2 svar
15297 visningar
Salsadansssar är nöjd med hjälpen
Salsadansssar 206
Postad: 29 sep 2018 12:46

Vad betyder samhällskontrakt?

Sökt runt och kollat i ordböcker efter ordet och får fram knepiga förklaringar. De "bästa" förklaringen jag har hittat så länge är på Wikipedias hemsida som beskriver begreppet följande:

"Samhällskontrakt är överenskommelser som individer ingår i för att lättare kunna tillvarata ömsesidiga värden och intressen"

Har svårt att tolka meningen, men kommit fram till att de är beslut som vi människor ta för att enklare kunna kommunicera med varandra och lyssna etc. 

Men finns det en bättre förklaring så att man förstår begreppet mer grundligt?

Tack!

HamidNoori 17
Postad: 29 sep 2018 19:30

samhällekontrakt är mellan människor och staten. man betalar skatt och man får sjukvård när man behöver det eller grattis skola när dina barn ska till skolan eller sjukpengar som du får när du är sjuk. det kallas för samhällskontrakt. du betalar skatt och hjälper människor i önodan och de kommer att hjälpa dig när du blir sjuk genom skatter. 

Jonto 7136 – Moderator
Postad: 29 sep 2018 22:51

 Politiker brukar ibland tala om samhällskontraktet. Det betyder att man som medborgare både har rättigheter och skyldigheter i ett samhälle. Vi har exempelvis skyldighet som medborgare att följa lagar och göra rätt för oss samt bidra till samhället genom exempelvis att utbilda sig och jobba och genom detta bidrar vi med kapital till staten(antingen genom kunskap, pengar eller materiell tillgång) genom arbete och skatt men vi har också rättigheter som staten förväntas uppfylla exempelvis att det finns skolgång för våra barn, en offentlig sjukvård när vi blir sjuka och att vi exempelvis får pension när vi inte längre orkar arbeta mer eller blir sjukskrivna. Det är detta som handlar om ömsesidighet. Att båda parter ska uppfylla sin del, att vi ställer upp på staten och staten ställer upp på oss.

Idag tolkas det ofta i denna mening mellan medborgare och stat men skulle också kunna handla om andra parter. Förr i vasallsystemet var det vanligt att man arbetade för en landherre eller liknande på dennes gods och i gengäld fick husrum och blev försedd med mat. Detta var också ett samhällskontrakt men mellan individer.

Man skulle kanske också kunna hävda att det finns ett samhällskontrakt mellan en förälder och ett barn som är ännu starkare i vissa kulturer där samhället bygger på att föräldrarna tar hand om sina barn när de växer upp och sörjer för att de ska ha det bra med mat, välstånd, skola o.s.v. som sedan bygger på att när barnen blir stora och föräldrarna äldre att barnen i gengäld tar hand om sina föräldrar på ålderns höst och ser till att de får vård, tid, hjälp o.s.v. Detta börjar försvinna i Sverige men var ett vanligt typ av samhällskontrakt när inte ex. äldrehem, dagis och andra institutioner finns.

Så för att sammanfatta så ett kontrakt mellan individer eller individ och stat/land etc. som bygger på att man har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som man förväntas ställa upp på för båda håll. Då är samhällskontraktet fullgjort.

Svara Avbryt
Close