
Postad: 28 jun 2020 Redigerad: 28 jun 2020

Hej, jag läste precis det här. Jag vill fråga:

 • är ”the pair (v, P)” en mängd? En mängd av avbildningar v till P?
 • ”this is called the tensor product of V1, V2, ... Vm”, det saknas väl lite information? Är det inte viktigt att säga att avbildningen är till P (vilket P man nu har valt)?
 • Är hv sammansättningen av h och v?
PATENTERAMERA Online 1352
Postad: 28 jun 2020

P är ett vektorrum och v är en avbildning från V1 x ... x Vtill P.

P är tensorprodukten av vektorrummen V1, ...,Vm, dvs

P = V1...Vm. Det finns olika sätt att konkret konstruera P, men om jag kommer ihåg rätt är alla konstruktioner isomorfa.

Ja, hv är sammansättning.

PATENTERAMERA Online 1352
Postad: 28 jun 2020

Vilken bok är det?

Qetsiyah 3625
Postad: 28 jun 2020 Redigerad: 28 jun 2020

Det är Handbook of linear algebra av Leslie Hobgen (men varje kapitel har en egen förafaatare). Det var en kul bok, den är vetenskapligt populärvetenskaplig.

PATENTERAMERA skrev:

P är ett vektorrum och v är en avbildning från V1 x ... x Vtill P.

P är tensorprodukten av vektorrummen V1, ...,Vm, dvs

Jaha... okej...

P = V1...Vm. Det finns olika sätt att konkret konstruera P, men om jag kommer ihåg rätt är alla konstruktioner isomorfa.

Ja det stämmer, det skrev de nån annanstans.

Ja, hv är sammansättning.

Jaha, vilket konstigt skrivsätt. Från att jag ställe frågan hann jag hitta samma definition i en annan bok och där använde de den bekanta ringsymbolen för att beteckna sammansättning. Är det här också en sån insidergrej för experter där man av sammanhanget förstår ändå och struntar i sybolen?

Vänta, är det samma sats?

oggih 691 – F.d. Moderator
Postad: 28 jun 2020 Redigerad: 28 jun 2020

Observera att två olika begrepp är i spel här: en tensor är en viss typ av multilinjär avbildning, medan tensorprodukten av två (eller flera) vektorrum är ett vektorrum. Så i grund och botten är tensorer och tensorprodukter helt olika objekt, även om de hör ihop, så tillvida att båda dyker upp i samband med att man diskuterar begreppet multilinjäritet (och man kan t.ex. använda tensorprodukter för att på uttrycka vad en tensor är).

Spontant tänker jag att det kanske inte är det mest pedagogiska att angripa båda begreppen samtidigt när man är ny på detta. Särskilt begreppet tensor är lite rörigt och som vi tidigare har påpekat i tråden finns det många olika perspektiv på vad en tensor är, vilket jag själv i alla fall har upplevt (och ibland fortfarande upplever) som förvirrande. (För egen del lärde jag mig vad en tensorprodukt var flera år innan jag lärde mig vad en tensor var, men det är säkert olika, och en mer fysiskt skolad person tycker säkert att det är vansinne att inte diskutera tensorer redan i en första linalg-kurs.)

Qetsiyah 3625
Postad: 28 jun 2020

Nähä? En tensor är ett element i tensorprodukten som är ett vektorrum? Det är väl det som står precis under bilden i första bilden jag skickade?

och en mer fysiskt skolad person tycker säkert att det är vansinne att inte diskutera tensorer redan i en första linalg-kurs

Nääääää? Då får den vara väldigt lång den kursen.

oggih 691 – F.d. Moderator
Postad: 28 jun 2020 Redigerad: 29 jun 2020

Men okej, nu har vi redan rört till den här tråden genom att prata om tensorer och tensorprodukter, så låt mig ändå säga någonting om tensorprodukter.


Låt oss börja med att komma överens om vad tensorprodukten ens är för något! Och låt oss för enkelhetens skull begränsa oss till tensorprodukter av två vektorrum (konstruktionen för tensorprodukten av fler vektorrum är analog).

Konstruktion. Låt VV och WW vara två vektorrum över en kropp 𝔽\mathbb{F}. Tensorprodukten V𝔽WV\otimes_{\mathbb{F}} W kan (lite löst) definieras som mängden av alla linjärkombinationer av par (v,w)V×W(v,w)\in V\times W, där vi har infört följande identifikationer som "imiterar" bilinjäritet:

 • (v+v',w)(v,w)+(v',w)(v+v',w)\sim (v,w)+(v',w) för alla v,v'Vv,v'\in V och wWw\in W.
 • (αv,w)α(v,w)(\alpha v,w)\sim \alpha (v,w) för alla α𝔽\alpha\in\mathbb{F}, vVv\in V och wWw\in W.
 • (v,w+w')(v,w)+(v,w')(v,w+w')\sim (v,w)+(v,w') för alla vVv\in V och w,w'Ww,w'\in W.
 • (v,αw)α(v,w)(v,\alpha w)\sim \alpha (v,w) för alla α𝔽\alpha\in\mathbb{F}, vVv\in V och wWw\in W.

