6 svar
78 visningar
CooltMedKemi är nöjd med hjälpen
CooltMedKemi 253
Postad: 1 jul 2020 10:06

Vad betyder ettorna efter cos(x+B°)?

Hej hej!

En uppgift om maximi och minimipunkter..

Jag har en uppgift där jag ska bestämma maximi- och minipunkt i intervallet 0°<x<360° på

f(x)=1-0.5cos(x+50°).

Nästa steget var att skriva om funktionen till:

Men min fråga är angående talet -1? Vilka tal  ur funktionen subtraherade dem?

Längre ned i facit står det även:

Vilka tal subtraherades eller adderades här för att få sluttalet =1?

Tack så mycket på förhand!

Mvh

Laguna 26920
Postad: 1 jul 2020 10:15

De använder att minsta värdet cos kan anta är -1. Det är inte ett resultat från uträkningarna, utan något som man redan vet.

Motsvarande för det största värdet, 1.

Smutstvätt 22938 – Moderator
Postad: 1 jul 2020 10:17

De konstaterar först att 0,5cos(x+50°) pendlar mellan -0,5 och 0,5, eftersom cos(kx+v) pendlar mellan -1 och 1, oavsett värden på k och v. Nu har du koefficienten 0,5 framför cosinusuttrycket, vilket innebär att värdet pendlar mellan -0,5 och 0,5, istället för -1 och 1. 

Nu vill de hitta när cosinusuttrycket faktiskt når ned till bottenvärdet (-0,5) och upp till toppvärdet (0,5), eftersom det är där maximi- och minimivärdena finns. :) Detta gör de genom att dela upp olikheterna i två olikheter: -0,50,5cos(x+50°) och 0,5cos(x+50°)0,5. Vad är första steget för att lösa dessa ekvationer? Ser du var ettorna kommer ifrån? :)

CooltMedKemi 253
Postad: 1 jul 2020 10:35

Okej, jag har läst och försöker verkligen förstå. Om 1:an i funktionen f(x)=1-0.5cos(x+50°) istället var en 2:a, skulle det då sett ut att 

Cos(x+50)=2 respektive cos(x+50)=-2?

Om så är fallet så har jag förstått, ja

Laguna 26920
Postad: 1 jul 2020 10:45
CooltMedKemi skrev:

Okej, jag har läst och försöker verkligen förstå. Om 1:an i funktionen f(x)=1-0.5cos(x+50°) istället var en 2:a, skulle det då sett ut att 

Cos(x+50)=2 respektive cos(x+50)=-2?

Om så är fallet så har jag förstått, ja

Nej. Jag upprepar: "De använder att minsta värdet cos kan anta är -1".

Smutstvätt 22938 – Moderator
Postad: 1 jul 2020 10:52

Nej, inte riktigt. Börja med att fokusera på cosinusuttrycket, och var det har sina maximi- och minimipunkter. När du hittat dessa kan du undersöka vilka värden själva funktionen antar i dessa punkter. :)

CooltMedKemi 253
Postad: 1 jul 2020 11:39

Okej, då gör jag så! Tack för hjälpen! :-)

Svara Avbryt
Close