6 svar
88 visningar
Mohmoh1123 2
Postad: 14 feb 12:00

Vad kallas talen när de är negativa. Summa/Differens

När ett tal står som (-4)+4= Summa eller differens

De andra "versionerna" förstår jag eftersom de bara förenklas. Som exempel (-4)+(-4)= -4-4= differens. Eller 4+(-4)= 4-4=differens

Tror inte det spelar så stor roll. All subtraktion kan egentligen ses som addition.

Nu är detta överkurs, men om man definierar t.ex. de reella talen, säger man att de är slutna under addition (i princip att man får addera med dem). Man nämner oftast inte uttryckligen subtraktion, för det räknas som addition (fast med ett negativt tal istället).

Laguna Online 28506
Postad: 14 feb 13:15

Jag skulle kalla (-4) + (-4) för addition och (-4) - 4 för subtraktion.

Arktos 3926
Postad: 14 feb 13:59

Minustecknet  är tvetydigt på svenska.
Sammanhanget får avgöra vilken betydelse som gäller.

Antingen handlar det om subtraktion:   5 - 3 = 2
eller också markerar det att  ett tal är negativt:  (-4)
"det tal som ligger 4 steg till vänster om  0  på tallinjen"
så att  (-4) + 4 = 0.

På engelska änvänder man i regel olika ord för detta.
[Five minus three]    när det är subtraktion
[negative four]  det det gäller "negativitet"

Mohmoh1123 2
Postad: 14 feb 14:41

Hej jag tror att jag kanske har formulerat mig fel i min fråga. Jag menar bara att jag vet att (-4)+(-4)=

Båda negativa fyror är då termer. Men är det summa som det blir eller differens är min fråga.

-4+3=Term +Term= (Summa eller Differens?) Vilket blir det?  

term + term = summa, term -term = differens

Laguna Online 28506
Postad: 14 feb 18:38

Men då finns inget namn på ett uttryck som 5 + 6 - 2.

Svara Avbryt
Close