Efter att vi har gjort de här identifikationerna använder vi notationen vwv\otimes w i stället för (v,w)(v,w), och kan då byta ut \sim mot likhetstecken. Det är relativt enkelt (men kanske inte prioriterat för dig just nu) att se att detta är ett vektorrum under addition och skalning av de här linjärkombinationerna (det enda som kräver lite eftertanke är att övertyga sig om att operationerna blir väldefinierade).

I och med att vi har gjort de här bilinjäritetshärmande identifikationerna så får vi en del intressanta räkneregler, som det kan ta lite tid att vänja sig vid, men det är egentligen inga stora konstigheter, och det är värt att alltid komma ihåg att tensorprodukten V𝔽WV\otimes_{\mathbb{F}} W i grund och botten bara består av linjärkombinationer av symboler på formen vwv\otimes w som uppfyller vissa räkneregler.

Sidenote: Om man vill vara mer formell kan man formulera identifikationerna jag beskrev ovan som att man bildar ett kvotrum (vilket du kanske redan har stött på i något annat sammanhang?) av det så kallade fria vektorrumet över V×WV\times W.

Ytterligare en sidenote: Om {e1,,em}\{e_1,\ldots,e_m\} är en bas för VV, och {f1,,fn}\{f_1,\ldots,f_n\} är en bas för WW, så kommer {eifj:i=1,,n,j=1,,m}\{e_i\otimes f_j:i=1,\ldots,n,\:j=1,\ldots,m\} att bara en bas för V𝔽WV\otimes_{\mathbb{F}} W.


Vid första anblicken framstår detta säkert bara ett nytt och lite konstigt sätt att bilda ett vektorrum från två redan befintliga vektorrum, men det visar sig också vara en väldigt användbar konstruktion för att förstå bilinjäritet (och mer generellt: multilinjäritet, om man tar tensorprodukten av flera vektorrum).

Mer precist så har tensorprodukten V𝔽WV\otimes_{\mathbb{F}} W den lite magiska egenskapen att varje bilijär avbildningar på V×WV\times W "går via en" linjär avbildning på tensorprodukten V𝔽WV\otimes_{\mathbb{F}} W på ett unikt sätt. I den här bloggposten beskrivs det som att tensorprodukten fungerar som en slags "gatekeeper" som alla bilinjära avbildningar på väg ut ur V×WV\times W måste passera (och som i samband med en sådan passage förvandlar bilinjäritet till linjäritet).

Mer precist gäller det att för varje linjär avbildning f:V×WUf\colon V\times W\to U (där UU är något vektorrum över 𝔽\mathbb{F} och ff är en funktion som är linjär i båda komponenterna), så finns det en unik linjär avbildning f^:V𝔽WU\hat{f}\colon V\otimes_{\mathbb{F}} W\to U sådan att följande diagram kommuterar:

där v:V×WV𝔽Wv\colon V\times W\to V\otimes_{\mathbb{F}} W är avbildningen (v,w)vw(v,w)\mapsto v\otimes w (som är bilinjär genom själva konstruktionen av tensorprodukten).

Detta kanske inte är tillräckligt för att övertyga dig om tensorprodukters storheten i det här skedet, men ju mer linalg du läser, desto klarare tror jag det kommer bli att detta är en big deal. Faktum är att det är en så pass big deal att en del abstrakt lagda algebraiker föredrar att se den här "gatekeeper-egenskapen" (som formellt brukar kallas den universella egenskapen hos tensorprodukten) som den definierande egenskapen hos tensorprodukten.

Det man gör då är att man säger att en tenorprodukt av två vektorrum VV och WW består av två bitar data:

 • ett vektorrum PP
 • en bilinjär avbildning v:V×WPv\colon V\times W\to P,

som tillsammans uppfyller den universella gatekeeper-egenskapen. 

A priori öppnar detta upp för att det skulle kunna finnas flera olika tensorprodukter av VV och WW, men räds icke: som redan har påpekats i tråden visar det sig att alla sådana tensorprodukter kommer vara isomorfa, och då kan vi lika gärna använda inkarnationen V𝔽WV\otimes_{\mathbb{F}} W som vi konstruerade ovan (eller någon annan modell om t.ex. Hom(V,W)*\mathrm{Hom}(V,W)* som fungerar när man jobbar med ändligt-dimensionella vektorrum).


Det här sättet att definiera matematiska objekt, där man utgår från utifrån en definierande "universell egenskap" som berättar hur objektet interagerar med avbildningar på olika sätt, är väldigt populärt (speciellt bland kategori-teoretiskt sinnade matematiker). Som du redan har sett kan man till exempel använda det för att beskriva vad det fria vektorrummet över en mängd är. Det kan även användas för att definiera produkter, direkta summor, kvotrum med mera... (Googla gärna för att se hur deras universella egenskaper ser ut!)

I linalg är det mest en fråga om personliga preferenser om man vill eller lite vill använda universella egenskaper för att definiera saker, och det är verkligen inget konstigt om du just nu tycker att det bara är onödigt abstrakt och förvirrande i det här läget. Men i andra delar av matematiken (t.ex. homologisk algebra, algebraisk topologi och algebraisk geometri) där man använder kategoriteori mer seriöst är det nästan ett måste att tänka i termer av universella egenskaper.

oggih 691 – F.d. Moderator
Postad: 28 jun 2020 Redigerad: 28 jun 2020
Qetsiyah skrev:

En tensor är ett element i tensorprodukten som är ett vektorrum? Det är väl det som står precis under bilden i första bilden jag skickade?

Det är sant! Därmed kan alltså begreppet 'tensor' syfta på två olika saker: en slags multilinjär avbildning, eller ett element i en tensorprodukt. Så vitt jag vet finns det ingen helt snygg koppling mellan de två användningarna, utan det är som jag ser det genuint förvirrande terminologi som jag bara kan beklaga å matematikämnets vägnar :)

Är det här också en sån insidergrej för experter där man av sammanhanget förstår ändå och struntar i sybolen?

Precis så är det! Jag är personligen inget stort fan, bland annat eftersom det leder tankarna till multiplikation (där vi ju alla är vana sedan grundskolan att skippa symbolen), och lyckligtvis verkar de flesta hålla med mig, för jag tycker det är rätt sällan mer ser underförstådd sammansättning.

Qetsiyah 3625
Postad: 29 jun 2020
 • Att jag sett kvotrum ”i nåt annat sammanhang”? Det är så grundläggande, vad för speciellt sammanhang tänker du? Jag är inte så fräsch ppå det dock.
 • Varför skriver du tensorprodukttecknet med F? Vad vill du betona? Att de vrummen är över samma kropp? Det tycker jag är självklart redan.
 • Det exakt denna abstraktion jag gillar, har du inte märkt det av mina frågor? Jag försökte kolla lite material om singulärvärdesuppdelning idag, men det var väldigt olockande. Jag vill lära mig kategoriteori så snart som möjligt, och abstrakt algebra när jag känner mig färdig med linjär algebra. Och lie teori någon vacker dag haha.

Det är sant! Därmed kan alltså begreppet 'tensor' syfta på två olika saker: en slags multilinjär avbildning, eller ett element i en tensorprodukt. Så vitt jag vet finns det ingen helt snygg koppling mellan de två användningarna, utan det är som jag ser det genuint förvirrande terminologi som jag bara kan beklaga å matematikämnets vägnar :)

 • åh... ojdå? Men det är det förstnämnda som alla försökt förklara i tråden här?
 • Finns det nåt intressant att säga om inre produktens relation till detta? Jag råkar ju veta att det är en bilinjär form.
oggih 691 – F.d. Moderator
Postad: 30 jun 2020 Redigerad: 30 jun 2020
Qetsiyah skrev:

Att jag sett kvotrum ”i nåt annat sammanhang”? Det är så grundläggande, vad för speciellt sammanhang tänker du?

Låt VV vara ett vektorrum och låt MVM\subseteq V vara ett underrum. Kvotrummet V/MV/M erhålls då genom att man gör identifikationen vv'v\sim v' om och endast om v-v'Mv-v'\in M (intuitivt: man sätter allt i MM till  0). (Det här går att göra mer formellt genom att prata om ekvivalensrelationer och ekvivalensklasser.)

Enkelt exempel: Kvotrummet 3/M\mathbb{R}^3/M, där M={(x,y,0):x,y}M=\{(x,y,0):x,y\in\mathbb{R}\}, erhålls genom att vi identifierar alla vektorer som har samma zz-komponent. 

Vår konstruktion av tensorprodukten skulle nu kunna beskrivas som att vi sätter VFW=(V×W)/MV\otimes_\mathbb{F} W=\mathcal{F}(V\times W)/M, där

 • (V×W)\mathcal{F}(V\times W) är det fria vektorrumet över V×WV\times W (som har mängden av alla par (v,w)V×W(v,w)\in V\times W som bas),
 • MM är underrummet som spänns upp av alla differenser på formen (v+v',w)-(v,w)-(v',w)(v+v',w)-(v,w)-(v',w), (αv,w)-α(v,w)(\alpha v,w)-\alpha (v,w), (v,w+w')-(v,w)-(v,w')(v,w+w')-(v,w)-(v,w') och (v,αw)-α(v,w)(v,\alpha w)-\alpha (v,w) för α𝔽\alpha\in\mathbb{F}, v,v'Vv,v'\in V och w,w'Ww,w'\in W.

Detta är viktigt, men det är kanske ingenting som man behöver fokusera på den allra första gången stöter på tensorprodukten. Det är betydligt viktigare att ha en känsla för hur beräkningar i en tensorprodukt fungerar, och undvika de vanligaste tankefelen (t.ex. gäller det inte att VFW={vw:vV,wW}V\otimes_\mathbb{F} W=\{v\otimes w:v\in V, w\in W\}).

Varför skriver du tensorprodukttecknet med F? Vad vill du betona? Att de vrummen är över samma kropp? Det tycker jag är självklart redan.

Smaksak! Jag tycker det finns en poäng med att skilja på F\otimes_\mathbb{F} (för tensorprodukten av vektorrum) och \otimes (för tensorerna som spänner upp en tensorprodukt).

Jag försökte kolla lite material om singulärvärdesuppdelning idag, men det var väldigt olockande.

Nu går jag off topic, men jag måste ändå snabbt påpeka att SVD är väldigt coolt! Dels kan man göra massa roliga saker med det i dataanalys, men även om du inte går igång så mycket på tillämpningar just nu, så borde du kunna uppskatta att SVD-satsen ger oss väldigt mycket kontroll över linjära avbildningar! Det den säger är ju i grund och botten att varje linjär avbildning T:nnT\colon \mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n kan brytas ner i extremt enkla steg:

 • En ortogonal tranformation (dvs. någon slags kombination av rotationer och reflektioner).
 • Skalning med någon skalär längs x1x_1-axeln.
 • ...
 • Skalning med någon skalär längs xnx_n-axeln.
 • Ytterligare en ortogonal transformation.

Eftersom vi förstår rotationer, reflektioner och skalningar väldigt väl, så får detta sägas vara väldigt goda nyheter - särskilt som det finns effektiva algoritmer för att faktiskt beräkna SVD:er även för relativt stora matriser!

Jag själv blev betydligt mindre misstänksam mot linjär avbildningar efter att jag lärde mig detta ^_^

Jag vill lära mig kategoriteori så snart som möjligt, och abstrakt algebra när jag känner mig färdig med linjär algebra. Och lie teori någon vacker dag haha.

Du har mycket vacker matematik framför dig!

Finns det nåt intressant att säga om inre produktens relation till detta? Jag råkar ju veta att det är en bilinjär form.

Ja! Det enklaste man kan säga är detta:

Låt VV vara ett vektorrum över \mathbb{R}, och låt ·,·\langle\cdot,\cdot\rangle vara en inre produkt på VV. Då är f:V×Vf\colon V\times V\to\mathbb{R} med f(v,w)=v,wf(v,w)=\langle v,w\rangle mycket riktigt en bilinjär avbildning, så enligt den universella egenskapen för tensorprodukter inducerar ff en unik linjär avbildning f^:VV\hat{f}\colon V\otimes_{\mathbb{R}} V\to\mathbb{R} sådan att f^(vw)=f(v,w)\hat{f}{(v\otimes w)}=f{(v,w)}.

Jroth 699
Postad: 30 jun 2020 Redigerad: 30 jun 2020

Om tensorprodukten har något med tensorer att göra :)?

Om f:VsRf:\,V^s\to\mathbf{R} är linjär s och g:(V*)rRg:\,(V^*)^r\to\mathbf{R} linjär r, så är tensorprodukten linjär (s+r) 

fg:Vs×(V*)rRf\otimes g:\,V^s\times (V^*)^r\to\mathbf{R}

fg=g(X1,,Xs,ω1,,ωr)=f(X1,,Xs)g(ω1,,ωr)f\otimes g=g(X1,\dots,X_s,\omega^1,\dots,\omega^r)=f(X1,\dots,X_s)g(\omega^1,\dots,\omega^r)

Mängden av alla sådana funktioner på Vs×(V*)rV^s\times(V^*)^r kan tecknas

Fsr=(V*)sVr\mathfrak{F}^r_s=(V^*)^s\otimes V^r

Applicerar vi en vektorstruktur på mängden samt identifierar V med tangentrummet Tp(M)T_p(M) i punkten p på en underliggande mångfald M så börjar vi komma någonstans...

Varje element i mängden Fsr\mathfrak{F}^r_s är en typ (r,s)-tensor.

Vi lägger särskilt märke till att F01=V\mathfrak{F}^1_0=V och F10=V*\mathfrak{F}^0_1=V^*.

 

Svara Avbryt
Close